Author: kociecki


Looksoft Mobilizer marketing-mix aplikacji mobilnych
General

Looksoft Mobilizer marketing-mix aplikacji mobilnych

Prezentacja z konferencji Internet Beta z wrzeĊ›nia 2012 rok...