Causalitiet <ul><li>Constitutionele </li></ul><ul><li>Verworven </li></ul><ul><li>Geen eenduidige oorzaak </li></ul>
Constitutioneel <ul><li>Chromosomaal: </li></ul><ul><ul><li>numerieke </li></ul></ul><ul><ul><li>structurele </li></ul></...
<ul><li>Chromosomaal </li></ul><ul><li>Gen veranderingen </li></ul><ul><li>Mendeliaans – monogeen </li></ul><ul><li>Niet –...
MULTIFACTORIËLE kenmerken
Vereenvoudigd voorbeeld multifactoriële overerving haarkleur is een multifactorieel kenmerk <ul><li>Meerdere genetische ...
Additieve polygenie <ul><li>Optellen van effecten van de verschillende genen </li></ul>
 
<ul><li>Kruising pikzwarte met bleekwitte </li></ul><ul><ul><li>100 % mulatten </li></ul></ul><ul><ul><li>Vraag: wat is d...
 
Additieve polygenie Andere voorbeelden
Normaal Hoogbegaafd Leerproblemen Verstandelijke handicap Intelligentie
 
 
 
Tweelingstudies
Multifactoriële aandoeningen worden bepaald door Congenitale aspecten Omgeving sfactoren
Spina bifida
Drempelpolygenie <ul><li>Bepaalde polygene aandoeningen </li></ul><ul><ul><li>Effecten allelen niet optellen maar </li></u...
 
 
 
 
<ul><li>Genetische voorbeschiktheid: Cytosine vervangen door Thymine: cc ct tt </li></ul><ul><li>tt groter risico op neur...
 
<ul><li>Neuralebuisdefecten (NTD) </li></ul><ul><li>Neurulatie: vorming van de neurale buis </li></ul><ul><ul><li>Vanaf vi...
 
NTD <ul><li>Spina bifida en anencefalie: zelfde oorzaken </li></ul><ul><ul><li>Wie kind met zichtbare of verborgen open ru...
Figure 1 . Anencéphalomyélie: a-vue antérieure; b-vue postérieure. Spécimen du Musée Dupuytren daté de 1897 Figure 2 . S...
Andere congenitale misvormingen <ul><li>Hartafwijkingen (8/1000 = 0,8%) </li></ul><ul><ul><li>Monogene aandoening </li></...
 
Tweezijdige onvolledige lipspleet Enkelzijdige onvolledige lipspleet                                 Eenzijdige lip-, ka...
Multifactoriële overerving Interactie tussen vele genetische en omgevingsinvloeden
Multifactoriële kenmerken / aandoeningen - - - - - - - gen 1 gen 2 gen 5 gen 4 gen 3 gen 6 Pers 1 Pers 2 Pers 3 Pers 4 Dre...
Mutatie en omgevingsfactoren
Ziekten met een multifactoriële achtergrond <ul><li>De veelvoorkomende ziekten zijn meestal multifactorieel: het product v...
Diabetes <ul><li>Diabetes type 1 </li></ul><ul><ul><li>Jeugddiabetes </li></ul></ul><ul><ul><li>Auto-immuunziekte: afbraak...
Diabetes <ul><li>Diabetes type 2 </li></ul><ul><ul><li>Meestal op rijpere leeftijd </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoewel i...
Diabetes <ul><li>Diabetes type 1 </li></ul><ul><li>Diabetes type 2 </li></ul><ul><li>Suikergehalte is te hoog in het bloed...
Coronaire aandoeningen <ul><li>Coronaire slagaderverkalking </li></ul><ul><ul><li>Verminderde bloedtoevoer naar hartspier ...
Coronaire aandoeningen <ul><li>Ook Mendeliaanse vorm: familiale hypercholesterolemie </li></ul><ul><ul><li>mutaties in ge...
 
 
 
 
 
Multi-problem gezinnen
Fam. Verst. Ret. <ul><li>Grote gezinnen </li></ul><ul><li>Meer dan de helft van de kinderen BO </li></ul><ul><li>Zich nie...
Systematisch etiologisch onderzoek Bij kinderen uit het bijzonder onderwijs Type 1 en 2
244 kinderen uit 196 families 196 index personen 48 brussen 1 196 48
0 5 10 15 20 25 >86 81-85 76-80 71-75 66-70 61-65 56-60 51-55 46-50 41-45 < 40 INTELLIGENTIE versus S...
? Chromosomale 15% (29) Monogenetisch 3.5% (7) Verworven 2.5% (5) Ongekend 79% (155)
Chromosomale : 29 (15%) * trisomie 21 (14) * Andere chromosomale: (9) - 2 x 47,XXY - 5q+ - del8p * - triploïdie mozai...
 
