ประวัติส่วนตัว นาย พลวัฒน์ พลทัสสะ รหัสนิสิต 51010311203 กลุ่มเรียนที่ 32 E-mail [email_address]
ประวัติส่วนตัว <ul><li>นาย พลวัฒน์ พลทัสสะ </li></ul><ul><li>รหัสนิสิต 51010311203 </li></ul><ul><li>กลุ่มเรียนที่ 32 </...
นิสัยของ นาย พลวัฒน์ พลทัสสะ <ul><li>เอาแต่ใจ </li></ul><ul><li>ใช้จ่ายประหยัด </li></ul><ul><li>เป็นคนโกรธง่าย </li></ul>...
of 3

ponlawat

51010311203
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - ponlawat

  • 1. ประวัติส่วนตัว นาย พลวัฒน์ พลทัสสะ รหัสนิสิต 51010311203 กลุ่มเรียนที่ 32 E-mail [email_address]
  • 2. ประวัติส่วนตัว <ul><li>นาย พลวัฒน์ พลทัสสะ </li></ul><ul><li>รหัสนิสิต 51010311203 </li></ul><ul><li>กลุ่มเรียนที่ 32 </li></ul><ul><li>เกิดวันที่ 12 ธันวาคม พ . ศ .2532 </li></ul>
  • 3. นิสัยของ นาย พลวัฒน์ พลทัสสะ <ul><li>เอาแต่ใจ </li></ul><ul><li>ใช้จ่ายประหยัด </li></ul><ul><li>เป็นคนโกรธง่าย </li></ul><ul><li>เป็นคนรักเพื่อน </li></ul><ul><li>เป็นคนอารมณ์ดี </li></ul><ul><li>พูดไม่เก่ง </li></ul>

Related Documents