Author: Adrian Najczuk


Omnichannel Retailing Forum - innowacyjne kanały pozyskania klienta

Omnichannel Retailing Forum - innowacyjne kanały pozyskania klienta

Kilka słów na temat innowacyjnych kanałów dotarcia do klien...


Data Vault w chmurze

Data Vault w chmurze

Prezentacja przedstawiona podczas dBConf 2015. Opisuje jaki...