VERWORVEN (5 = 2.5%) * 2 FAS (fetal alcohol syndrome) - faciale dysmorfie - familiale anamnese * 2 peripartal e - zuurs...
ONGEKEND 155 (79%) 1. FAMILIALE ANAMNESE ? familiaAl = minstens 1 eerste of tweede graadsverwante met een mentale retard...
FAMIL. NEGATIEF FAMILIAL DYSMORFIE 30 14 23 6 NORMAAL 28 83 phenotype 3 4 ONGEKEND (gekende genetische diagnose)
FAMIL. NEGATIEF FAMILIAAL + DYSMOR. - 14 Trisomie 21 - 4 andere chromos. - 4 VCFS - 1 Smith Magenis + 30 ongekende Norma...
FAMIL. NEGATIEF FAMILIAAL + DYSMOR. - 2 transloc - KBG S - Noonan - Greig CPS - 1 XLMR + 14 ongekende Normaal Phenotype
FAMIL. NEGATIEF FAMILIAAL + DYSMOR. Normaal - 1 47,XXY Phenotype - 1 VCFS (4) - Ps hypopara (4) + 28 ongekende
FAMIL. NEGATIEF FAMILIAAL + DYSMOR. Normaal - 5q+ (4) Phenotype - Steinert - 1 XLMR - 1 47,XXY + 83 ongekende
<ul><li>Predictieve variabelen bij een </li></ul><ul><li>etiologische diagnose </li></ul><ul><li>Intelligentie </li></ul>...
N° kinderen met IQ % etiologische diagnose INTELLIGENTIE 0 10 20 30 40 50 IQ >86 81-85 76-80 71-75 66-70 61-65 ...
HOOFDONTREK ( n = 179 zonder Down S) 0 5 10 15 20 25 ¨% aantal kinderen expected <p3 p3/10 p10/25 p25/50 p50/75 p75/...
% etiological diagnosis (genetic and acquired) according to head circumference 0 5 10 15 20 25 30 <p3 p3/10 p10/25 p25/...
0 5 10 15 20 25 boys girls normal Head circumference distribution <p3 p3/10 p10/25 p25/50 p50/75 p75/90 p90/97 >p97 ...
45 50 55 60 65 70 Mean IQ <p3 p3/10 p10/25 p25/50 p50/75 p75/90 p90/97 >p97 N=21 20 16 25 29 25 23 20 INTELLI...
0 5 10 15 20 25 Known diagnosis (genetic and acquired (n=27) Unknowns (n = 152) HEAD CIRCUMFERENCE & ETIOLOGICAL DIAGNOSI...
FAMILIALE ANAMNESE als hulpmiddel bij DIAGNOSTIEK? <ul><li>Positieve Familiale anamnese (f.m.r.) : n = 109 </li></ul><ul>...
66 D- / F+ 57 D- / F- 51 D+ / F+ 55 D+ / F- 59 Verworv 53 Genetisc Mean IQ
0 20 40 60 80 100 Gen Verw. F-D- F-D+ F+D- F+D+ Totaal aantal Aantal MP-gezinnen Diagnostische categorie Multi-proble...
Wat hebben we om mee te werken? <ul><li>Anamnese </li></ul><ul><li>Biometrie </li></ul><ul><li>Dysmorfie: mineure en majeu...
Anamnese <ul><li>Zwangerschap </li></ul><ul><li>Geboortegewicht, -lengte en HOOFDOMTREK </li></ul><ul><li>Bijzonderheden: ...
Gevaar: <ul><li>‘ Verschot’ </li></ul><ul><li>Zuurstof tekort </li></ul><ul><li>… </li></ul>
“ Van een verworven oorzaak, staan je oren niet te laag ingeplant!”
Biometrie <ul><li>Hoofdomtrek: </li></ul><ul><li>Lengte: lichaamsverhoudingen, span, hypermobiliteit, gewicht,… </li></ul>
PRIMAIRE OF ESSENTIELE MICROCEFALIE
Dysmorfie
 
