Author: Khoa Ngoại Ngữ-IUH


Transcripts Listening - Level C-IUH[fb groups-sharebooksanddocuments]

Transcripts Listening - Level C-IUH[fb groups-sharebooksanddocuments]

Đây là phần Transcripts Listening - Anh Văn C mới nhất của...


Transcripts Listening - Anh Văn B-IUH [fb groups-sharebooksanddocuments]

Transcripts Listening - Anh Văn B-IUH [fb groups-sharebooksanddocuments]

Đây là phần Transcripts Listening - Anh Văn B mới nhất của...


Tiến Độ Đào Tạo Năm Học 2014-2015 của Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM

Tiến Độ Đào Tạo Năm Học 2014-2015 của Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM

Từ năm học 2014-2015, Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM sẽ...


Lịch ôn thi tốt nghiệp hệ niên chế môn chính trị iuh

Lịch ôn thi tốt nghiệp hệ niên chế môn chính trị iuh

Đây là lịch ôn thi Tốt nghiệp môn Chính trị dành Hệ Cao đẳn...


Dap an phan Listening Comprehension (Nghe) Anh van C – IUH_2014[fb-group_sharebooksanddocuments]

Dap an phan Listening Comprehension (Nghe) Anh van C – IUH_2014[fb-group_sharebooksanddoc...

Đây đáp án phần Listening Comprehension (Nghe) Anh Văn C củ...


Dap an de cuong on thi anh van B – IUH_03/2014[fb-group_sharebooksanddocuments]

Dap an de cuong on thi anh van B – IUH_03/2014[fb-group_sharebooksanddocuments]

Đáp án đề cương ôn thi Anh văn B mới của trường ĐH Công Ngh...


Dap an de cuong on thi Anh van C – IUH_2014[fb group-sharebooksanddocuments]

Dap an de cuong on thi Anh van C – IUH_2014[fb group-sharebooksanddocuments]

Đáp án đề cương ôn thi Anh văn C mới của trường ĐH Công Ngh...