Author: Conka Topalova

150615 igrp_2015.pdf_
General

OP_Transport_2014_2020.pdf_

OP_Transport_2014_2020.pdf_

OP_Transport_2014_2020


Programme snapshot 2014_bg05m2op001_1_3_bg

Programme optti_2014_bg16m1op001_1_3_bg.pdf_

Programme optti_2014_bg16m1op001_1_3_bg.pdf_

Programme optti_2014_bg16m1op001_1_3_bg.pdf_


Priority axes 2014-2020

Priority axes 2014-2020

Priority axes 2014-2020


Oprg 2014_2020_17112014.pdf_

Oprg 2014_2020_17112014.pdf_

Oprg 2014_2020_17112014


Ophrd bg 2014 2020 final approved

Ophrd bg 2014 2020 final approved

Ophrd bg 2014 2020 final approved


Opgg 2014-11-28.pdf_

Opgg 2014-11-28.pdf_

Opgg 2014-11-28


Openvironment2014 2020 v3-june2014

Openvironment2014 2020 v3-june2014

Openvironment2014 2020 v3-june2014


MSP strategy

MSP strategy

MSP strategy


D tourism list

D tourism list

Списък на населени места и курортни селища с развит масов т...