Author: muditateach


Pengambilan keputusan
General

Modul2 kb3, tumbuhan hama_(gulma)

Modul2 kb3, tumbuhan hama_(gulma)

Uraian mengenai OPT Golongan Tumbuhan (Tumbuhan Pengganggu...


Modul2 kb1, binatanghama

Modul2 kb1, binatanghama

Uraian mengenai OPT golongan binatang


Modul2 kb2, parasit patogen

Modul2 kb2, parasit patogen

uraian mengenai OPT golongan parasit dan patogen


Modul1 kb2, konsep perlintan_opt

Modul1 kb2, konsep perlintan_opt

Uraian mengenai konsep perlindungan tanaman dan organisme p...


Modul1 kb1, permasalahan artipenting_perlintan
General

Modul1 kb1, permasalahan artipenting_perlintan

Uraian mengenai permasalahan dan arti penting perlindungan...


Identifikasi musuh alami
General

Identifikasi musuh alami

Pelatihan Petugas Pengamatan Hama Perkebunan


Dasar dasar pht
General

Dasar dasar pht

Pelatihan Petugas Pengamatan Hama Perkebunan