Dysmorfie <ul><li>Lipspleet </li></ul><ul><li>Polydactylie </li></ul><ul><li>Syndactylie </li></ul><ul><li>Hartafwijking <...
Preaxiale polydactylie Lipspleet Majeure kenmerken Aangeboren hartafwijkingen
Clinodactylie Hypotelorisme Upsweep Webbing Mineure kenmerken
 
of 82

Polygeentoledoversie

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polygeentoledoversie

 • 1. Causalitiet <ul><li>Constitutionele </li></ul><ul><li>Verworven </li></ul><ul><li>Geen eenduidige oorzaak </li></ul>
 • 2. Constitutioneel <ul><li>Chromosomaal: </li></ul><ul><ul><li>numerieke </li></ul></ul><ul><ul><li>structurele </li></ul></ul><ul><li>Gen veranderingen: </li></ul><ul><ul><li>Mendeliaans: autosomaal recessief </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li> autosomaal dominant </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>X-gebonden recessief </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>X-gebonden dominant </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>(monogeen) </li></ul>
 • 3. <ul><li>Chromosomaal </li></ul><ul><li>Gen veranderingen </li></ul><ul><li>Mendeliaans – monogeen </li></ul><ul><li>Niet –mendeliaans: </li></ul><ul><ul><li>Multifactoriële overerving (polygeen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Onstabiele repeat sequenties </li></ul></ul><ul><ul><li>Microdeleties - puntmutatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitochondriale DNA </li></ul></ul><ul><ul><li>Genomische imprinting </li></ul></ul><ul><ul><li>Epigenetica </li></ul></ul>
 • 4. MULTIFACTORIËLE kenmerken
 • 5. Vereenvoudigd voorbeeld multifactoriële overerving haarkleur is een multifactorieel kenmerk <ul><li>Meerdere genetische factoren: polygenie ( ≠ monogeen, één genetische factor, zoals bij de Mendeliaanse kenmerken) </li></ul><ul><ul><li>Stel 3 loci gekoppeld met het kenmerk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aanmaak van zwart pigment </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aanmaak van rood pigment </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mogelijkheid tot pigmentvorming </li></ul></ul></ul><ul><li>Bijkomende modificaties vanuit </li></ul><ul><ul><li>Intern milieu (vb. hormonen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Extern milieu: zonlicht </li></ul></ul>
 • 6. Additieve polygenie <ul><li>Optellen van effecten van de verschillende genen </li></ul>
 • 8. <ul><li>Kruising pikzwarte met bleekwitte </li></ul><ul><ul><li>100 % mulatten </li></ul></ul><ul><ul><li>Vraag: wat is de huidskleur van de kinderen van twee mulatten? </li></ul></ul><ul><ul><li>64 mogelijke allelencombinaties </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zeven mogelijke fenotypes (pikzwart -> bleekwit) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elke fenotype heeft een bepaalde frequentie (kans). </li></ul></ul></ul>
 • 10. Additieve polygenie Andere voorbeelden
 • 11. Normaal Hoogbegaafd Leerproblemen Verstandelijke handicap Intelligentie
 • 15. Tweelingstudies
 • 16. Multifactoriële aandoeningen worden bepaald door Congenitale aspecten Omgeving sfactoren
 • 17. Spina bifida
 • 18. Drempelpolygenie <ul><li>Bepaalde polygene aandoeningen </li></ul><ul><ul><li>Effecten allelen niet optellen maar </li></ul></ul><ul><ul><li>Ziekte wanneer een voldoende aantal defecte allelen aanwezig </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kritische drempel (treshold): vanaf zoveel defecte allelen heb je een ziekte fenotype </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoe verder over die grens, hoe meer uitgesproken het fenotype (de ziekte). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Waar de grens ligt is soms afhankelijk van het geslacht </li></ul></ul></ul>
