Author: Arius Christian Monotheism


The revealed mystery that was purposed in christ

The revealed mystery that was purposed in christ

The revealed mystery that was purposed in Christ


The christ was incarnated by GOD

The christ was incarnated by GOD

Christian-Monotheism(Arianism)


Si ciro ang nagsagawa ng kaligayahan ni yahweh

Naipagkatawang tao ng DIYOS ang kristo

Naipagkatawang tao ng DIYOS ang kristo

Christian-Monotheism(Arianism)


ANG HIWAGA NA NAHAYAG NA IPINANUKALA KAY KRISTO

ANG HIWAGA NA NAHAYAG NA IPINANUKALA KAY KRISTO

ANG HIWAGA NA NAHAYAG NA IPINANUKALA KAY KRISTO