Управління освіти виконавчого комітету
Полтавської міської ради
міський методичний кабінет
міська психолого – медико-пе...
Про організацію навчання та
виховання дітей з особливими
освітніми потребами у
загальноосвітніх навчальних
закладах
у...
Загальноосвітні навчальні заклади, в яких
навчаються діти
з особливими освітніми потребами
(дані по Україні)
 ЗНЗ з к...
 Індивідуальна форма навчання є однією з форм
організації навчально-виховного процесу і
впроваджується для забезпечення...
Право на індивідуальне
навчання мають учні:
 які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад;
 яким не...
 Згідно з п. 4.2 для організації індивідуального
навчання надається така кількість годин на
тиждень на кожного учня:
...
Для організації індивідуального навчання учнів, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку, наказом
...
За поясненням Міністерства освіти і науки України
(лист від 11.01.05 № 1/9-3), зазначені норми
поширюються на такі катег...
Підставою для організації
індивідуального навчання є:
 заява батьків або осіб, які їх замінюють;
 довідки ЛКК ;
 до...
 З метою оновлення змісту освіти дітей з
особливими освітніми потребами з 1 вересня 2014
року в дію вступає Державний с...
 За цим Державним стандартом учні з особливими
освітніми потребами можуть навчатися у
спеціальних загальноосвітніх навч...
 Державний стандарт розроблений з урахуванням
Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні
вимоги до улаштування, ут...
 Державним стандартом передбачено створення
умов для здобуття початкової освіти дітьми з
особливими освітніми потребами...
Загальна середня освіта
 Закон України “Про внесення змін до деяких
законів України про освіту щодо організації
інклюз...
Нормативно-правове забезпечення
інклюзивної освіти
 Постанова КМУ від 15 серпня 2011 р. №872 “Про
затвердження Порядку...
Нормативно-правове забезпечення
інклюзивної освіти 2014-2015 н.р.
 Постанова КМУ від 21
серпня 2013 р. №607
“Про затв...
З 2014-2015 н.р. у підготовчих,
1,2,5-х класах
 Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладі...
2014-2015 н.р
 Для 3-4 класів за Типовими навчальними планами
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для діте...
 для 11-12 класів – за Типовими навчальними
планами спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладів, затвердженими нак...
 Навчальні предмети та курси для учнів, які
потребують корекції фізичного та (або)
розумового (психічного)розвитку
 (...
Корекційно-розвиткові заняття для дітей сліпих
та зі зниженим зором
 Основними завданнями корекційно-розвиткових занять...
Корекційно-розвиткові заняття з дітьми глухими
та зі зниженим слухом
 Основними завданнями корекційно-розвиткової робот...
Корекційно-розвиткові заняття для дітей з тяжкими
порушеннями мовлення
 Основними завданнями корекційно-розвиткових зан...
Корекційно-розвиткові заняття для дітей із
затримкою
психічного розвитку
 Основними завданнями корекційно-розвиткових ...
Корекційно-розвиткові заняття для дітей з
порушенням опорно-рухового апарату
 Основними завданнями корекційно-розвитков...
Корекційно-розвиткові заняття
для дітей з розумовою відсталістю
 Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є: ...
Корекційно-розвиткові заняття для дітей
з розумовою відсталістю, які мають розлади
аутичного спектра
 Напрями корекцій...
Корекційно-розвиткові заняття для дітей із
затримкою психічного розвитку, які мають розлади
аутичного спектра
 Напрями...
Зміст корекційно-розвиткових занять спрямований на вирішення
специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного...
Зміст корекційно-розвиткових занять спрямований на вирішення
специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного...
Для створення оптимальних умов оволодіння
навчальним матеріалом з учнями, які потребують
фізичного та (або) розумового р...
З 1 вересня 2014 р.
навчальний процес у
1,2,5 класах здійснюється за
новими навчальними
програмами, затвердженими
нак...
Програми розміщено на сайтах:
 Міністерства освіти і науки України
www.mon.gov.ua/
 Інституту інноваційних технологій...
Розділ “Інклюзивна освіта” на сайті
ПОІППО
http://poippo.pl.ua/
Нормативно-правове забезпечення
інклюзивної освіти 2014-2015 н.р.
 Лист МОН від 25.06.2014 р. №1/9-335 “Про навчальні п...
Лист МОН від 13.08.2014 р. №1/9-413 «Про організацію
навчально-виховного процесу учнів з розумовою
відсталістю та затрим...
Лист МОН від 13.08.2014 р. №1/9-413 «Про організацію
навчально-виховного процесу учнів з розумовою
відсталістю та затрим...
Лист МОН від 13.08.2014 р. №1/9-413 «Про організацію
навчально-виховного процесу учнів з розумовою
відсталістю та затрим...
Лист МОН від 13.08.2014 р. №1/9-413 «Про організацію
навчально-виховного процесу учнів з розумовою
відсталістю та затрим...