 • 23. <ul><li>Genetische voorbeschiktheid: Cytosine vervangen door Thymine: cc ct tt </li></ul><ul><li>tt groter risico op neuraal buis defect: HOGER VOORBESCHIKTHEID </li></ul><ul><li>Foliumzuur toediening </li></ul>
 • 25. <ul><li>Neuralebuisdefecten (NTD) </li></ul><ul><li>Neurulatie: vorming van de neurale buis </li></ul><ul><ul><li>Vanaf vierde zwangerschapsweek </li></ul></ul><ul><ul><li>Neurale buis ontwikkelt dan verder in hersenen en ruggemerg </li></ul></ul><ul><li>NTD </li></ul><ul><ul><li>meestal in overgangsgebied lendenen – stuit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Spina bifida: “open rug” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ergste: thv hersenen: anencefalie (niet levensvatbaar), encefalocele (ook nog zeer beperkte levensvatbaarheid). </li></ul></ul>
 • 27. NTD <ul><li>Spina bifida en anencefalie: zelfde oorzaken </li></ul><ul><ul><li>Wie kind met zichtbare of verborgen open rug bij volgende geboorte ook verhoogde kans op anencephalie </li></ul></ul><ul><li>Algemene incidentie: 1/700 (0,15%) levendgeborenen </li></ul><ul><ul><li>Twee keer zoveel bij meisjes geboren </li></ul></ul><ul><ul><li>Herhalingsrisico = 2 à 3% </li></ul></ul><ul><ul><li>Herhalingsrisico na twee aangetaste kindjes = 10% </li></ul></ul><ul><ul><li>Wanneer tante of oom kindje met NTD, dan risico = 0,5% </li></ul></ul><ul><ul><li>Wanneer broer of zus kindje met NTD, dan risico = 0,25% </li></ul></ul><ul><li>Detecteerbaar vanaf vijftiende zwangerschapsweek dmv vruchtwaterpunctie </li></ul><ul><li>Omgevingsfactor: tekort aan foliumzuur </li></ul><ul><ul><li>Tijdens periode van neurulatie (heel vroeg in de zwangerschap!) </li></ul></ul><ul><ul><li>Supplementatie van één maand voor de zwangerschap tot de eerste twee maanden </li></ul></ul>
 • 28. Figure 1 . Anencéphalomyélie: a-vue antérieure; b-vue postérieure. Spécimen du Musée Dupuytren daté de 1897 Figure 2 . Schéma embryologique de l’évolution du tube neural
 • 29. Andere congenitale misvormingen <ul><li>Hartafwijkingen (8/1000 = 0,8%) </li></ul><ul><ul><li>Monogene aandoening </li></ul></ul><ul><ul><li>Genoom of chromosoommutatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Specifieke omgevingsfactor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vb. rubella (rode hond) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Meestal onbekende oorzaak en dan denkt men aan polygene/multifactoriële achtergrond </li></ul></ul><ul><li>Gespelten lip en/of verhemelte (1 à 2 / 1000) </li></ul><ul><ul><li>Meestal polygene/multifactoriële achtergrond </li></ul></ul><ul><li>Pylorusstenose (3/1000) </li></ul><ul><ul><li>Afwijking thv sluitspier maaguitgang </li></ul></ul><ul><ul><li>Correctie door heelkundige ingreep </li></ul></ul><ul><ul><li>Kritische drempel ligt lager bij jongens dan bij meisjes </li></ul></ul><ul><ul><li>Herhalingsrisico’s: zie tabel 8.1, kunnen uitleggen! </li></ul></ul>
 • 31. Tweezijdige onvolledige lipspleet Enkelzijdige onvolledige lipspleet                                 Eenzijdige lip-, kaak- en verhemeltespleet
 • 32. Multifactoriële overerving Interactie tussen vele genetische en omgevingsinvloeden
