Author: Nové idey pre Slovensko

Deväť odporúčaní pre viac lepšej práce

Deväť odporúčaní pre viac lepšej práce

Čo urobiť pre to, aby Slovensko tvorilo pracovné miesta

12 riešení pre kvalitnejšie vysoké školy

12 riešení pre kvalitnejšie vysoké školy

Niekoľko nových myšlienok do diskusie o reforme VŠ na Slove...

10 nápadov na lepšiu organizáciu verejnej správy

10 nápadov na lepšiu organizáciu verejnej správy

Dňa 08.12.09 sa v rámci projektu Nové idey pre Slovensko us...

Jedenásť krokov k lacnejšiemu a kvalitnejšiemu štátu

Jedenásť krokov k lacnejšiemu a kvalitnejšiemu štátu

Niekoľko opatrení na lepšiu organizáciu verejnej správy


M. Beblavý: Slovensky model

M. Beblavý: Slovensky model

Základné charakteristiky a zvláštnosti sociálneho a ekonomi...


M. Filko: Zdravotníctvo: politika - biznis - policy

M. Filko: Zdravotníctvo: politika - biznis - policy

Politika a biznis predstavujú významné determinanty a obmed...


Odkiaľ prídu nové pracovné miesta a čo pre to urobiť?

Odkiaľ prídu nové pracovné miesta a čo pre to urobiť?

Akou cestou sa môže vydať Slovensko. Autori: Miroslav Bebla...


Š. Kišš: Kvalita vysokých škôl z finančnej perspektívy

Š. Kišš: Kvalita vysokých škôl z finančnej perspektívy

Štefan Kišš - inštitút finančnej politiky Ministerstva fina...


Jedenásť krokov k lacnejšiemu a kvalitnejšiemu štátu

Jedenásť krokov k lacnejšiemu a kvalitnejšiemu štátu

Niekoľko opatrení na lepšiu organizáciu verejnej správy


G. Šípoš: Protikorupčné nástroje 2010

G. Šípoš: Protikorupčné nástroje 2010

Hlada sa druha generacia politik proti korupcii.


Dve cesty k lepšiemu zdravotníctvu

Dve cesty k lepšiemu zdravotníctvu

Niekoľko návrhov na zvýšenie kvality a efektívnosti slovens...