Author: LE The Vinh

Công tác tổ chức đào tạo

Công tác tổ chức đào tạo

1. Quy trình tổ chức đào tạo 2. Quy trình tổ chức thi tốt n...

Thực hành lập trình Visual Bacsic

Thực hành lập trình Visual Bacsic

Visual Basic (VB) là một công cụ lập trình hướng đối tượng...

Slide bài giảng lập trình Visual Basic

Slide bài giảng lập trình Visual Basic

Lập trình đơn thể, lập trình hướng đối tượng trong VB - Đối...

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel cơ bản

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel cơ bản

Microsoft Excel cho phép lưu trữ dữ liệu ở dạng bảng (gồm n...

XÂY DỰNG MẠNG LINUX PHỤC VỤ TÍNH TOÁN

XÂY DỰNG MẠNG LINUX PHỤC VỤ TÍNH TOÁN

được nhiều cơ sở nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam qua...

Kiến trúc máy tính

Kiến trúc máy tính

1. Giới thiệu 2. Bộ vi xử lý 3. Ghép nối máy tính với các t...

KỸ THUẬT SIÊU CAO TẦN

KỸ THUẬT SIÊU CAO TẦN

1. Giới thiệu về Kỹ thuật Siêu cao tần (SCT) 2. Chương 1: Đ...

Bài giảng mô phỏng mạch điện tử

Bài giảng mô phỏng mạch điện tử

1. Mô phỏng là gì? 2. Giới thiệu Phần mềm Electronics Workb...

Web và thiết kế web ứng dụng trong dạy học

Web và thiết kế web ứng dụng trong dạy học

1. Giới thiệu 2. Một số kỹ thuật cơ bản 3. Giới thiệu một s...


Lưu ý về chương trình có sử dụng Trí tuệ nhân tạo

Lưu ý về chương trình có sử dụng Trí tuệ nhân tạo

Chương trình có ứng dụng Trí tuệ nhân tạo có đặc điểm sau k...


VI ĐIỀU KHIỂN 8051

VI ĐIỀU KHIỂN 8051

1. Giới thiệu về 8051 2. Lập trình cho 8051, phần mềm 3. Đả...