 • 33. Multifactoriële kenmerken / aandoeningen - - - - - - - gen 1 gen 2 gen 5 gen 4 gen 3 gen 6 Pers 1 Pers 2 Pers 3 Pers 4 Drempel Omgevingsfactoren Individuele variatie en contributie tot kenmerk CME
 • 34. Mutatie en omgevingsfactoren
 • 35. Ziekten met een multifactoriële achtergrond <ul><li>De veelvoorkomende ziekten zijn meestal multifactorieel: het product van een moeilijk te ontwarren kluwen tussen erfelijke factoren en omgevingsfactoren (milieu-invloeden). </li></ul><ul><ul><li>Diabetes, coronaire aandoeningen, kanker, depressie en angststoornissen, schizofrenie, obesitas, alzheimer </li></ul></ul><ul><ul><li>Begin meestal in de volwassen periode (al dan niet laat in de volwassen periode) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diabetes type 1, obesitas, psychiatrische aandoeningen kunnen al vanaf kindertijd (minderheid van alle multifactoriële zieken) </li></ul></ul></ul>
 • 36. Diabetes <ul><li>Diabetes type 1 </li></ul><ul><ul><li>Jeugddiabetes </li></ul></ul><ul><ul><li>Auto-immuunziekte: afbraak insuline producerende cellen </li></ul></ul><ul><ul><li>Therapie: inspuiten van insuline </li></ul></ul><ul><ul><li>Incidentie 1/500 </li></ul></ul><ul><ul><li>Bepalen van de “erfelijkheidsgraad”: tweelingenonderzoek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Concordantie ééneiige tweelingen = 40% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Concordantie twee-eiige tweelingen < 6% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bewijs: erfelijke factoren (40% versus 6%) maar ook omgevingsfactoren (maar 40%) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vader aangetast, kans kind met ziekte: 5% </li></ul></ul><ul><ul><li>Moeder aangetast, kans kind met ziekte: 2,5% </li></ul></ul><ul><ul><li>Enkele genetische factoren zijn al gekend </li></ul></ul><ul><ul><li>Omgevingsfactoren: mogelijks een virus </li></ul></ul>
 • 37. Diabetes <ul><li>Diabetes type 2 </li></ul><ul><ul><li>Meestal op rijpere leeftijd </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoewel in Amerika ook al kinderen (obesitas ‘epidemie’) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sterk geassocieerd met overgewicht en obesitas </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Organen zijn (in zekere mate) insuline resistent </li></ul></ul><ul><ul><li>Therapie: vermageren, sporten, medicijnen, insuline toedienen </li></ul></ul><ul><ul><li>Concordantie eeneiige tweelingen: zo’n 90%, bij twee-eiige tweelingen: zo’n 10%, dus duidelijk genetische inslag </li></ul></ul><ul><ul><li>Herhalingskans eerstelijnsfamilieleden: 15 à 40% </li></ul></ul><ul><ul><li>Toch duidelijke beïnvloeding mogelijk door aanpassing levensstijl, dus ook omgevingsfactoren spelen een rol </li></ul></ul>
 • 38. Diabetes <ul><li>Diabetes type 1 </li></ul><ul><li>Diabetes type 2 </li></ul><ul><li>Suikergehalte is te hoog in het bloed </li></ul><ul><li>Probleem met insuline </li></ul><ul><li>Complicaties thv voeten, ogen, nieren, hart en bloedvaten </li></ul>
 • 39. Coronaire aandoeningen <ul><li>Coronaire slagaderverkalking </li></ul><ul><ul><li>Verminderde bloedtoevoer naar hartspier leidt tot angina pectoris en wanneer bloedtoevoer volledig afgesloten: hartinfarct </li></ul></ul><ul><li>Genetische factoren : betrokken in cholesterol transport en cholesterol metabolisme </li></ul><ul><ul><li>Stijging van de concentratie “slechte cholesterol” in het bloed </li></ul></ul><ul><li>Omgevingsfactoren </li></ul><ul><ul><li>Roken, veel stress, veel verzadigde vetten eten (verhogen slechte cholesterol!), diabetes, te weinig groenten en fruit (anti-oxydanten, voedingsvezels), te weinig sport </li></ul></ul><ul><li>Ziekten van hart-en bloedvaten samen met kanker de belangrijkste doodsoorzaak in ons land. </li></ul>
