Oskar Szrajer!
Modern API
http://gotar.info oskarszrajer@gmail.com
JSON
JSON
JSON, JavaScript Object Notation (wym. ˈdʒeɪsən) – lekki
format wymiany danych komputerowych. JSON jest
formatem teks...
{"menu": {!
"id": "file",!
"value": "File",!
"popup": {!
"menuitem": [!
{"value": "New", "onclick":
"CreateNewDoc()"},!
{"...
REST
REST
Representational State Transfer – wzorzec architektury oprogramowania wywiedziony z
doświadczeń przy pisaniu specyfika...
Rodzaje aplikacji
Rodzaje aplikacji
• monolityczne
Rodzaje aplikacji
• monolityczne
• modularne
API
API
Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming
Interface, API) – sposób, rozumiany jako ściśle określ...
Return appropriate status codes!
&
Return appropriate HTTP status codes with each response.
Successful responses should be...
Provide full resources where available!
&
Provide the full resource representation (i.e. the object with all
attributes) w...
202 responses will not include the full resource representation, e.g.:
Provide resource (UU)IDs!
&
Give each resource an id attribute by default. Use UUIDs unless you have a
very good reason no...
Provide standard timestamps!
&
Provide created_at and updated_at timestamps for resources by default, e.g:
These timestamp...
Use UTC times formatted in ISO8601!
&
Accept and return times in UTC only. Render times in ISO8601 format, e.g.:
&
"finishe...
Generate structured errors!
&
Generate consistent, structured response bodies on errors. Include a machine-
readable error...
Nest foreign key relations
• Use consistent path formats
• Downcase paths and attributes
• Support caching with Etags
• Trace requests with Request-I...
API w RUBY
• Rails API - https://github.com/rails-api/rails-api
• Sinatra - https://github.com/sinatra/sinatra/
• Grape - ...
Sinatra (http://www.sinatrarb.com)
Sinatra to DSL do szybkiego tworzenia aplikacji webowych w Ruby z minimalnym
nakładem p...
Sinatra (http://www.sinatrarb.com)
Sinatra to DSL do szybkiego tworzenia aplikacji webowych w Ruby z minimalną
nakładem pr...
RACK http://rack.github.io
Rack provides a minimal interface between webservers
supporting Ruby and Ruby frameworks.
To us...
RACK http://rack.github.io
You can handle an app directly:
Sinatra (http://www.sinatrarb.com)
Sinatra to DSL do szybkiego tworzenia aplikacji webowych w Ruby z minimalną
nakładem pr...
Sinatra contrib
https://github.com/rkh/sinatra-contrib
sinatra/json: Adds a #json helper method to return JSON documents.
Pytania?
JSON, REST API
of 29

JSON, REST API

Oskar Szrajer - JSON, REST API
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - JSON, REST API

