Kreator biznesplanów
Adam Adamczyk
Biznes to dobrze policzony pomysł
Cel
•  Dostarczenie efektywnego systemu do tworzenia
biznesplanów
•  Wyjaśnienie zagadnień finansowych przedsiębiorstwa
•  ...
Grupa docelowa
•  Rozpoczynający działalność gospodarczą
•  Planujący rozszerzenie przedsiębiorstwa
•  Studenci
•  Startup...
Korzyści dla użytkownika
•  Nie trzeba być ekspertem aby stworzyć dobry
biznesplan
•  Nie trzeba inwestować aby się przeko...
Interfejs graficzny
•  Jasny, czytelny, nowoczesny
•  Oparty na najlepszych wzorcach projektowych
•  HTML + JavaScript
•  R...
Zintegrowany model systemu
(c) 2013 NowyInteres.pl 6
Baza
Wiedzy
Planowanie
finansowe Wzory
biznesplanów
Prezentacja
wynikó...
Współpraca użytkowników
•  Możliwość równoczesnej pracy nad jednym planem
•  Podział ról do planu i jego elementów (właści...
Zestaw dobrych praktyk
•  Sprawdzone szablony do wykorzystania
•  Jasne podpowiedzi do elementów planu
•  Rzeczywiste przy...
Zestaw kreatorów finansowych
•  Bilans otwarcia
•  Model sprzedaży
•  Koszty produkcji
•  Kreator środków trwałych
•  Koszt...
Kreatory finansowe
•  Szybkie wprowadzanie danych finansowych
•  Możliwość wprowadzania korekt do siatek danych
•  Wyliczeni...
Wykresy
•  Predefiniowane wzorce wykresów
•  Oparte na danych finansowych planu
•  Tworzone automatycznie
•  Możliwość ekspo...
Szablon i dostosowanie
•  Szablon biznesplanu jako punkt rozpoczęcia pracy
•  Możliwość dowolnego przestawiania i umieszcz...
Dowolny zakres planu
•  Czas startu planu
•  Możliwość określenia horyzontu finansowego planu
•  Możliwość zdefiniowania szc...
Baza Wiedzy
•  Wikipedia przedsiębiorcy
•  Otwarta na współpracę i edycję
•  Zintegrowana z systemem
•  Strategiczne infor...
Raporty finansowe
•  Zgodne ze standardem rachunkowości
•  Tworzone automatycznie w tle
•  Bilans
•  Rachunek wyników
•  Ra...
Wydruki
•  Możliwość generowania części dokumentu
•  Możliwość generowania dokumentu jako zadnia w tle
•  Możliwość dostos...
Współpraca z partnerami
•  Konto dla partnera umożliwiające zapraszanie nowych
użytkowników
•  Podział przychodów z kont p...
Demonstracja i pytania
Adam Adamczyk
adam.adamczyk@nowyinteres.pl
facebook.com/nowyinteres
twitter.com/nowyinteres
(c) 201...
of 18

Prezentacja NowyInteres.pl

System do tworzenia biznesplanów.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja NowyInteres.pl

