Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordPlanul de Activitate pentru ...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Obiectivele pr...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Structu...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord I. P...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord II. ...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord II. I...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Indicatorii ...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord2. Proiectul „Ren...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord3. Proiectul „Asi...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord4. Proiectul „Il...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord5. Proiectul „Con...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord6. Proiectul „Fin...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord III. Dezvo...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord IV. Comunic...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord IV. Comunic...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord V...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord VI. Activ...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Implic...
Sediul ADR Nord :mun. Bălți, Piața VasileAlecsandri, nr.8, etaj II www.adrnord.md V...
of 19

Prezentare plan / ADR Nord 2012

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare plan / ADR Nord 2012

 • 1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională NordPlanul de Activitate pentru anul 2012 Inga COJOCARU, şef Secţie planificare strategică şi programare, ADR Nord
 • 2. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Obiectivele principale ale ADR Nord pentru anul 2012• Actualizarea documentelor de politici regionale de dezvoltare: SDR Nord şi POR Nord;• Monitorizarea implementării politicilor regionale de dezvoltare;• Implementarea proiectelor regionale;• Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali în elaborarea strategiilor/planurilor şi proiectelor regionale;• Promovarea potenţialului socio-economic al RDN.
 • 3. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Structura activităţilor ADR Nord:I. Planificare strategică și programare;II. Identificarea, dezvoltarea și implementarea proiectelor regionale;III. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali;IV. Comunicarea, promovarea și transparența;V. Activitatea operaţională a ADR Nord.
 • 4. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord I. Planificare strategică și programare Activităţi Rezultate scontate Actualizarea SDR Nord SDR Nord actualizată Actualizarea POR Nord POR Nord 2010-2012 actualizat 2010-2012 Elaborarea POR Nord POR Nord 2013-2015 elaborat 2013-2015 2 rapoarte (semestrial şiMonitorizarea și evaluarea anual) elaborate/prezentate SDR Nord şi POR Nord CRD NordFacilitarea procesului de •12 ateliere de informare;elaborare / actualizare a •6 seminare de instruire;strategiilor de dezvoltare • 2 raioane asistate în locală actualizarea SDSE, componenta AAC.
 • 5. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord II. Identificarea, dezvoltarea şi implementarea proiectelor regionale Activităţi Rezultate scontate Acordarea asistenței •9 proiecte îmbunătăţite; actorilor regionali îndezvoltarea, identificarea •6 ateliere de lucru și promovarea •12 de idei de proiecte cu impactpropunerilor de proiecte regional dezvoltate; (PP) pe prioritățile SDR •2 „Tîrguri de proiecte”/ Nord •cel puţin 10 finanțatori •15 anunţuri în ziarele raionale/ municipale; •500 de exemplare de buletine informative; Desfășurarea APP II •12 seminare de informare; •600 persoane informate •Cel puțin 40 proiecte aplicate în cadrul APP II.
 • 6. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord II. Identificarea, dezvoltarea şi implementarea proiectelor regionale Activităţi Rezultate scontate •Cel puţin 5 acorduri de parteneriat cu principalii actori implicați în implementarea proiectelor regionale; •6 planuri de implementare a Gestionarea și proiectelor actualizate; implementarea •200 de vizite de monitorizare în proiectelor regionale teren;inițiate în 2011, aprobate •6 planuri de finanțare în 2012 și din surse actualizate a proiectelor; externe •8 caiete de sarcini a proiectelor elaborate; •8 rapoarte privind executarea procedurilor de achiziții; •Cel puţin 3 proiecte implementate din surse externe de finanțare.
 • 7. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Indicatorii de produs, rezultat și impact ale proiectelor POR Nord 2010-2012 finanțate în anul 2012 din sursele FNDR și GIZ1. Proiectul „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru mediu curat în regiunea de nord”• 60% populație or. Otaci cu posibilitate de conectare la apeduct;• Or. Otaci: 21 întreprinderi economice, 84000 persoane cu acces permanent la apă potabilă;• 15 blocuri de locuit cu 5 şi 9 etaje conectate la reţeaua de canalizare;• 400 case particulare conectate la reţeaua de canalizare.
 • 8. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord2. Proiectul „Renovarea drumului regional internațional M14 prin orașul Edineț”• 4,3 km drum renovat în or. Edineț,• Condiții îmbunătățite pentru deplasarea pietonilor și automobilelor.
 • 9. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord3. Proiectul „Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, com. Costești”• Condiții de conectarea la apă potabilă pentru 470 locuitori ai satului Duruitoarea Veche;• Conectarea la sistemul de canalizare a cca 30 gospodării• Circa 1700 locuitori ai comunei Costești vor beneficia de servicii îmbunătățite de alimentare cu apă;• Raionul Rîșcani va beneficia de o strategie clară de asigurare cu apă și canalizare.
