Author: Atdhe Buja


Ngritja (upgrade) në Microsoft® SQL Server® 2012

Ngritja (upgrade) në Microsoft® SQL Server® 2012

Ky udhëzues teknik merret me ngritjen (upgrade) në Microsof...


Kopja rezervë e bazës së të dhënave

Kopja rezervë e bazës së të dhënave

Është shumë shumë e rëndësishme për realizimin e kopjes rez...


Benefitet, përparësit e Database Mirroring ndaj Clustering

Benefitet, përparësit e Database Mirroring ndaj Clustering

Benefitet, përparësit e Database Mirroring ndaj Clustering