Author: logaidea


Log ai dea_mkcomss_relacionagencias

Log ai dea_mkcomss_relacionagencias

LOGAiDEA. mkcomss. Relacion con imprentas y agencias de pub...


Logaidea_Madrid_29N

Logaidea_Madrid_29N

Presentación de LOGAiDEA comunicación como guión del Taller...


Log ai dea_mkcomss_comunicadoprensa
General

Log ai dea_mkcomss_comunicadoprensa

LOGAiDEA. mkcomss. Relacion con los medios de comunicación:...


Log ai dea_mkcomss_elementosgraficos

Log ai dea_mkcomss_elementosgraficos

LOGAiDEA. mkcomss. Elementos gráficos del diseño: conoce cu...