Author: Daniel Chow


Mobil strategi - Native app eller responsiv sajt?

Mobil strategi - Native app eller responsiv sajt?

I och med nya situationer och format för användningen så ha...


Kommunikationskoncept drivet av insikter från e-handel

Kommunikationskoncept drivet av insikter från e-handel

Vilka nya möjligheter erbjuder insikter från e-handeln din...


E-handelstrender 2014 - Vilka är de globala trenderna?

E-handelstrender 2014 - Vilka är de globala trenderna?

Vilka är de globala trenderna e-handeln och vad kan vi lära...


Steps to produce an attractive sketch

Digital närvaro - Vad kommer efter webben?

Digital närvaro - Vad kommer efter webben?

Vad kommer efter webben för den digitala närvaron? En avgör...


Datadriven marknadsföring - Hur gör man?

Datadriven marknadsföring - Hur gör man?

Hur jobbar man med datadriven marknadsföring? Att ta beslut...