Author: Arhivistika

Zorica Netaj, Iskustvo na sređivanju, obradi i digitalizaciji Zbirke fotografija Arhiva Jugoslavije

Stevan Mačković, Naučno-informativna sredstva i korisnici, teorija i praksa u Istorijskom arhivu Subotica

Ljiljana dozic 2012

Ljiljana dozic 2012

Ljiljana Dožić, Međunarodni arhivski standardi u kontekstu...


Jasmina Živković, Arhivska građa privrednih subjekata u postupku tranzicije - iskustvo Istorijskog arhiva Požarevac

Jasmina Živković, Arhivska građa privrednih subjekata u postupku tranzicije - iskustvo Is...

U radu je predstavljen opšti normativni okvir zaštite arhiv...


Fotografija kao istorijski dokument

Fotografija kao istorijski dokument

Prezentacija govori o zaštiti fotodokumentacije u arhivima...


Slobodanka Cvetković, Web 2.0 alati - nove mogućnosti za arhive

Slobodanka Cvetković, Web 2.0 alati - nove mogućnosti za arhive

Internet era donela je novo viđenje i tumačenje pojma istor...