Учні з розумовою відсталістю, випускники спеціальних
класів загальноосвітніх навчальних закладів
отримують свідоцтво вст...
Державна підсумкова атестація
Учні, які навчаються за інклюзивною формою
навчання (учні з розумовою відсталістю, ЗПР) за...
Оцінювання навчальних
досягнень учнів з ООП
Здійснюється за критеріями
оцінювання навчальних
досягнень учнів у системі...
 У роботі з інклюзивними класами дуже важливою є
співпраця з додатковими фахівцями
(дефектологами, психологами, вчителя...
 Навчання учнів в умовах інклюзивного
класу направлено перш за все на
формування у дітей віри в свої власні
сили, у вл...
Завдання практичного психолога щодо організації
інклюзивного навчання загальноосвітнього навчального
закладу
 Виявленн...
Завдання соціального педагога щодо організації
інклюзивного навчання загальноосвітньому
навчальному закладі
 Захист і ...
Обов'язки вчителя
 Розробка програми • Розробити програму навчання на
основі робочого плану та індивідуальних освітніх ...
АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ
ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСУ
Нормативно-правова база
 Наказ МОН від 06.12.2010 р №1205 “Про затвердження Типових
штатних нормативів загальноосвітніх...
Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом
Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327, передбачено
такі ...
Наказ МОН від 01.06.2013 р. №665 «Про
затвердження кваліфікаційних характеристик
професій (посад) педагогічних та науков...
Асистенти вчителя
забезпечують:
 Надання допомоги вчителям в організації, підтримці
та впровадженні навчально-виховног...
Обов’язки асистента вчителя

Допомагати окремим учням у виконанні навчальних завдань,
розроблених вчителем;
 Здійсню...
Що асистент вчителя НЕ повинен робити та
за що НЕ повинен нести відповідальність:
 Бути єдиною особою, відповідальною з...
Документація асистента
вчителя
 Календарно-тематичне планування (за необхідності)
 Поурочне планування (за необхіднос...
ПОРТФОЛІО АСИСТЕНТА
ВЧИТЕЛЯ
Спосіб фіксування, накопичення та оцінки
індивідуальних досягнень школяра з ООП
протягом п...
Укладання портфоліо допомагає
асистенту вчителя
 Розкрити індивідуальні можливості дитини;
 Стежити за динамікою навч...
Розділи портфоліо
 Титульний лист (прізвище, ім'я, по-батькові дитини;
навчальний заклад, клас), контактна інформація. ...
Розділи портфоліо
 Соціальна компетентність учня (про особливості співпраці
учня з однокласниками на уроці, у позаурочн...
Narada2014
of 60

Narada2014

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narada2014

 • 1. Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради міський методичний кабінет міська психолого – медико-педагогічна консультація Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю Антуан де Сент-Экзюпери
 • 2. Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році
 • 3. Загальноосвітні навчальні заклади, в яких навчаються діти з особливими освітніми потребами (дані по Україні)  ЗНЗ з класами з інклюзивним навчанням – 60%  Cпеціальні загальноосвітні школи (школи- інтернати)-25%  Навчально-реабілітаційні центри -3%  Спеціальні класи в ЗНЗ – 12%  Індивідуальна форма навчання в ЗНЗ
 • 4.  Індивідуальна форма навчання є однією з форм організації навчально-виховного процесу і впроваджується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров'я.
 • 5. Право на індивідуальне навчання мають учні:  які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад;  яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця;  які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу;  які проживають у селах і селищах, де кількість учнів у класі становить менше 5 осіб;  які не встигають протягом двох років навчання у школі І ступеня;  які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку у разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату)».
 • 6.  Згідно з п. 4.2 для організації індивідуального навчання надається така кількість годин на тиждень на кожного учня:  1—4-ті класи — 5 год;  5—9-ті класи — 8 год;  10—12-ті класи — 12 год.
 • 7. Для організації індивідуального навчання учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.04 № 797 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» збільшено кількість годин індивідуального навчання на тиждень на кожного учня, що становить  1—4-ті класи — 10 год.;  5—9-ті класи — 14 год.;  10—12-ті класи — 16 год..
 • 8. За поясненням Міністерства освіти і науки України (лист від 11.01.05 № 1/9-3), зазначені норми поширюються на такі категорії учнів, які:  мають статус дитини-інваліда;  потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рекомендацією психолого- медико-педагогічної консультації;  перебувають на диспансерному обліку в дитячих медичних закладах за рекомендацією психолого- медико-педагогічної консультації.
 • 9. Підставою для організації індивідуального навчання є:  заява батьків або осіб, які їх замінюють;  довідки ЛКК ;  довідки лікувальної установи, в якій стаціонарно лікується хворий учень;  витяг з протоколу психолого-медико-педагогічної консультації;  копії посвідчень про інвалідність (про наявність довідок залежно від захворювання в цьому випадку описано вище);  витяг з протоколу рішення педагогічної ради;  подання на ім’я начальника управління освіти про дозвіл організації індивідуального навчання .  наказ місцевого органу управління освітою;  наказ директора навчального закладу
 • 10.  З метою оновлення змісту освіти дітей з особливими освітніми потребами з 1 вересня 2014 року в дію вступає Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 607 (далі – Державний стандарт).