 • 1. Kreator biznesplanów Adam Adamczyk Biznes to dobrze policzony pomysł
 • 2. Cel •  Dostarczenie efektywnego systemu do tworzenia biznesplanów •  Wyjaśnienie zagadnień finansowych przedsiębiorstwa •  Umożliwienie sprawdzenia poprawności pomysłu na biznesplan •  Sprawdzenie oczekiwań finansowych •  Skrócenie cyklu planowania •  Wprowadzenie ustandaryzowanych wzorców •  Współpraca pomiędzy użytkownikami •  Wsparcie dla rozpoczynających biznes (c) 2013 NowyInteres.pl 2
 • 3. Grupa docelowa •  Rozpoczynający działalność gospodarczą •  Planujący rozszerzenie przedsiębiorstwa •  Studenci •  Startupy •  Inwestorzy – anioły biznesu •  Inkubatory przedsiębiorczości •  Firmy szkoleniowe •  Instytucje finansowe •  Organizacje wspierające przedsiębiorczość •  Profesjonaliści tworzący biznesplany na zamówienie … (c) 2013 NowyInteres.pl 3
 • 4. Korzyści dla użytkownika •  Nie trzeba być ekspertem aby stworzyć dobry biznesplan •  Nie trzeba inwestować aby się przekonać czy się to opłaci •  Otrzymanie zestawu najlepszych praktyk •  Zwiększenie świadomości zasad finansowych przedsiębiorstwa •  Usystematyzowanie i zaplanowanie działań •  Spojrzenie na problem biznesu szerzej niż sam pomysł •  Sprawdzenie modelu biznesu zanim się go rozpocznie •  Zmniejszenie ryzyka fiaska finansowego (c) 2013 NowyInteres.pl 4
 • 5. Interfejs graficzny •  Jasny, czytelny, nowoczesny •  Oparty na najlepszych wzorcach projektowych •  HTML + JavaScript •  Responsywny (Resposive Web Design) •  Wspiera technikę przesuń i upuść (c) 2013 NowyInteres.pl 5
 • 6. Zintegrowany model systemu (c) 2013 NowyInteres.pl 6 Baza Wiedzy Planowanie finansowe Wzory biznesplanów Prezentacja wyników Współpraca
 • 7. Współpraca użytkowników •  Możliwość równoczesnej pracy nad jednym planem •  Podział ról do planu i jego elementów (właściciel, kontrybutor, gość) •  Przydzielanie zadań •  Komentowanie •  Dyskusja •  Śledzenie postępu •  Bieżące informowanie o zmianach (c) 2013 NowyInteres.pl 7
 • 8. Zestaw dobrych praktyk •  Sprawdzone szablony do wykorzystania •  Jasne podpowiedzi do elementów planu •  Rzeczywiste przykłady z możliwością skopiowania •  Zaawansowany edytor tekstowy (c) 2013 NowyInteres.pl 8
 • 9. Zestaw kreatorów finansowych •  Bilans otwarcia •  Model sprzedaży •  Koszty produkcji •  Kreator środków trwałych •  Koszty operacyjne •  Plan zatrudnienia •  Finansowanie (c) 2013 NowyInteres.pl 9
 • 10. Kreatory finansowe •  Szybkie wprowadzanie danych finansowych •  Możliwość wprowadzania korekt do siatek danych •  Wyliczenia w tle spójnego modelu (c) 2013 NowyInteres.pl 10
 • 11. Wykresy •  Predefiniowane wzorce wykresów •  Oparte na danych finansowych planu •  Tworzone automatycznie •  Możliwość eksportu do plików zewnętrznych (c) 2013 NowyInteres.pl 11
 • 12. Szablon i dostosowanie •  Szablon biznesplanu jako punkt rozpoczęcia pracy •  Możliwość dowolnego przestawiania i umieszczania własnych elementów planu (c) 2013 NowyInteres.pl 12
 • 13. Dowolny zakres planu •  Czas startu planu •  Możliwość określenia horyzontu finansowego planu •  Możliwość zdefiniowania szczegółowości planu (ilość lat planowanych miesięcznie, rocznie) (c) 2013 NowyInteres.pl 13
 • 14. Baza Wiedzy •  Wikipedia przedsiębiorcy •  Otwarta na współpracę i edycję •  Zintegrowana z systemem •  Strategiczne informacje pomocne przy podejmowaniu decyzji •  Umożliwia szybkie i kontekstowe wyszukiwanie •  Przestrzenie prywatne i grupowe użytkowników (c) 2013 NowyInteres.pl 14
 • 15. Raporty finansowe •  Zgodne ze standardem rachunkowości •  Tworzone automatycznie w tle •  Bilans •  Rachunek wyników •  Rachunek przepływów finansowych •  Wskaźniki finansowe (c) 2013 NowyInteres.pl 15
 • 16. Wydruki •  Możliwość generowania części dokumentu •  Możliwość generowania dokumentu jako zadnia w tle •  Możliwość dostosowania przez użytkownika (grafika, klauzula poufności, nagłówek, stopka itd.) •  Standard Adobe PDF •  Standard MS Word (c) 2013 NowyInteres.pl 16
 • 17. Współpraca z partnerami •  Konto dla partnera umożliwiające zapraszanie nowych użytkowników •  Podział przychodów z kont płatnych z partnerami •  Zestaw kodów promocyjnych dla partnera •  Integracja z portalem partnera (link z kontem promocyjnym) (c) 2013 NowyInteres.pl 17
 • 18. Demonstracja i pytania Adam Adamczyk adam.adamczyk@nowyinteres.pl facebook.com/nowyinteres twitter.com/nowyinteres (c) 2013 NowyInteres.pl 18

Related Documents