Author: Marcin Roszkowski

RDA (Resource Description & Access) : wprowadzenie

RDA (Resource Description & Access) : wprowadzenie

IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, Wrocław 19-21.06.32...


Sieciowe systemy organizacji wiedzy

Sieciowe systemy organizacji wiedzy

Prezentacja do referatu wygłoszonego podczas IX Krajowego F...


Rola dziedzinowych systemów hipertekstowych w zarządzaniu informacją w nauce

Rola dziedzinowych systemów hipertekstowych w zarządzaniu informacją w nauce

Na przykładzie systemu Intute przedstawiono funkcje dziedzi...


Inny PorząDek Rzeczy

Inny PorząDek Rzeczy

Charakterystyka taksonomii internetowych jako narzędzia org...