 • 11.  За цим Державним стандартом учні з особливими освітніми потребами можуть навчатися у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах, навчально-реабілітаційних центрах, у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навальних закладів
 • 12.  Державний стандарт розроблений з урахуванням Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл- інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942.
 • 13.  Державним стандартом передбачено створення умов для здобуття початкової освіти дітьми з особливими освітніми потребами шляхом адаптації змісту і методів навчання до пізнавальних можливостей учнів; здійснення під час уроку системи корекційних заходів, спрямованих на опанування учнями навчального матеріалу. З цією метою інваріантна складова базового навчального плану передбачає проведення корекційно-розвиткових занять
 • 14. Загальна середня освіта  Закон України “Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання” від 05.06.2014 р. №1324-VII - діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням протягом усього періоду навчання у ЗНЗ НАБИРАЄ ЧИННОСТІ З 1 січня 2015 р.
 • 15. Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти  Постанова КМУ від 15 серпня 2011 р. №872 “Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах” - наповнюваність класів з інклюзивним навчанням становить не більше як 20 учнів, з них: 1-3 дитини з розумовою відсталістю або вадами опорно-рухового апарату, або зниженим зором чи слухом, або ЗПР тощо; не більше 2 дітей сліпих або глухих, або з тяжкими порушеннями мовлення, або складними вадами розвитку, або тих, що пересуваються на візках.
 • 16. Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти 2014-2015 н.р.  Постанова КМУ від 21 серпня 2013 р. №607 “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами”  За цим Державним стандартом учні з особливими освітніми потребами можуть навчатися у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах, навчально-реабілітаційних центрах, у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів
 • 17. З 2014-2015 н.р. у підготовчих, 1,2,5-х класах  Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку для початкової школи (наказ МОН України від 28.01.2014 р. №80).  Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (наказ МОН України від 22.04.2014 р. №504).  Наказ МОН від 11.06.2014 р. №701 “Про внесення змін до наказу МОН від 22.04.2014 р. №504”
 • 18. 2014-2015 н.р  Для 3-4 класів за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 р. №849 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 р. №852);  Для 6-10 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 26.08.2008 р. №778 (зі змінами, внесеними наказом МОН від 11.09.2009 р. №852).
 • 19.  для 11-12 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 02.11.2004 р. № 842, з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 22.08.2005 р. № 489.
 • 20.  Навчальні предмети та курси для учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного)розвитку  ( корекційно- розвиткова частина)
 • 21. Корекційно-розвиткові заняття для дітей сліпих та зі зниженим зором  Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є:  1. Розвиток та виправлення функцій зору, подолання вторинних порушень пізнавальної, орієнтувальної діяльності, мовлення, фізичного розвитку.  2. Компенсація і корекція порушень розвитку шляхом психолого-педагогічних (мовних, ігрових, музичних та ін.), лікувальних (медикаментозної, масажу, лікувальної фізкультури, фізіотерапії, психотерапії та ін.) методик з максимальним використанням засобів індивідуальної корекції.  3. Надання допомоги для засвоєння системи знань, умінь і навичок в обсязі, визначеному державним стандартом освіти, повноцінного розвитку особистості дитини, її пізнавальних і творчих здібностей.  4. Адаптація навчально-розвивального середовища до пізнавальних можливостей дітей сліпих та зі зниженим зором для опанування ключових життєвих компетентностей.  5. Розвиток слухового, дотикового, зорового, кінестетичного сприймання ознак та властивостей оточуючого світу.  Формування уявлень про предмети, які наповнюють оточуючий простір.  6. Орієнтування у замкненому та вільному просторі.  7. Розвиток особистісної, емоційно-вольової сфери та комунікативних навичок.  8. Накопичення необхідного досвіду самостійної життєдіяльності.  Основні напрями корекційно-розвиткової роботи:  розвиток залишкового зору (школи для дітей зі зниженим зором), розвиток психічних і сенсорних функцій, розвиток мовлення, орієнтування в просторі та мобільність, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізкультура, ритміка.
