Zminimalizuj Ryzyko , Wykorzystaj swoją Wiedzę i nasz Kapitał PPN-T, Gdańsk, 2010
<ul><li>Fundusze kapitałowe typu seed fund są inwestorami finansowymi aktywnie uczestniczącymi w rozwoju przedsiębiorstwa....
<ul><li>Fundusz Kapitałowy ARP S.A. powstał w wyniku podpisanych umów pomiędzy Agencją Rozwoju Pomorza S.A. a Polską Agenc...
<ul><li>Utrudniony dostęp do środków finansowych na rozpoczęcie innowacyjnej działalności gospodarczej, </li></ul><ul><li>...
<ul><li>Fundusz ARP SA skierowany jest do wszystkich osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, które posiadają innowacyjny ...
PPN-T, Gdańsk, 2010 Zgłoszenie projektu Preinkubacja projektu Ustalenie warunków wejścia kapitałowego Założenie spółki
<ul><li>Formularz zgłoszeniowy, </li></ul><ul><li>Szczegółowe pytania, </li></ul><ul><li>Spotkania. </li></ul><ul><li>Ocen...
PPN-T, Gdańsk, 2010 <ul><li>Fundusz Kapitałowy </li></ul><ul><li>Opracowanie biznesplanu, </li></ul><ul><li>Analiza rynku,...
PPN-T, Gdańsk, 2010 Dodatkowo na etapie preinkubacji Fundusz Kapitałowy ARP SA poza opracowaniem na własny koszt analiz bi...
<ul><li>Okres trwania oceny projektu nie jest ściśle określony. Zależy m.in. od: </li></ul><ul><li>poziomu zaawansowania ...
<ul><li>Pozytywna analiza wykonalności technicznej pomysłu </li></ul><ul><li>Pozytywny wynik analizy finansowej pomysłu </...
<ul><li>Założenie spółki kapitałowej (Sp. z o.o. lub S.A.) </li></ul><ul><li>Maksymalny udział Funduszu ARP S.A. w spółce...
<ul><li>Strategia wejścia kapitałowego zakłada inwestowanie w przedsięwzięcia na okres nie dłuższy niż 5 lat </li></ul><u...
<ul><li>Fundusz po osiągnięciu zakładanej stopy zwrotu dokona wyjścia kapitałowego poprzez np.: </li></ul><ul><li>sprzeda...
<ul><li>Pastel Games Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Kapitał zakładowy: 1 770 000 PLN </li></ul><ul><li>Przedmiot działalnoś...
<ul><li>MoDe Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Kapitał zakładowy: 690 000 PLN </li></ul><ul><li>Przedmiot działalności: </li><...
<ul><li>i-Trends Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Kapitał zakładowy : 2 010 000 PLN </li></ul><ul><li>Przedmiot działalności: ...
<ul><li>Denise Systems Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Kapitał zakładowy: 1 300 000 PLN </li></ul><ul><li>Przedmiot działaln...
<ul><li>Energy Management Systems Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Kapitał zakładowy: 1 415 000 PLN </li></ul><ul><li>Przedmi...
<ul><li>i-Find.pl Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Kapitał zakładowy: 1 591 500 PLN </li></ul><ul><li>Przedmiot działalności:...
<ul><li>Wejdź na stronę www.invest.arp.gda.pl , </li></ul><ul><li>Zapoznaj się z regulaminem Funduszu, </li></ul><ul><l...
<ul><li>www.invest.arp.gda.pl </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, ...
