Author: Jakub Milczarek

WordPress w schronisku górskim - Jakub Milczarek - WordCamp Polska 2015

WordPress w schronisku górskim - Jakub Milczarek - WordCamp Polska 2015

Wiele schronisk górskich w Polsce w ogóle nie ma swoich str...

WordPress - od blogów do portali społecznościowych

WordPress - od blogów do portali społecznościowych

WordPress - od blogów do portali społecznościowych - prezen...


Py-GC/MS w badaniach obiektów zabytkowych i dzieł sztuki

Py-GC/MS w badaniach obiektów zabytkowych i dzieł sztuki

Istota metody Py-GC/MS, rodzaje oprzyrządowania (pirolizeró...


WordCamp Polska 2010

WordCamp Polska 2010

Prezentacja rozpoczynająca WordCamp Polska 2010, 11-12 grud...


Komentowac, jak to łatwo powiedzieć...

Komentowac, jak to łatwo powiedzieć...

Komentarze otrzymywać lubi każdy, ale jak nad nimi panować?...


Kilka słów o pirolitycznej chromatografii gazowej (Py-GC/MS)

Kilka słów o pirolitycznej chromatografii gazowej (Py-GC/MS)

Podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań pirolitycznej c...