Author: Việt Nam Atc

THÔNG BÁO DANH SÁCH CHÍNH THỨC LỚP KN2 - HUẤN NGHIỆP KỸ NĂNG BIÊN DỊCH TRONG TIẾNG ANH - SDL TRADOS STUDIO

THAY ĐỔI BỐ SUNG DANH SÁCH CHÍNH THỨC LỚP KN2 - HUẤN NGHIỆP KỸ NĂNG BIÊN DỊCH- SDL TRADOS

THAY ĐỔI BỔ SUNG DANH SÁCH CHÍNH THỨC LỚP KN1 - HUẤN NGHIỆP KỸ NĂNG BIÊN DỊCH - SDL TRADOS

Lớp huấn nghiệp kỹ năng biên dịch

Lớp huấn nghiệp kỹ năng biên dịch

Kỹ năng cần thiết cho Biên dịch viên:  Kỹ năng phân tích;...


Lớp huấn nghiệp kỹ năng biên dịch
General

Lớp huấn nghiệp kỹ năng biên dịch

HUẤN NGHIỆP KỸ NĂNG BIÊN DỊCH - SDL TRADOS THÁNG 3: 01 THÁN...


Danh sách lớp KN1 -Huấn Nghiệp Kỹ Năng Biên Dịch Tiếng Anh

Danh sách lớp KN1 -Huấn Nghiệp Kỹ Năng Biên Dịch Tiếng Anh

DANH SÁCH LỚP KN1: Thứ 3-5, 24/03/2015 [HUẤN NGHIỆP KỸ NĂNG...


Danh sách lớp kn1-Thứ 3-5 (24/03/2014) (kỹ năng biên dịch ta)

Danh sách lớp kn1-Thứ 3-5 (24/03/2014) (kỹ năng biên dịch ta)

DANH SÁCH LỚP KN1-HUẤN NGHỆP KỸ NĂNG BIÊN DỊCH CHUYÊN NGHIỆ...