 • 40. Coronaire aandoeningen <ul><li>Ook Mendeliaanse vorm: familiale hypercholesterolemie </li></ul><ul><ul><li>mutaties in gen LDL receptor -> defecte LDL receptor </li></ul></ul><ul><ul><li>LDL = slechte cholesterol </li></ul></ul><ul><ul><li>Functie: LDL receptor: transport LDL uit bloed naar lichaamscellen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gevolg defecte LDL receptor: te hoge LDL concentraties in bloed </li></ul></ul><ul><li>Autosomaal dominant overervingspatroon </li></ul><ul><ul><li>Heterozygoten ontwikkelen coronaire aandoening op relatief vroege leeftijd (40 à 50j) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>strikt dieet: vermijden van verzadigd vet! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cholesterolverlagende medicijnen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Homozygoten voor ziektegen: veel ernstiger fenotype </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>krijgen hartinfarcten vroeg in volwassen leven </li></ul></ul></ul>
 • 46. Multi-problem gezinnen
 • 47. Fam. Verst. Ret. <ul><li>Grote gezinnen </li></ul><ul><li>Meer dan de helft van de kinderen BO </li></ul><ul><li>Zich niet bewust van verhoogd risico </li></ul><ul><li>Verschillende hulpverleningsinstanties </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 • 48. Systematisch etiologisch onderzoek Bij kinderen uit het bijzonder onderwijs Type 1 en 2
 • 49. 244 kinderen uit 196 families 196 index personen 48 brussen 1 196 48
 • 50. 0 5 10 15 20 25 >86 81-85 76-80 71-75 66-70 61-65 56-60 51-55 46-50 41-45 < 40 INTELLIGENTIE versus SEX IQ >86 81-85 76-80 71-75 66-70 61-65 56-60 51-55 46-50 41-45 < 40 N 196 INDEX kinderen : 128 jongens (65%) 68 meisjes (35%) Normal borderline licht matig ernstig 2% 15% 46% 27% 10%
 • 51. ? Chromosomale 15% (29) Monogenetisch 3.5% (7) Verworven 2.5% (5) Ongekend 79% (155)
 • 52. Chromosomale : 29 (15%) * trisomie 21 (14) * Andere chromosomale: (9) - 2 x 47,XXY - 5q+ - del8p * - triploïdie mozaiek * - ring chromosoom 16 - 2 x niet gebalanseerde translocation ** - triplicatie 10q * microdeletion S . (6) - 5 Velocardiofacial S **** - 1 Smith-Magenis S. *
 • 54. VERWORVEN (5 = 2.5%) * 2 FAS (fetal alcohol syndrome) - faciale dysmorfie - familiale anamnese * 2 peripartal e - zuurstoftekort * 1 posttraumatisch - battered child syndrome
 • 55. ONGEKEND 155 (79%) 1. FAMILIALE ANAMNESE ? familiaAl = minstens 1 eerste of tweede graadsverwante met een mentale retardatie van ongekende oorsprong 2. DYSMOFIE ? = 1 majeure malform. + 3 mineure afwijkingen of minstens 5 mineure kenmerken
 • 56. FAMIL. NEGATIEF FAMILIAL DYSMORFIE 30 14 23 6 NORMAAL 28 83 phenotype 3 4 ONGEKEND (gekende genetische diagnose)
 • 57. FAMIL. NEGATIEF FAMILIAAL + DYSMOR. - 14 Trisomie 21 - 4 andere chromos. - 4 VCFS - 1 Smith Magenis + 30 ongekende Normaal Phenotype
 • 58. FAMIL. NEGATIEF FAMILIAAL + DYSMOR. - 2 transloc - KBG S - Noonan - Greig CPS - 1 XLMR + 14 ongekende Normaal Phenotype
 • 59. FAMIL. NEGATIEF FAMILIAAL + DYSMOR. Normaal - 1 47,XXY Phenotype - 1 VCFS (4) - Ps hypopara (4) + 28 ongekende