 • 1. Oskar Szrajer! Modern API http://gotar.info oskarszrajer@gmail.com
 • 2. JSON
 • 3. JSON JSON, JavaScript Object Notation (wym. ˈdʒeɪsən) – lekki format wymiany danych komputerowych. JSON jest formatem tekstowym, będącym podzbiorem języka JavaScript. Typ MIME dla formatu JSON to application/ json. Format został opisany w dokumencie RFC 4627.
 • 4. {"menu": {! "id": "file",! "value": "File",! "popup": {! "menuitem": [! {"value": "New", "onclick": "CreateNewDoc()"},! {"value": "Open", "onclick": "OpenDoc()"},! {"value": "Close", "onclick": "CloseDoc()"}! ]! }! }}
 • 5. REST
 • 6. REST Representational State Transfer – wzorzec architektury oprogramowania wywiedziony z doświadczeń przy pisaniu specyfikacji protokołu HTTP. REST jest wzorcem architektury oprogramowania wprowadzającym dobre praktyki tworzenia architektury aplikacji rozproszonych.& REST wprowadza terminy takie jak jednorodny interfejs, bezstanowa komunikacja, zasób, reprezentacja.& & Zaproponowany przez Roya T. Fieldinga w 2000 roku.& & Jest wykorzystywany przez wiele frameworków aplikacji internetowych np. Jersey, Ruby on Rails, Apache Sling, Sinatra, Django, RESTlet, RESTeasy i wiele innych.& Charakterystycznym elementem REST jest "restowy" (RESTful) interfejs usług webowych, w którym parametry wywołania danej usługi są umieszczane w ścieżce adresu URL, a nie w części przeznaczonej na parametry, jak w klasycznych wywołaniach GET lub POST:& & Wywołanie klasyczne& http://example.com/article?id=1234&format=print! & Wywołanie RESTful& http://example.com/article/1234/print
 • 7. Rodzaje aplikacji
 • 8. Rodzaje aplikacji • monolityczne
 • 9. Rodzaje aplikacji • monolityczne • modularne
 • 10. API
 • 11. API Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) – sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych.
 • 12. Return appropriate status codes! & Return appropriate HTTP status codes with each response. Successful responses should be coded according to this guide: & • 200: Request succeeded for a GET calls, and for DELETE or PATCH calls that complete synchronously • 201: Request succeeded for a POST call that completes synchronously • 202: Request accepted for a POST, DELETE, or PATCH call that will be processed asynchronously • 206: Request succeeded on GET, but only a partial response returned: see above on ranges
 • 13. Provide full resources where available! & Provide the full resource representation (i.e. the object with all attributes) whenever possible in the response. Always provide the full resource on 200 and 201 responses, including PUT/PATCH and DELETE requests, e.g.:
 • 14. 202 responses will not include the full resource representation, e.g.:
 • 15. Provide resource (UU)IDs! & Give each resource an id attribute by default. Use UUIDs unless you have a very good reason not to. Don’t use IDs that won’t be globally unique across instances of the service or other resources in the service, especially auto- incrementing IDs. & Render UUIDs in downcased 8-4-4-4-12 format, e.g.: "id": "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef"
 • 16. Provide standard timestamps! & Provide created_at and updated_at timestamps for resources by default, e.g: These timestamps may not make sense for some resources, in which case they can be omitted.
 • 17. Use UTC times formatted in ISO8601! & Accept and return times in UTC only. Render times in ISO8601 format, e.g.: & "finished_at": "2012-01-01T12:00:00Z"
 • 18. Generate structured errors! & Generate consistent, structured response bodies on errors. Include a machine- readable error id, a human-readable error message, and optionally a url pointing the client to further information about the error and how to resolve it, e.g.:
 • 19. Nest foreign key relations
 • 20. • Use consistent path formats • Downcase paths and attributes • Support caching with Etags • Trace requests with Request-Ids • Paginate with Ranges • Show rate limit status • Minimize path nesting • Provide machine-readable JSON schema • Provide human-readable docs • Provide executable examples • Describe stability • Require SSL • Pretty-print JSON by default
 • 21. API w RUBY • Rails API - https://github.com/rails-api/rails-api • Sinatra - https://github.com/sinatra/sinatra/ • Grape - https://github.com/intridea/grape • Lotus - https://github.com/lotus • …
 • 22. Sinatra (http://www.sinatrarb.com) Sinatra to DSL do szybkiego tworzenia aplikacji webowych w Ruby z minimalnym nakładem pracy $ app.rb
 • 23. Sinatra (http://www.sinatrarb.com) Sinatra to DSL do szybkiego tworzenia aplikacji webowych w Ruby z minimalną nakładem pracy ilością kodu $ app.rb
 • 24. RACK http://rack.github.io Rack provides a minimal interface between webservers supporting Ruby and Ruby frameworks. To use Rack, provide an "app": an object that responds to the call method, taking the environment hash as a parameter, and returning an Array with three elements: • The HTTP response code • A Hash of headers • The response body, which must respond to each &
 • 25. RACK http://rack.github.io You can handle an app directly:
 • 26. Sinatra (http://www.sinatrarb.com) Sinatra to DSL do szybkiego tworzenia aplikacji webowych w Ruby z minimalną nakładem pracy ilością kodu $ app.rb $ config.ru
 • 27. Sinatra contrib https://github.com/rkh/sinatra-contrib sinatra/json: Adds a #json helper method to return JSON documents.
 • 28. Pytania?

Related Documents