 • 10. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord4. Proiectul „Iluminarea stradală în comuna Tătărăuca Veche, r-l Soroca”• 180 de piloni instalați și sistemul de iluminare în 6 sate a străzii s. Tătărăuca veche, r-nul Soroca;• 23 km de străzi iluminate;• 2200 locuitori din 6 localități ale comunei beneficiază de servicii de iluminare stradală.
 • 11. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord5. Proiectul „Conectarea ZEL „Bălți” la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces”• 15 rezidenți ai ZEL conectați la comunicații și infrastructură;• 2500 locuri de muncă create în primul an, 8500 create în total (din 6 raioane RDN);• Volumul producției v-a crește cu 600 mln. lei/an;• Rata populației ocupate v-a spori cu 6% în RDN.
 • 12. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord6. Proiectul „Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități): or. Biruința,Alexăndreni (s. Alexăndreni, s. Heciul Vechi, s. Grigorești, s. Tîplești,s. Țîpletești), s. Heciul Nou”• Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități): or. Biruința,Alexăndreni (s. Alexăndreni, s. Heciul Vechi, s. Grigorești, s. Tîplești,s. Țîpletești), s. Heciul Nou;• Gunoişte autorizată pentru 3 primării construită,• 12097 locuitori și 55 agenți economici beneficiază de un serviciu modern de colectare și transportare a deșeurilor menajere.
 • 13. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord III. Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali Activităţi Rezultate scontate •SDI a ADR Nord elaborată/aprobată; •14 specialişti instruiţi la activităţi de Dezvoltarea instruire organizate de MDRC, GIZ Instituțională •5 seminare de instruire organizate de a ADR Nord ADR •20 persoane instruite/informate ) în cadrul ADR Nord (angajaţi, manageri de proiecteInformarea și instruirea •2 seminare de instruire; membrilor CRD Nord •48 participanţi informaţi/instruiţi. •1Pachet de Informare elaborat; •500 actori regionali informaţi;Facilitarea schimbuluide experienţă pentru • 2 vizite de studiumembrii ADR Nord şi •cel puţin 4 membri CRD delegaţi CRD Nord
 • 14. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord IV. Comunicarea, promovarea şi transparenţa Activităţi Rezultate scontate -1 for economic organizat; Promovarea potențialului -100 participanţi la forul Regiunii Nord economic; - 10 canale de comunicare pe Internet. 8 panouri informative actualizate privind Promovarea proiectelor proiectele care vor fi lansate implementate și a în 2012.potențialului Regiunii Nord, - Cel puțin 15 comunicate,conform priorităților SDRN note de presă, noutăți plasate lunar pe site-ul Agenției.
 • 15. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord IV. Comunicarea, promovarea şi transparenţa Activităţi Rezultate scontate 4 conferințe de presă (trimestrial); - 4 Zile ale uşilor deschise; - 3-4 comunicate de presă săptămânal; Îmbunătățirea - 12 buletine electronice comunicării cu informative lunare pentruAPL, partenerii interni și informarea actorilor regionali externi, ADR (peste 250 de abonați); - 1 broşură despre rezultatele ADR Nord în 2011 (500 de exemplare de broşuri editate); - 4 training-uri; - 45 de participanţi – specialişti de la ADR Nord, Centru, Sud.
 • 16. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord V. Cooperarea cu partenerii de dezvoltare Activităţi Rezultate scontateCooperare cu parteneriiregionali de dezvoltare: •4 Studii/cercetări comune•Universitatea de Stat „A. Russo” • 2 activităţi de instruire a actorilor•ONG din RDN; regionali•ODIMM, ZEL Bălţi •1 for conomic desfăşurat •2 proiecte implementateCooperare cu partenerii •15 operatori Instruiţi •experți contractaţiinternaţionali de dezvoltare •2 campanii Info •GIZ •1 cap. AAC a SDSE r. Rîşcani •SIDA actualizat •1SDR Nord actualizatCooperare transfrontalieră 14 specialişti ADR Nord instruiţi•ADR Nord-Est din România 1 vizită de studiu•ADR Vest din România 1 subproiect implementat
 • 17. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord VI. Activitatea operaţională a ADR Nord Activităţi Rezultate scontate Elaborarea planului •1 plan elaborat / aprobat;anual de achiziţii al ADR •1 notă explicativă elaborată / Nord prezentată MDRC. •1plan elaborat / aprobat; •1 notă explicativă a planului elaborată / prezentată CRD, Elaborarea planului MDRC; anual de finanţare al •47 rapoarte financiare și ADR Nord statistice elaborate (24 lunare, 20 trimestriale, 2 semestriale,1 anual).Planificarea cheltuielilor •1 plan elaborat / aprobat; operaţionale ale ADR •1 notă explicativă elaborată / Nord prezentată MDRC/CRD Nord.
 • 18. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Implicarea CRD Nord în realizarea activităţilor ADR Nord pentru anul 2012• Consultarea/aprobarea documentelor de politici regionale de dezvoltare;• Promovarea în RDN a politicilor de dezvoltare regională;• Susţinerea APL de nivelul I şi II în elaborarea/actualizarea planurilor de dezvoltare locală;• Promovarea în RDN a colaborării intercomunale şi iniţierea proiectelor cu impact regional;• Promovarea proiectelor regionale în mediul potenţialilor donatori şi investitori.
 • 19. Sediul ADR Nord :mun. Bălți, Piața VasileAlecsandri, nr.8, etaj II www.adrnord.md Vă mulțumim pentru atenție !

Related Documents