Author: Marta Migocka-Patrzalek

Zebrafish in the fight against muscular dystrophy

Zebrafish in the fight against muscular dystrophy

To improve our knowledge of how MD-caused muscle defects ar...


Czynniki molekularne w fuzji mioblastów

Czynniki molekularne w fuzji mioblastów

Prezentacja przedstawia najnowsze informacje o molekularnym...