Author: Wojciech Filipkowski

Zastosowanie technologii data mining w walce z przestępstwami finansowymi

Zastosowanie technologii data mining w walce z przestępstwami finansowymi

Prezentacja przygotowana na krótkie, 15 minutowe wystąpieni...

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII DATA MINING W WALCE Z PRZESTĘPSTWAMI FINANSOWYMI

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII DATA MINING W WALCE Z PRZESTĘPSTWAMI FINANSOWYMI

It is about how data mining technology can help to prevent...

Zakres kryminalizacji procederu prania pieniędzy w ujęciu prawnoporównawczym

Zakres kryminalizacji procederu prania pieniędzy w ujęciu prawnoporównawczym

The presentation for the seminar at the Polish Ombudsman Of...

Zagrożenia dla Polski i Unii Europejskiej związane ze swobodą obrotu gospodarczego i regulacjami dotyczącymi strefy Schengen w aspekcie tendencji rzowojowych przestępczości transgranicznych
Wybrane zagadnienia prawne i kryminologiczne związane z rozwojem technologii

Wybrane zagadnienia prawne i kryminologiczne związane z rozwojem technologii

Wykład przygotowany na potrzeby przedmiotu o charakterze hu...

wyniki ankiet nt przestępczości zorganizowanej w opinii sędziów

wyniki ankiet nt przestępczości zorganizowanej w opinii sędziów

To są rezultaty badań ankietowych wśród sędziów sądów apela...

Wybrane aspekty fenomenologii cyberterroryzmu

Wybrane aspekty fenomenologii cyberterroryzmu

Jest to prezentacja, która jednak nie została zaprezentowan...

Propozycje kierunków badań nad bezpieczeństwem

Propozycje kierunków badań nad bezpieczeństwem

11.10.2011 mam wystąpienie. Ale mam 15 minut i nie wszystko...


The use of data mining technology for fighting cyber crimes - forensic aspects

The use of data mining technology for fighting cyber crimes - forensic aspects

This is a presentation for the Cyber Attacks 2015 Conferenc...


STRATEGIA WALKI Z TERRORYZMEMW OPINII PROKURATORÓW I SĘDZIÓW

STRATEGIA WALKI Z TERRORYZMEM W OPINII PROKURATORÓW I SĘDZIÓW

Prezentacja na wystąpienie w trakcie konferencji Straży Gra...


Rozwiązania informatyczne wspierające prowadzenie operacyjnej analizy kryminalnej

Rozwiązania informatyczne wspierające prowadzenie operacyjnej analizy kryminalnej

Prezentacja do referatu, który zostanie przedstawiony podcz...


Instrumenty walki z przestępczością zorganizowaną w opinii funkcjonariuszy CBŚ KGP

Instrumenty walki z przestępczością zorganizowaną w opinii funkcjonariuszy CBŚ KGP

Co prawda wygłoszę ten referat dopiero we czwartek, ale chc...