Author: idahod


Læringsmiljø og relasjonsorientert klasseledelse
General

Læringsmiljø og relasjonsorientert klasseledelse

presentasjon til eksamen i pedagogikk og elevkunnskap