Author: escacc

10 en Comunicació, amb Ben Hammersley
General

10 en Comunicació, amb Ben Hammersley

Internet ha obert la possibilitat als periodistes a publica...


TV connectada: interactivitat amb el comandament a distància?

TV connectada: interactivitat amb el comandament a distància?

3a sessió de la 3 edició del 10 en Comunicació (organitzat...


San Francisco Panorama
General

Noves redaccions

Noves redaccions

Presentació de Makoto Otsuka, Editor de la secció digital d...


Medios de comunicacion en las redes sociales

Medios de comunicacion en las redes sociales

Estudi que analitza 47 mitjans de comunicació


Gestió identitat digital, per Neus Arqués

Gestió identitat digital, per Neus Arqués

Ponència de Neus Arqués sobre gestió de la identitat digita...


Delayed Gratification

Delayed Gratification

nova revista trimestral del Regne Unit