of 22

Prezentacja ARP

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja ARP

 • 1. Zminimalizuj Ryzyko , Wykorzystaj swoją Wiedzę i nasz Kapitał PPN-T, Gdańsk, 2010
 • 2. <ul><li>Fundusze kapitałowe typu seed fund są inwestorami finansowymi aktywnie uczestniczącymi w rozwoju przedsiębiorstwa. Poza wkładem finansowym oferują także kapitał wiedzy biznesowej i doświadczenia . Fundusze decydują się na inwestycję już na etapie idei pomysłów mających w ocenie zarządzających funduszem duże szanse na odniesienie sukcesu rynkowego. </li></ul>PPN-T, Gdańsk, 2010
 • 3. <ul><li>Fundusz Kapitałowy ARP S.A. powstał w wyniku podpisanych umów pomiędzy Agencją Rozwoju Pomorza S.A. a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 „Kapitał dla innowacji” </li></ul><ul><li>Budżet funduszu – 35 mln PLN </li></ul>PPN-T, Gdańsk, 2010
 • 4. <ul><li>Utrudniony dostęp do środków finansowych na rozpoczęcie innowacyjnej działalności gospodarczej, </li></ul><ul><li>Wysokie ryzyko innowacyjnej działalności gospodarczej, </li></ul><ul><li>Brak doświadczenia biznesowego Pomysłodawców, </li></ul>PPN-T, Gdańsk, 2010
 • 5. <ul><li>Fundusz ARP SA skierowany jest do wszystkich osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, które posiadają innowacyjny pomysł , umożliwiający zdobycie przewagi konkurencyjnej oraz mający szansę na odniesienie sukcesu biznesowego . </li></ul>PPN-T, Gdańsk, 2010
 • 6. PPN-T, Gdańsk, 2010 Zgłoszenie projektu Preinkubacja projektu Ustalenie warunków wejścia kapitałowego Założenie spółki
 • 7. <ul><li>Formularz zgłoszeniowy, </li></ul><ul><li>Szczegółowe pytania, </li></ul><ul><li>Spotkania. </li></ul><ul><li>Ocena wstępna </li></ul>PPN-T, Gdańsk, 2010
 • 8. PPN-T, Gdańsk, 2010 <ul><li>Fundusz Kapitałowy </li></ul><ul><li>Opracowanie biznesplanu, </li></ul><ul><li>Analiza rynku, </li></ul><ul><li>Analiza technologiczna, </li></ul><ul><li>Wycena know-how. </li></ul><ul><li>Podmiot preinkubowany </li></ul><ul><li>Udział w opracowaniu biznesplanu, </li></ul><ul><li>Prace badawczo-rozwojowe, </li></ul><ul><li>Kontakty z potencjalnymi klientami. </li></ul>Etap preinkubacji
 • 9. PPN-T, Gdańsk, 2010 Dodatkowo na etapie preinkubacji Fundusz Kapitałowy ARP SA poza opracowaniem na własny koszt analiz biznesowych i technologicznych bezpłatnie udostępnia podmiotom preinkubowanym powierzchnię biurową wraz z podstawowym wyposażeniem.
 • 10. <ul><li>Okres trwania oceny projektu nie jest ściśle określony. Zależy m.in. od: </li></ul><ul><li>poziomu zaawansowania projektu, </li></ul><ul><li>skomplikowania projektu, </li></ul><ul><li>możliwości weryfikacji założeń, </li></ul><ul><li>zaakceptowania przez strony warunków wejścia kapitałowego. </li></ul>PPN-T, Gdańsk, 2010
 • 11. <ul><li>Pozytywna analiza wykonalności technicznej pomysłu </li></ul><ul><li>Pozytywny wynik analizy finansowej pomysłu </li></ul><ul><li>Pozytywna rekomendacja Komitetu Inwestycyjnego </li></ul><ul><li>Pozytywna decyzja Zarządu ARP SA </li></ul><ul><li>Podpisanie Umowy Inwestycyjnej </li></ul>PPN-T, Gdańsk, 2010
 • 12. <ul><li>Założenie spółki kapitałowej (Sp. z o.o. lub S.A.) </li></ul><ul><li>Maksymalny udział Funduszu ARP S.A. w spółce – 49% </li></ul><ul><li>Maksymalna wartość objętych udziałów - 200 000 EUR </li></ul>PPN-T, Gdańsk, 2010
 • 13. <ul><li>Strategia wejścia kapitałowego zakłada inwestowanie w przedsięwzięcia na okres nie dłuższy niż 5 lat </li></ul><ul><li>Podejmując decyzje inwestycyjne zwracamy szczególną uwagę na to, czy projekt będzie miał szanse na kilkukrotne zwiększanie swojej wartości rynkowej </li></ul>PPN-T, Gdańsk, 2010