 • 60. FAMIL. NEGATIEF FAMILIAAL + DYSMOR. Normaal - 5q+ (4) Phenotype - Steinert - 1 XLMR - 1 47,XXY + 83 ongekende
 • 61. <ul><li>Predictieve variabelen bij een </li></ul><ul><li>etiologische diagnose </li></ul><ul><li>Intelligentie </li></ul><ul><li>Sex </li></ul><ul><li>Mineure kenmerken </li></ul><ul><li>& majeure afwijkingen </li></ul><ul><li>4. Hoofdomtrek </li></ul><ul><li>5. Familiale anamnese </li></ul>
 • 62. N° kinderen met IQ % etiologische diagnose INTELLIGENTIE 0 10 20 30 40 50 IQ >86 81-85 76-80 71-75 66-70 61-65 56-60 51-55 46-50 41-45 < 40 Normaal borderline licht ernstig diep
 • 63. HOOFDONTREK ( n = 179 zonder Down S) 0 5 10 15 20 25 ¨% aantal kinderen expected <p3 p3/10 p10/25 p25/50 p50/75 p75/90 p90/97 >p97 N=21 20 16 25 29 25 23 20 %
 • 64. % etiological diagnosis (genetic and acquired) according to head circumference 0 5 10 15 20 25 30 <p3 p3/10 p10/25 p25/50 p50/75 p75/90 p90/97 >p97 N=21 20 16 25 29 25 23 20 Mean% %
 • 65. 0 5 10 15 20 25 boys girls normal Head circumference distribution <p3 p3/10 p10/25 p25/50 p50/75 p75/90 p90/97 >p97 N=21 20 16 25 29 25 23 20 % No difference in head circumference between boys and girls
 • 66. 45 50 55 60 65 70 Mean IQ <p3 p3/10 p10/25 p25/50 p50/75 p75/90 p90/97 >p97 N=21 20 16 25 29 25 23 20 INTELLIGENCE AND HEADCIRCUMFERENCE
 • 67. 0 5 10 15 20 25 Known diagnosis (genetic and acquired (n=27) Unknowns (n = 152) HEAD CIRCUMFERENCE & ETIOLOGICAL DIAGNOSIS <p3 p3/10 p10/25 p25/50 p50/75 p75/90 p90/97 >p97
 • 68. FAMILIALE ANAMNESE als hulpmiddel bij DIAGNOSTIEK? <ul><li>Positieve Familiale anamnese (f.m.r.) : n = 109 </li></ul><ul><li>14 etiologische diagnose (13%) </li></ul><ul><li>* Bij veel gezinnen ‘multifactoriële mentale retardatie’ </li></ul><ul><li>Negatieve Familiale anamnese (geen f.m.r) : n = 87 </li></ul><ul><li>29 etiologische diagnose (33%) </li></ul><ul><li>(zonder Down syndrome : 20%) </li></ul><ul><li>* Groot aantal ‘ de novo’ genetische diagnoses </li></ul>
 • 69. 66 D- / F+ 57 D- / F- 51 D+ / F+ 55 D+ / F- 59 Verworv 53 Genetisc Mean IQ
 • 70. 0 20 40 60 80 100 Gen Verw. F-D- F-D+ F+D- F+D+ Totaal aantal Aantal MP-gezinnen Diagnostische categorie Multi-problem gezinnen in relatie tot diagnoses
 • 71. Wat hebben we om mee te werken? <ul><li>Anamnese </li></ul><ul><li>Biometrie </li></ul><ul><li>Dysmorfie: mineure en majeure </li></ul>
 • 72. Anamnese <ul><li>Zwangerschap </li></ul><ul><li>Geboortegewicht, -lengte en HOOFDOMTREK </li></ul><ul><li>Bijzonderheden: … </li></ul>
 • 73. Gevaar: <ul><li>‘ Verschot’ </li></ul><ul><li>Zuurstof tekort </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 • 74. “ Van een verworven oorzaak, staan je oren niet te laag ingeplant!”
 • 75. Biometrie <ul><li>Hoofdomtrek: </li></ul><ul><li>Lengte: lichaamsverhoudingen, span, hypermobiliteit, gewicht,… </li></ul>
 • 76. PRIMAIRE OF ESSENTIELE MICROCEFALIE
 • 77. Dysmorfie
 • 79. Dysmorfie <ul><li>Lipspleet </li></ul><ul><li>Polydactylie </li></ul><ul><li>Syndactylie </li></ul><ul><li>Hartafwijking </li></ul><ul><li>Retrognatie </li></ul><ul><li>Klompvoet </li></ul><ul><li>Preauriculaire putjes of aanhangsels </li></ul><ul><li>Dwarse handpalmlijn </li></ul><ul><li>Synofris </li></ul><ul><li>Hyper- hypotelorisme </li></ul><ul><li>Tepelafstand </li></ul><ul><li>Lang filtrum </li></ul>
 • 80. Preaxiale polydactylie Lipspleet Majeure kenmerken Aangeboren hartafwijkingen
 • 81. Clinodactylie Hypotelorisme Upsweep Webbing Mineure kenmerken

Related Documents