Author: Pere Jaume Alzina Seguí


Treballar i aprendre en aules heterogènies... un
General

Treballar i aprendre en aules heterogènies... un

Presentació amb experiències en aules heterogènies


Llums, ombres i reptes del sistema educatiu

Llums, ombres i reptes del sistema educatiu

Aspectes bàsics del sistema educatiu que necessiten millora...