 • 22. Корекційно-розвиткові заняття з дітьми глухими та зі зниженим слухом  Основними завданнями корекційно-розвиткової роботи є:  1. Розвиток особистості (когнітивної, емоційно-вольової, ціннісно-мотиваційної і поведінкової сфер) та формування комунікативних навичок за допомогою словесної та жестової мов.  2. Подолання вторинних порушень пізнавальної діяльності.  3. Удосконалення навичок спілкування на слухозоровій основі (використання збережених аналізаторів та розвиток слухового сприймання), сприймання та продукування мовлення.  4. Розширення поняття про оточуюче середовище, поповнення запасу словесних та жестових одиниць.  5. Посилення слухового компоненту в умовах слухозорового та вібраційного сприймання мовлення.  6. Індивідуальна корекція порушень розвитку засобами лікувальних методик (медикаментозної, масажу, лікувальної фізкультури, фізіотерапії, психотерапії та ін.).  Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: розвиток слухового сприймання та формування вимови; музично-ритмічні заняття; фонетична ритміка; психосоціальний розвиток, що забезпечується засобами словесної та жестової мов.  Індивідуальна робота з розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови проводиться щоденно на індивідуальних заняттях. Кожен учень відвідує індивідуальні заняття не менше 3-х разів на тиждень. Індивідуальне заняття з кожним учнем повинно тривати не менше 20 хвилин.
 • 23. Корекційно-розвиткові заняття для дітей з тяжкими порушеннями мовлення  Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є:  1. Визначення порушень мовленнєвого розвитку та механізмів їх виникнення.  2. Подолання виявлених порушень з урахуванням механізмів їх виникнення та з опорою на найбільш збережені компоненти мовленнєвої та пізнавальної діяльності.  3. Попередження появи вторинних порушень мовленнєвого (дисграфії, дизорфографії та дислексії) та пізнавального розвитку.  4. Формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування з урахуванням мотивації, мети та соціальних норм поведінки.  5. Нормалізація м’язового тонусу організму дитини через інтеграцію мовленнєвої, пізнавальної, рухової.  Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: розвиток мовлення, розвиток зв’язного мовлення, логоритміка, лікувальна фізкультура
 • 24. Корекційно-розвиткові заняття для дітей із затримкою психічного розвитку  Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є:  1. Цілеспрямоване формування пізнавальної діяльності: розвиток сенсорно-перцептивної діяльності і формування еталонних уявлень; розвиток мнемічної діяльності різної модальності;формування мислиннєвої діяльності у взаємозв’язку з мовленнєвим розвитком; розвиток розумових здібностей шляхом опанування дій заміщення і наочного моделювання в різних видах діяльності (навчальна, предметно-практична); розвиток творчих здібностей.  2. Формування навчальної та предметно-практичної діяльності (мотиваційного, орієнтовно- операційного і регуляційного компонентів): цілеспрямоване формування навчальної діяльності: вміння програмувати, контролювати, регулювати й оцінювати результати виконання завдань; всебічний розвиток предметно-практичної діяльності.  3. Корекційний розвиток емоційно-вольової сфери: формування здатності до вольових зусиль, довільної регуляції поведінки; подолання вже сформованих негативних якостей особистості; попередження й усунення афективних, негативних відхилень у поведінці.  4. Розвиток мовлення. Розвиток усного мовлення шляхом: корекції порушень звуковимови, одночасно з формуванням фонематичних процесів; розвиток лексики й граматичного ладу мовлення; розширення обсягу словника, уявлень про довкілля у процесі мовленнєвої й пізнавальної діяльності; формування управління й узгодження слів у реченні, зв'язного мовлення; ініціацію контакту, взаємодію та підтримування спілкування зі значущими дорослими та однолітками. Формування писемного мовлення у процесі: розвитку фонематичного, складового аналізу й синтезу; становлення синтетичних прийомів поскладового читання; формування мотивації оволодіння графічним зображенням букв й розвиток смислового програмування письмового висловлювання; формування мовних операцій.  5. Розвиток психомоторики. Формування рухових вмінь та навичок; розвиток координації рухів, спритності, сили, витривалості; розвиток відчуття ритму; розвиток правильної постави, ходи, грації, рухів; розвиток загальної та дрібної моторики; розвиток моторних функцій і дихання.  Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: розвиток психомоторики, розвиток мовлення, розвиток емоційно-вольової сфери, формування пізнавальної, навчальної та предметно-практичної діяльності.
 • 25. Корекційно-розвиткові заняття для дітей з порушенням опорно-рухового апарату  Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є:  1. Визначення наявних порушень психофізичного розвитку дитини із порушеннями опорно-рухового апарату.  2. Подолання порушень з урахуванням механізмів їх виникнення та з опорою на найбільш збережені функціональні системи розвитку.  3. Попередження появи та корекція вторинних порушень психофізичного розвитку.  4. Формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування з урахуванням мотивації, мети та соціальних норм поведінки.  5. Нормалізація м’язового тонусу організму дитини через інтеграцію мовленнєвої, пізнавальної, рухової діяльностей.  Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: корекція порушень психофізичного розвитку, корекція мовлення, ЛФК.
