Author: John Vardeleon


Lt2 gp2 2012_review

Lt2 gp2 2012_review

Ang tulong sa pag-aaral ay nasa wikang Ingles para sa kapak...


Lt2 gp3 2012_reviewer
General

Lt2 gp3 2012_reviewer

Coverage: American period until Japanese period


Lt1 gp2 2012_reviewer
General

Lt1 gp2 2012_reviewer

Nasa wikang Ingles ito para sa kapakanan ng lahat. Subukang...