OPROJEKTE
Projekt YOGI´S prinesie na územie Vášho centra nové a orig-
inálne služby gastronómie,. Unikátne dizajnovaná kav...
YOGI´SPRODUCTS
Našou úlohou je poskytovať vysoký štandard servisu. Klienti
budú môcť kávu a iné nápoje vypiť priamo u nás ...
Scéma dispozičného riešenia prevádzky
YOGI´STHEORY
Kaviareň považujeme za priestor s možnosťami rôzneho využi-
tia. Súčasťou nášho poslania je aktívne zapájanie...
Scéma dispozičného riešenia prevádzky
PREČOSNAMI?
ČOPONÚKAME?
sme stabilná a renomovaná značka v oblasti HoReCa a
svoju činnosť plánujeme rozšíriť aj za hrani...
Scéma dispozičného riešenia prevádzky
FusionGroups.r.o.
Jarková40,Prešov
ceo@fusiongroup.sk
+421948436974
Prezentačná brožúra - Fusiongroup
Prezentačná brožúra - Fusiongroup
of 10

Prezentačná brožúra - Fusiongroup

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentačná brožúra - Fusiongroup

  • 1. OPROJEKTE Projekt YOGI´S prinesie na územie Vášho centra nové a orig- inálne služby gastronómie,. Unikátne dizajnovaná kaviareň bude slúžiť pre potreby svojich „stay in“, a rovnako aj „take away“ zákazníkov. YOGI´S sa spája s myšlienkou vytvorenia aj tzv. oddychovej zóny. Koncept má ambíciu vytvoriť prevádzky, kde bude časť gastronomickej stránky dotvorená príjemným záhradným diza- jnom, ktorý hneď na prvý pohľad chytí každého za srdce. Yogi´s chce byť iný a pokúsi sa o ďalší posun vnímania shopping cen- tra aj ako miesta príjemného oddychu. Trávnatý dizajn, kavia- renské stoly v tvare a dizajne stromov, čerstvosť a domáca výro- ba používaných surovín do nápojov a snackov, to všetko podnieti zákazníkov ochutnať a navštíviť Yogi´s. A ak to ešte budeme ro- biť s nadšením a najlepšie ako vieme je veľmi pravdepodobné, že to ocení aj zákazník.
  • 2. YOGI´SPRODUCTS Našou úlohou je poskytovať vysoký štandard servisu. Klienti budú môcť kávu a iné nápoje vypiť priamo u nás v kaviarni, alebo uprednostniť “take away“ formu konzumácie. Okrem kla- sických nealkoholických a alkoholických nápojov bude naša po- nuka vynikať aj zdravými tzv. bio a fresh produktmi, ktoré sme zvolili aj vďaka ich pozitívnym účinkom na myslenie a fyzickú stránku človeka. Bakery časť kaviarne predstavuje vitríny s čer- stvým pečivom, koláčmi a rôznymi pochutinami. Plánujeme do- siahnuť spojenie príjemného kreatívneho a kaviarenského pros- tredia so servisom a produktmi vysokého štandardu.
  • 3. Scéma dispozičného riešenia prevádzky
  • 4. YOGI´STHEORY Kaviareň považujeme za priestor s možnosťami rôzneho využi- tia. Súčasťou nášho poslania je aktívne zapájanie zamestnancov do prevádzky a vedenia značky Yogi´s. Preto práve odovzdávať skúsenosti ďalej, považujeme za jednu z našich úloh. Majster Slovenska v príprave kávy, svetový finalista prestížnej bar- manskej súťaže, ocenenie podnikateľský projekt roka, množst- vo barmanských a baristických školení pre našich a externých zamestnancov, organizácia workshopov a seminárov, to všetko sme dokázali počas siedmych rokov fungovania našej spoločno- sti. Bez stabilného teamu plného kreatívnych a cieľavedomých ľudí, by sme to pravdepodobne nikdy nedosiahli.
  • 5. Scéma dispozičného riešenia prevádzky
  • 6. PREČOSNAMI? ČOPONÚKAME? sme stabilná a renomovaná značka v oblasti HoReCa a svoju činnosť plánujeme rozšíriť aj za hranicami Slovenska naša spoločnosť riadi značku The Cuba Libre, ktorá sa spá- ja s najvyššími barovými zážitkami a bola zaradená do svetovej triedy Diageo Reserve World Class pre rok 2013 ponúkame unikátne riešenie dizajnu a kvality služieb, máme záujem pozitívne pôsobiť na návštevníkov shopping centra a podieľať sa na zvyšovaní atraktivity, zabezpečíme značku kvality na báze ponúkaných produk- tov a služieb, naším záujmom je taktiež zvýšiť kredit a rating Vášho ob- jektu. zabezpečíme Vám lojalitu, serióznosť a stabilitu, nadštandardné a dizajnové riešenie interiéru objektu, značku kvality, platobnú disciplínu, vysoký servis a štandard služieb.
  • 7. Scéma dispozičného riešenia prevádzky
  • 8. FusionGroups.r.o. Jarková40,Prešov ceo@fusiongroup.sk +421948436974

Related Documents