Author: sgpegur


Att ta ställning

Att ta ställning

Argumenterande genre, filmuppgift