Author: dsistemas


Elektronisko rēķinu parakstīšanas sistēma

Elektronisko rēķinu parakstīšanas sistēma

ERPS ir informācijas sistēma ar kuras palīdzību tiek nodroš...