Author: Datora


Prognosera 1205extern
General

Prognosera 1205extern

Sjukskrivningsdagar ersatta av FK, troligt årsutfall


Länsbilder 1208
General

Länsbilder 1208

Sickness cash days in Sweden - projection for 2012 by regio...


Länsbilder 1206
General

Länsbilder 1206

Projection of sickness cash benefit days payed by FK - tota...