Author: Grzegorz Byszewski


Sprzedaż bardziej social

Sprzedaż bardziej social

Artykuł z Marketingu w Praktyce (nr 9, wrzesień 2012) o wyk...

Poradnik na temat wykorzystania serwisu Pinterest w działan...


Optymalizacja strony internetowej pod kątem social media

Optymalizacja strony internetowej pod kątem social media

Prezentacja wygłoszona podczas #e-biznes festiwal 2013 (Kra...


Kontent jak magnes

Kontent jak magnes

Artykuł z Marketingu w Praktyce (nr 12, grudzień 2012) o sk...


Komunikacja transmediowa - Konieczność wciągania

Komunikacja transmediowa - Konieczność wciągania

Artykuł do raportu Social Brand Footprint (marzec 2014)


Daj się znaleźć klientowi

Daj się znaleźć klientowi

Artykuł z Marketingu w Praktyce (nr 2, luty 2013) o Inbound...