Author: Putri Aisyah

UAS TIK SMA KELAS X

UAS TIK SMA KELAS X

Hasil UAS SMA kelas X


Tari tradisional

Tari tradisional

Tari tradisional


Teknik dan proses pembuatan batik

Teknik dan proses pembuatan batik

Teknik dan proses pembuatan batik


Suku toraja di indonesia

Suku toraja di indonesia

Suku toraja di indonesia


sentriol, sentrosom dan sitoskeleton

sentriol, sentrosom dan sitoskeleton

sentriol, sentrosom dan sitoskeleton


Seni tari tradisional

Seni tari tradisional

Seni tari tradisional


Seni teater barat, tradisional asia dan nusantara

Seni teater barat, tradisional asia dan nusantara

Seni teater barat, tradisional asia dan nusantara


Senam irama

Senam irama

Senam irama


Seks bebas

Seks bebas

Seks bebas


Presentasi koloid

Presentasi koloid

Presentasi koloid


Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi


Perkembangan peradaban islam pada masa kejayaan

Perkembangan peradaban islam pada masa kejayaan

Perkembangan peradaban islam pada masa kejayaan


Pelanggaran ham di indonesia

Pelanggaran ham di indonesia

Pelanggaran ham di indonesia


Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat


Mitokondria

Mitokondria

Mitokondria


Makalah kewirausahaan

Makalah kewirausahaan

Makalah kewirausahaan


Lompat tinggi

Lompat tinggi

Lompat tinggi


Ribosom dan Retikulum Endoplasma

Ribosom dan Retikulum Endoplasma

Ribosom dan Retikulum Endoplasma


Revolusi menegakkan panji panji nkri

Revolusi menegakkan panji panji nkri

Revolusi menegakkan panji panji nkri


Rantai makanan dan jaring jaring makanan

Rantai makanan dan jaring jaring makanan

Rantai makanan dan jaring jaring makanan


Q.S Al-Maidah ayat 48, Q.S Az-Zumar ayat 39 dan Q.S At-Taubah ayat 105

Q.S Al-Maidah ayat 48, Q.S Az-Zumar ayat 39 dan Q.S At-Taubah ayat 105

Q.S Al-Maidah ayat 48, Q.S Az-Zumar ayat 39 dan Q.S At-Taub...


Prinsip prinsip dan praktik ekonomi dalam islam

Prinsip prinsip dan praktik ekonomi dalam islam

Prinsip prinsip dan praktik ekonomi dalam islam


Presentasi kerajaan kediri, singasari, majapahit dan buleleng

Presentasi kerajaan kediri, singasari, majapahit dan buleleng

Presentasi kerajaan kediri, singasari, majapahit dan bulele...


Piramida ekologi

Piramida ekologi

Piramida ekologi


peroksisom, vakuola, glioksisom

peroksisom, vakuola, glioksisom

peroksisom, vakuola, glioksisom


Perluasan kerajaan majapahit

Perluasan kerajaan majapahit

Perluasan kerajaan majapahit


Penyakit pada pencernaan manusia

Penyakit pada pencernaan manusia

Penyakit pada pencernaan manusia


Peninggalan kerajaan majapahit

Peninggalan kerajaan majapahit

Peninggalan kerajaan majapahit


Pelaksanaan khotbah, tablig dan dakwah di masyarakat

Pelaksanaan khotbah, tablig dan dakwah di masyarakat

Pelaksanaan khotbah, tablig dan dakwah di masyarakat


Komponen biotik

Komponen biotik

Komponen biotik


Nilai UAS SMA Kelas XI

Nilai UAS SMA Kelas XI

Hasil UAS SMA Kelas XI IPA - IPS