TERJEMAHAN MATAN AL-AJURUMIYYAH DAN ‘IMRITHY
BABKALAM
Kalam ialah lafazh yang tersusun dan bermakna lengkap
1] Lafazh ialah ucapan yang mengandung sebagian huruf hijai...
P e n j e l a s a n
Tanda-Tanda Isim:
1]Tanwin
2]Alif lam
3]Kemasukan
huruf jer
4]Kasroh{jer}
Tanda-Tanda Fiil:
1]Qod 5]Ya...
pembagian
ISIM FIIL
Pembagian Kalimat Isim
1]Isim Mufrod
2]Isim Tasniyah
3]Jamak Taksir
4]JamakMuaanas Salim
5]Jamak M udh...
PENGERTIAN-PENGERTIAN
PEMBAGIAN ISIM
 Isim Mufrod ialah Setiapada kalimat isim yang menunjukkan makna satu.
 Isim Tasniy...
PENGERTIAN-PENGERTIAN
PEMBAGIAN FI’IL
 Fi’il Madhi ialah Setiap ada kalimat fi’il yang
menunjukkan arti suatu pekerjaan y...
Nahwu bab kalam
Nahwu bab kalam
of 8

Nahwu bab kalam

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nahwu bab kalam

  • 1. TERJEMAHAN MATAN AL-AJURUMIYYAH DAN ‘IMRITHY
  • 2. BABKALAM Kalam ialah lafazh yang tersusun dan bermakna lengkap 1] Lafazh ialah ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah 2]murakkab ial ah ucapan yang tersusun atas dua kalimah atau lebih dan berfaedah 3]mufid ialah ungkapan berfaedah yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya merasa puas 4]wadha’ ialah menjadikan lafadz agar menunjukkan arti suatu makna {pengertian} penjelasan
  • 3. P e n j e l a s a n Tanda-Tanda Isim: 1]Tanwin 2]Alif lam 3]Kemasukan huruf jer 4]Kasroh{jer} Tanda-Tanda Fiil: 1]Qod 5]Ya’ muannats 2]Sin 6]Ta’ mutlak 3]Saufa 7]Nun taukid sakilah 4]Ta ta-nits 8]Nun taukid qofifah Pembagian Kalam 1]Isim ialah setiap ada kalimat yang menunjukkan arti manusia,tumbuhan,barang mati,hayawan{katabenda}dan tidakdi sertai dengan waktu. 2]Fiil ialah setiap ada kalimat yang menunjukkan arti suatu pekerjaan yang berkaitan dengan waktu 3]Huruf ialah kalimah{kata}yang menunjukkan makna apabila di gabungkan dengan kalimah lainnya.Kalimat huruf tidak ada tanda nya yaitu tidak kemasukkan tanda-tanda isim dan fi’il.
  • 4. pembagian ISIM FIIL Pembagian Kalimat Isim 1]Isim Mufrod 2]Isim Tasniyah 3]Jamak Taksir 4]JamakMuaanas Salim 5]Jamak M udhakar Salim 6]Asmaul Khomsah Pembagian Kalimat Fiil 1]Fiil Madhi 2]Fiil Mudhari’ 3]Fiil Amr
  • 5. PENGERTIAN-PENGERTIAN PEMBAGIAN ISIM  Isim Mufrod ialah Setiapada kalimat isim yang menunjukkan makna satu.  Isim Tasniyah ialah Setiapada kalimat isim yang menunjukkan makna dua dan pada akhir kalimat ada huruf tambahan nya yaitu alif nun/ya’ nun.  Jamak Taksir ialah Setiapada kalimat isim yang menunjukkan makna banyak yang berubah dari bentuk mufrod nya.  Jamak MuannatsSalim ialah Setiapada kalimat isim yang menunjukkan makna perempuan banyak dan pada akhir kalimat ada huruf tambahan nya yaitualif ta’.  Jamak Mudzakkar Salim ialah Setiapada kalimat isim yang menunjukkan makna laki-laki banyak dan pada akhir kalimat ada huruf tambahan nya yaitu wawu nun/ ya’ nun.  Asmaul Khomsah ialah Isim yang lima, yang terdiri dari abun,aqun,qamun,fuw,dzuw.
  • 6. PENGERTIAN-PENGERTIAN PEMBAGIAN FI’IL  Fi’il Madhi ialah Setiap ada kalimat fi’il yang menunjukkan arti suatu pekerjaan yang telah di lakukan.  Fi’il Mudhori’ ialah Setiap ada kalimat fi’il yang menunjukkan arti suatu pekerjaan yang sedang atau akan di lakukan dan pada awal kalimat ada huruf tambahan nya yaitu alif, nun, ya’, ta’ atau yang di sebut huruf mudhoro’ah.  Fi’il Amr ialah Setiap ada kalimat fi’il yang menunjukkan arti suatu pekerjaan perintah (Kata Kerja Perintah). Kata kerja Amr khusus kamu.