Author: Thomas Skovgaard


Education udfordringer til slideshare

Education udfordringer til slideshare

Mikkel Høgenhaugs præsentation ved dialogmøde om fremtidens...


Design af fremtidens læremidler

Design af fremtidens læremidler

Thomas Illum Hansens oplæg 1.2.2012 om fremtidens læremidle...


Dannelsesaspekter

Dannelsesaspekter

John Klesners oplæg 1. februar om digitale dannelsesaspekte...