 • 26. Корекційно-розвиткові заняття для дітей з розумовою відсталістю  Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є:  1.Формування особистісних якостей дитини, розвиток і корекція всіх психічних процесів, сприяння психологічної адаптації та соціальної реабілітації дітей.  2. Розвиток та подолання порушень мовлення (усного та писемного), дихання та голосу у дітей, попередження можливих вторинних розладів.  3. Корекція та компенсація загальної та дрібної моторики учнів.  4. Корекція та розвиток рухових порушень та недоліків фізичного розвитку, формування вмінь диференціювати рухи відповідно до ступеня мускульних навантажень, темпу рухів, підпорядкування рухів музиці.  Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: розвиток та корекція психосоціального розвитку, корекція вад мовлення, лікувальна фізична культура, ритміка.  Основним завданням корекційно-розвиткових занять для дітей з помірною розумовою відсталістю є формування у них навичок життєдіяльності в соціальному середовищі. Досягнення цієї мети забезпечується розв'язанням наступних завдань:  соціальна адаптація дітей;  корекція порушень розвитку;  загальний фізичний розвиток у відповідності з їх можливостями.  Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: розвиток та корекція психосоціального розвитку, корекція вад мовлення, лікувальна фізична фізкультура, ритміка.  У роботі з цією категорією учнів важливо приділяти увагу формуванню у них певного обсягу знань, адекватність поведінки та вміння діяти у конкретних життєвих ситуаціях.
 • 27. Корекційно-розвиткові заняття для дітей з розумовою відсталістю, які мають розлади аутичного спектра  Напрями корекційно-розвиткової роботи та завдання, реалізація яких в умовах мікрогрупи сприяє досягненню мети:  1. Розвиток психомоторики (гармонізувати психофізіологічний статус; збагачувати руховий репертуар; тренувати психомоторні функції та властивості (координованість, статична і динамічна рівновага, спритність, витривалість).  2. Сенсорний розвиток, сенсорна інтеграція (розвивати моторну імітацію, збагачувати чуттєвий досвід, формувати полісенсорне сприймання, коригувати сенсорну гіперчутливість, розвивати відчуття ритму, (структурування середовища і діяльності), розвивати дрібну моторику та зорово-моторну координацію).  3. Соціально-комунікативний розвиток (розвивати здатність виконувати соціальні норми та правила поведінки, підпорядковуватися інструкціям, формувати комунікативні вміння, у тому числі невербальні, стимулювати розвиток мовлення (активний та пасивний словниковий запас), формувати соціально-побутові навички).
 • 28. Корекційно-розвиткові заняття для дітей із затримкою психічного розвитку, які мають розлади аутичного спектра  Напрями корекційно-розвиткової роботи та завдання, реалізація яких в умовах мікрогрупи сприяє досягненню мети:  1. Розвиток психомоторики. Вдосконалювати психомоторні функції та властивості (координованість, статична і динамічна рівновага, спритність, влучність, витривалість).  2. Соціально-комунікативний розвиток (формувати здатність до наслідування ланцюга дій, формувати здатність до підтримки та ініціювання соціальної взаємодії, формувати комунікативні уміння та навички діалогу, стимулювати розвиток зв’язного мовлення, розвивати навички соціальної поведінки і компетентності, розвивати здатність брати участь у соціально-рольових іграх).  3. Емоційно-мотиваційний розвиток (розвивати довільність психічних функцій, розвивати та гармонізувати емоційну сферу, формувати емоційну саморегуляцію, розширювати інтереси (долання стереотипів), формувати пізнавальну та навчальну мотивацію).
 • 29. Зміст корекційно-розвиткових занять спрямований на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів і реалізується через навчальні предмети та курси у початковій школі ( Наказ МОН від 03.11 2004 № 849) для 3-4 класів для сліпих дітей та зі зниженим зором:  “Соціально-побутове орієнтування”, “Розвиток мовлення”, “Корекція вад розвитку”, “Орієнтування у просторі”, “Ритміка”, “Лікувальна фізкультура”; для глухих дітей:  “Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови”, “Ритміка”; для дітей зі зниженим слухом:  “Розвиток слухового сприймання та формування вимови”; для розумово відсталих дітей:  “Розвиток мовлення”, “Соціально-побутове орієнтування”; для дітей з тяжкими порушеннями мовлення:  “Розвиток мовлення”, “Розвиток зв’язного мовлення”, “Лікувальна фізкультура”, “Логоритміка”; для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату:  “Корекція вад розвитку”, “Лікувальна фізкультура”; для дітей із затримкою психічного розвитку:  “Корекція розвитку”, “Розвиток мовлення”.
