LA PREHISTÒRIA
INDEX <ul><li>Què és la prehistòria ? </li></ul><ul><li>Períodes </li></ul><ul><li>Evolució de la societat prehistòrica </...
QUÈ ÉS LA PREHISTÒRIA? <ul><li>Període anterior a la Història escrita. </li></ul><ul><li>Va ser la vida que van viure els ...
PERÍODES <ul><li>Tradicionalment es divideix en tres períodes desiguals: </li></ul><ul><li>1 . Edat de pedra: subdivid...
EVOLUCIÓ DE LA SOCIETAT PREHISTÒRICA <ul><li>1 . Australopithecus (1 i 2) D'esquerre a dreta </li></ul><ul><li>2 . Homo h...
ECONOMÍA <ul><li>No existía la moneda, és bassaba en l'intercanvi de bèns. </li></ul><ul><li>Més tard van sorgir les divis...
CURIOSITAT <ul><li>Aquí estem veient una parella prehistòrica que va morir abraçada. </li></ul>ÍNDEX
of 7

LA PREHISTÒRIA

presentació entretinguda i interesant sobre la prehistòria
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - LA PREHISTÒRIA

  • 1. LA PREHISTÒRIA
  • 2. INDEX <ul><li>Què és la prehistòria ? </li></ul><ul><li>Períodes </li></ul><ul><li>Evolució de la societat prehistòrica </li></ul><ul><li>Economia </li></ul><ul><li>Curiositat </li></ul>
  • 3. QUÈ ÉS LA PREHISTÒRIA? <ul><li>Període anterior a la Història escrita. </li></ul><ul><li>Va ser la vida que van viure els nostres abant-passats fa milions d'anys... </li></ul>ÍNDEX
  • 4. PERÍODES <ul><li>Tradicionalment es divideix en tres períodes desiguals: </li></ul><ul><li>1 . Edat de pedra: subdividit al seu torn en dos períodes: </li></ul><ul><li>Paleolític (de 2000000 aC fins al 6000 aC) </li></ul><ul><li>Neolític (del 6000 aC fins al 3000 aC) </li></ul><ul><li>2 . Edat del bronze </li></ul><ul><li>3 . Edat del ferro </li></ul>ÍNDEX
  • 5. EVOLUCIÓ DE LA SOCIETAT PREHISTÒRICA <ul><li>1 . Australopithecus (1 i 2) D'esquerre a dreta </li></ul><ul><li>2 . Homo habilis (3) </li></ul><ul><li>3 . Homo erectus (4) </li></ul><ul><li>4 . Homo sapiens neanderthalensis (5) </li></ul><ul><li>5 . Homo sapiens sapiens (6) </li></ul>ÍNDEX
  • 6. ECONOMÍA <ul><li>No existía la moneda, és bassaba en l'intercanvi de bèns. </li></ul><ul><li>Més tard van sorgir les divisions de treball. </li></ul>ÍNDEX
  • 7. CURIOSITAT <ul><li>Aquí estem veient una parella prehistòrica que va morir abraçada. </li></ul>ÍNDEX

Related Documents