Author: Б' Нямбаа


Mонгол гэр

Mонгол гэр

Монгол гэр Төв Азийн нүүдэлчин ард түмний уламжлалт гэр су...