 • 30. Зміст корекційно-розвиткових занять спрямований на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів і реалізується через навчальні предмети та курси у початковій школі ( Наказ МОН від 28.01 2014 № 80) для підг. 1-2 класів для сліпих дітей :  “Соціально-побутове орієнтування”, “Розвиток мовлення”, “Корекція вад розвитку”, “Орієнтування у просторі”, “Ритміка”, “Лікувальна фізкультура”; зі зниженим зором  Соціально-побутове орієнтування”, “Розвиток мовлення”, “Корекція вад розвитку”, “Ритміка”, “Лікувальна фізкультура”; для глухих дітей та зі зниженим слухом :  “Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови”, “Ритміка” “Лікувальна фізкультура”; для розумово відсталих дітей:  “Розвиток мовлення”, “Соціально-побутове орієнтування” “Ритміка” “Лікувальна фізкультура”;; для дітей з тяжкими порушеннями мовлення:  “Корекція мовлення”, “Корекція рощвитку”, “Лікувальна фізкультура”, “Логоритміка”; для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату:  “Корекція розвитку”, “Лікувальна фізкультура”; для дітей із затримкою психічного розвитку:  “Корекція розвитку”, “Розвиток мовлення”, “ Ритмика”. для дітей із складними вадами розвитку (сліпих та розумовою відсталістю; із зниженим зором та розумовою відсталістю) «Ритміка», «Лікувальна фізкультура», «Соціально-побутове орієнтування», «Розвиток мовлення», «Корекція розвитку», «Орієнтування в просторі»
 • 31. Для створення оптимальних умов оволодіння навчальним матеріалом з учнями, які потребують фізичного та (або) розумового розвитку, проводяться індивідуальні та групові заняття з корекції вад розвитку.  Корекційно-розвиткові заняття проводять спеціалісти навчального закладу: вчитель- дефектолог, вчитель-логопед, вчитель фізкультури (інструктор з фізкультури), вчитель ритміки.
 • 32. З 1 вересня 2014 р. навчальний процес у 1,2,5 класах здійснюється за новими навчальними програмами, затвердженими наказом МОН від 24.06.2014 р. №750 “Про надання навчальній літературі грифів МОН”
 • 33. Програми розміщено на сайтах:  Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua/  Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua/  Полтавського обласного інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського http://poippo.pl.ua/inkl-osv/navchalni-prohramy
 • 34. Розділ “Інклюзивна освіта” на сайті ПОІППО http://poippo.pl.ua/
 • 35. Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти 2014-2015 н.р.  Лист МОН від 25.06.2014 р. №1/9-335 “Про навчальні плани та програми спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів на 2014-2015 навчальний рік”.  Перелік навчальних програм, підручників та навчально- методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2014/2015 навчальному році.  Лист МОН від 13.08.2014 р. №1/9-413 “Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку”
 • 36. Лист МОН від 13.08.2014 р. №1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»  дитина, яка навчається в інклюзивному чи спеціальному класі у загальноосвітній школі може отримувати корекційну допомогу за місцем навчання, або ж на логопедичному пункті, у навчально-реабілітаційному центрі, ПМПК.  при складання індивідуального навчального плану та програми для учнів з помірною розумовою відсталістю допускається адаптація змісту освіти відповідно до пізнавальних можливостей учнів, що полягає у зменшенні обсягу матеріалу, його спрощенні за характером і структурою.
 • 37. Лист МОН від 13.08.2014 р. №1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»  Зміст корекційно-розвиткових занять реалізується через навчальні предмети та курси: - для розумово відсталих дітей: “Розвиток мовлення”, “Соціально-побутове орієнтування”, “Ритміка”, “Лікувальна фізкультура”; - для дітей із затримкою психічного розвитку: “Корекція розвитку”, “”Розвиток мовлення”, “Ритміка”. Не рекомендується розподіляти години, відведені на корекційно-розвиткові заняття, між вчителями- класоводами, вчителями-предметниками, що зумовлює формальний підхід та недостатню ефективність зазначених занять.
 • 38. Лист МОН від 13.08.2014 р. №1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»  Гранична наповнюваність підготовчого, 1-9 класів у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати для дітей: - розумово відсталих, із затримкою психічного розвитку – 12 осіб; - для дітей, які мають складні вади розвитку у поєднанні з розумовою відсталістю – 6 осіб.
 • 39. Лист МОН від 13.08.2014 р. №1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку» Якщо дитина навчається за спеціальною програмою для розумово відсталих дітей у ЗНЗ (індивідуальна форма навчання чи інклюзивна), навчання її завершується після закінчення 9 класу і вона отримує документ встановленого зразка для ЗНЗ (у додатку вказуються лише ті предмети, які вивчав учень у процесі навчання).
 • 40. Учні з розумовою відсталістю, випускники спеціальних класів загальноосвітніх навчальних закладів отримують свідоцтво встановленого зразка для загальноосвітнього навчального закладу відповідно до Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 09.12.2010 № 1224, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 29 грудня 2010 року за № 1412/18707.