 • 14. <ul><li>Fundusz po osiągnięciu zakładanej stopy zwrotu dokona wyjścia kapitałowego poprzez np.: </li></ul><ul><li>sprzedaż udziałów wspólnikowi (prawo pierwokupu) </li></ul><ul><li>emisję akcji spółki na rynku np.: New Connect </li></ul><ul><li>sprzedaż udziałów innym funduszom inwestycyjnym /inwestorom branżowym </li></ul>PPN-T, Gdańsk, 2010
 • 15. <ul><li>Pastel Games Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Kapitał zakładowy: 1 770 000 PLN </li></ul><ul><li>Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się tworzeniem gier w oparciu o jedyną na świecie technologię tworzenia aplikacji multimedialnych na platformę iPhone wykorzystującą efekty wizualne związane z oświetleniem i ruchami światłocienia zbliżone do naturalnych </li></ul><ul><li>www.pastelgames.com </li></ul>
 • 16. <ul><li>MoDe Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Kapitał zakładowy: 690 000 PLN </li></ul><ul><li>Przedmiot działalności: </li></ul><ul><li>Spółka zajmuje się tworzeniem urządzeń umożliwiających osobom nie posiadającym specjalistycznego przygotowania wykonywanie w pełni profesjonalnych zdjęć reklamowych dla potrzeb handlu internetowego. Zaprojektowane urządzenie umożliwia realistyczne przedstawienie produktu zarówno w wersji dwuwymiarowej, jak też w trzech wymiarach. </li></ul><ul><li>www.mode3d.eu </li></ul>
 • 17. <ul><li>i-Trends Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Kapitał zakładowy : 2 010 000 PLN </li></ul><ul><li>Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się świadczeniem usług dających Internautom możliwość uzyskiwania krajowych i zagranicznych połączeń telefonicznych w relacjach komputer – telefon stacjonarny lub komputer – telefon mobilny całkowicie nieodpłatnie. </li></ul><ul><li>www.i-Trends.com </li></ul>
 • 18. <ul><li>Denise Systems Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Kapitał zakładowy: 1 300 000 PLN </li></ul><ul><li>Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się tworzeniem systemów umożliwiających rozwój automatyzacji komunikacji tekstowej i przetwarzaniem języka naturalnego. Utworzone aplikacje pozwolą m.in. użytkownikom Internetu na szybsze i precyzyjne docieranie do poszukiwanych informacji w sieci. </li></ul>
 • 19. <ul><li>Energy Management Systems Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Kapitał zakładowy: 1 415 000 PLN </li></ul><ul><li>Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się projektowaniem i sprzedażą innowacyjnych systemów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych i skojarzonych. </li></ul>
 • 20. <ul><li>i-Find.pl Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Kapitał zakładowy: 1 591 500 PLN </li></ul><ul><li>Przedmiot działalności: Społka zajmuje się zarządzaniem platformą internetową umożliwiającą bezpłatną prezentację firm w Internecie. iFind.pl ma być pierwszym źródłem informacji dla internautów poszukujących produktów i usług w Internecie. </li></ul>
 • 21. <ul><li>Wejdź na stronę www.invest.arp.gda.pl , </li></ul><ul><li>Zapoznaj się z regulaminem Funduszu, </li></ul><ul><li>Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy, </li></ul><ul><li>Odeślij pod wskazany adres. </li></ul>PPN-T, Gdańsk, 2010
 • 22. <ul><li>www.invest.arp.gda.pl </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Mieszko Bisewski – Kierownik Działu Inwestycji Kapitałowych i Konsultingu </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Radosław Białas – Koordynator Działu Inwestycji Kapitałowych i Konsultingu </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Tel. 058 32-33-226 / 058 32-33-127 </li></ul>PPN-T, Gdańsk, 2010

Related Documents