 • 41. Державна підсумкова атестація Учні, які навчаються за інклюзивною формою навчання (учні з розумовою відсталістю, ЗПР) за спеціальними програмами, за станом здоров’я можуть бути звільнені від ДПА за висновком лікарсько-консультативної комісії (заява від батьків або осіб, які їх замінюють, довідку лікарсько-консультативної комісії, засвідчену печаткою закладу охорони здоров’я ) Рішення педагогічної ради та відповідний наказ
 • 42. Оцінювання навчальних досягнень учнів з ООП Здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за №566/19304. Навчальні досягнення учнів з розумовою відсталістю, зі складними вадами розвитку, які навчаються за індивідуальним навчальним планом і програмою, оцінюються за обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою. Система оцінювання навчальних досягнень учнів повинна бути стимулюючою
 • 43.  У роботі з інклюзивними класами дуже важливою є співпраця з додатковими фахівцями (дефектологами, психологами, вчителями логопедами, фахівцями з лікувальної фізкультури та іншими спеціалістами). Вузькі фахівці працюють в тісному контакті з вчителями, постійно ведуть відстежування розвитку дитини. Вони можуть допомагати задовольняти індивідуальні потреби дітей, а також надавати вчителям і батькам необхідну інформацію
 • 44.  Навчання учнів в умовах інклюзивного класу направлено перш за все на формування у дітей віри в свої власні сили, у власні можливості, оскільки життєстверджуючий тонус повсякденного життя школяра спирається перш за все на успіхи в його основній праці – навчанні.
 • 45. Завдання практичного психолога щодо організації інклюзивного навчання загальноосвітнього навчального закладу  Виявлення дітей, у яких виникають труднощі у навчанні, спілкуванні та взаємодії з оточуючими; визначення причин цих труднощів; при потребі, скерування до відповідних фахівців з метою встановлення причин та надання допомоги.  Виявлення причини соціального неблагополуччя або затримки у розумовому розвитку дитини шляхом спостережень, аналізу навчальної документації, проведення консиліумів з вчителями.  Проведення спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб.  Участь, у межах своєї компетенції, у складанні розгорнутої психолого-педагогічної характеристики на дитину та її індивідуального плану розвитку.  Участь в підготовленні документів для розгляду на засіданнях психолого-медико-педагогічних консультацій.  Ознайомлення з висновками і рекомендаціями психолого-медико-педагогічних консультацій щодо організації навчання дитини та надання їй додаткових послуг; розробка індивідуального плану корекційно-розвиткової роботи.  Участь у розробці необхідної адаптації навчальних матеріалів, підходів, а саме, надання рекомендацій педагогам щодо врахування особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини при визначенні форм і методів роботи з нею.  Сприяння створенню позитивного мікроклімату в колективі, проведення заходів, спрямованих на профілактику стигматизації і дискримінації у шкільному оточенні, формування дружнього та неупередженого ставлення до дитини з особливими освітніми потребами.  Надання у межах своєї компетенції консультативно-методичної допомоги педагогам у роботі з дитиною.  Налагодження співпраці з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та приймають участь у розробленні індивідуальної програми розвитку.
 • 46. Завдання соціального педагога щодо організації інклюзивного навчання загальноосвітньому навчальному закладі  Захист і забезпечення прав і свобод дитини з особливими освітніми потребами в умовах навчального закладу та під час перебування дитини в сім’ї.  Виявлення дітей, у яких виникають труднощі спілкуванні та взаємодії з оточуючими або які проживають у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах.  Визначення соціальних питань, які потребують негайного вирішення причин та труднощів; при потребі, скерування до відповідних фахівців з метою надання відповідної допомоги.  Визначення статуту дітей з особливими освітніми потребами в колективі, надання рекомендацій класоводу, класному керівникові щодо шляхів ефективної інтеграції такої дитини в колектив однолітків, формування позитивного мікроклімату в дитячому колективі.  Поширення інформації про засади інклюзивного навчання серед педагогів, батьків, дітей з метою формування дружнього та неупередженого ставлення до дитини з особливими освітніми потребами.  Участь у складанні розгорнутої психолого-педагогічної характеристики на дитину та її індивідуального плану розвитку; участь в роботі психолого-педагогічного консиліуму.  Забезпечення дитини з особливими освітніми потребами та її батьків інформацією про інфраструктуру позашкільних навчальних закладів у мікрорайоні, місті, селі, сприяння щодо участі дитини в гуртках, секціях з урахуванням її можливостей.  Представлення інтересів дитини з особливими освітніми потребами у відповідних органах і службах.  Важливим елементом інклюзивного навчання є залучення батьків до навчально-виховного процесу, участі у розробці індивідуальної програми розвитку своїх дітей. Це дає їм змогу відчути, що вони не одинокі, що вони є членами команди, яка підтримає і допоможе у подоланні труднощів. Налагодження партнерських стосунків з батьками, врахування культурних традицій, інтересів родин дає можливість подолати стереотипи у роботі з сім’ями, які мають дітей з обмеженими можливостями. Лише за такої умови, коли батьки, вчителі, асистенти інші фахівці працюють разом, можна сподіватися на успіх у складній справі – адаптації до звичайного життя дітей з особливими освітніми проблемами.
 • 47. Обов'язки вчителя  Розробка програми • Розробити програму навчання на основі робочого плану та індивідуальних освітніх потреб учня, розглянути альтернативи.  Планування• Спланувати роботу на уроці та відібрати ресурси.• Вибрати належний вид роботи згідно з ІНП.• Визначити пріоритети  Спостереження• Розробити чітку систему організації навчально- виховного процесу в інклюзивному класі та очікувань щодо навчальнихможливостей учня з ООП.• Працювати відповідно до розробленої системи  Навчання• Виконувати план уроку, проводити навчання згідно з цим планом.• Спостерігати за процесом навчання, за потреби допомагати учням з ООП.• Залучати учнів з ООП до виконання окремих видів діяльності спільно з класом.• Моделювати навчальні методи та належну мову.• Надати асистентам ресурси  Оцінка• Слідкувати за прогресом учнів з ООП та оцінювати його. Слідкувати за виконанням ІНП  Звітування• Звітувати перед батьками та шкільною командою  Мати інформацію про поточний стан справ
 • 48. АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСУ
 • 49. Нормативно-правова база  Наказ МОН від 06.12.2010 р №1205 “Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів”.  Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. №635 “Про введення посади асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним навчанням”.  Лист МОНМСУ від 28.09.2012 р. №1/9-694 “Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням”.  Лист МОНМСУ від 25.09.12 №1/9-675 “Щодо посадових обов'язків асистента вчителя”
 • 50. Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327, передбачено такі професійні назви роботи, як:  — вихователь (код 3340 «Інші фахівці в галузі освіти»);  — асистент учителя (код 3340 «Інші фахівці в галузі освіти»).
 • 51. Наказ МОН від 01.06.2013 р. №665 «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково- педагогічних працівників навчальних закладів
 • 52. Асистенти вчителя забезпечують:  Надання допомоги вчителям в організації, підтримці та впровадженні навчально-виховного процесу;  Розширення навчальних можливостей для дітей;  Індивідуалізований підхід до навчання дітей та надання індивідуальної уваги окремим учням;  Управління поведінкою учнів, проведення спостережень відповідно до вимог вчителя;  Додатковий час для вчителя для планування, навчання та оцінки навчального процесу;  Більшу послідовність у процесі викладання;  Кращий моніторинг та оцінку прогресу у навчанні та розвитку дітей.
 • 53. Обов’язки асистента вчителя  Допомагати окремим учням у виконанні навчальних завдань, розроблених вчителем;  Здійснювати нагляд за дітьми під час їх перебування в їдальні, на ігровому майданчику тощо;  Допомагати у роботі малих груп або індивідуально з окремими дітьми в той час, коли вчитель працює зі всією групою або іншими дітьми;  Надавати допомогу у підготовці навчальних матеріалів;  Допомагати вчителю у проведенні спостережень, здійсненні відповідних записів;  Допомагати вчителю у вирішенні проблемних ситуацій та управлінні поведінко учнів у класі;  Співпраця з вчителем у процесі розроблення розкладу.
 • 54. Що асистент вчителя НЕ повинен робити та за що НЕ повинен нести відповідальність:  Бути єдиною особою, відповідальною за навчальний процес у класі  Планування навчальної програми, уроків тощо (лише допомагає)  Відбір навчальних матеріалів чи вибір методів навчання  Оцінювання роботи учня чи досягнутого прогресу  Нести повну відповідальність під час екскурсій
 • 55. Документація асистента вчителя  Календарно-тематичне планування (за необхідності)  Поурочне планування (за необхідності)  Щоденник спостереження за дитиною з особливими освітніми потребами  Зошит взаємодії між батьками дитини з особливими освітніми потребами та асистентом учителя  Книга обліку часу (ГПД)  ІПР  ІНП
 • 56. ПОРТФОЛІО АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ Спосіб фіксування, накопичення та оцінки індивідуальних досягнень школяра з ООП протягом певного періоду навчання
 • 57. Укладання портфоліо допомагає асистенту вчителя  Розкрити індивідуальні можливості дитини;  Стежити за динамікою навчальних досягнень учня за певний проміжком часу;  Коригувати індивідуальний навчальний план (ІПР);  Здійснювати зворотний зв’язок між дитиною, батьками, вчителем.
 • 58. Розділи портфоліо  Титульний лист (прізвище, ім'я, по-батькові дитини; навчальний заклад, клас), контактна інформація.  Розділ “Досягнення учня у навчанні”  Сторінки: Рідна мова, Математика, Літературне читання  Складають: контрольні та самостійні роботи, завдання спрямовані на усунення помилок допущених у роботах, зразки щоденних робіт, зразки домашніх робіт
 • 59. Розділи портфоліо  Соціальна компетентність учня (про особливості співпраці учня з однокласниками на уроці, у позаурочний час; особливості спілкування з однолітками та батьками)  Суспільна робота учня (доручення, які дитина виконує в школі, участь у суспільно-корисній праці)  Творчі роботи учня (роботи з виставки або конкурсів)  Відгуки та побажання