Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Raportul de activitate al...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Obiectivele ADR Nor...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Planifi...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Planifi...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Identificarea, ...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Identificarea, d...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Dezvoltare...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Stabilirea...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Activităţi de com...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Activităţi de co...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Activităţi de ...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord ...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord ...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord ...
Sediul ADR Nord :mun. Bălți, Piața VasileAlecsandri, nr.8, etaj II www.adrnord.md Vă m...
of 15

Prezentare raport CRD Nord

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Devices & Hardware      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare raport CRD Nord

 • 1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Raportul de activitate alAgenţiei de Dezvoltare Regională Nord pentru anul 2011 Ion BODRUG director ADR Nord
 • 2. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Obiectivele ADR Nord pentru anul 2011 Planificare strategică și programare; Identificarea, dezvoltarea și implementarea proiectelor de dezvoltare regională; Dezvoltarea capacităților actorilor regionali; Comunicarea, promovarea, transparența; Cooperarea cu partenerii de dezvoltare şi schimb de experiență internațională.
 • 3. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Planificare strategică şi programare Activitatea Rezultate obținute Studiul documentelor de politici de circa 60 documente studiate; dezvoltare naționale/sectoriale şi a 10 strategii /planuri analizate; raioanelor din RDN 15 note informative realizate.  50 de hărţi tematice elaborate; 12 note informative elaborate;Analiza situaţiei social-economice şi 1 studiu în domeniul energetic problemele RDN în RDN; 211 UAT din RDN chestionate; 1 studiu diagnostic al RDN elaborat.
 • 4. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Planificare strategică şi programare Activitatea Rezultate obținute  1 plan anual elaborat/aprobat Monitorizarea şi să evaluarea 2 rapoarte (semestrial şi anual) implementării SDR şi POR Nord elaborate şi prezentate MDRC/CRD NordConsolidarea capacităţilor actorilor  3 mese rotunde organizate;regionali de planificare strategică în  4 focus grupuri desfăşurate ; cadrul proiectului „Modernizarea  participarea 4 activităţi serviciilor publice locale în RM”, naţionale finanţat de GIZ.  1 capitol a SDSE raionului Rîşcani (AAC) în proces de actualizare.
 • 5. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Identificarea, dezvoltarea și implementarea proiectelor de dezvoltare regională Activitatea Rezultate obținuteImplementarea și monitorizarea •9 proiecte în curs deproiectelor de dezvoltare regională implementare;(11): •2 proiecte finisate (din surse• din sursele FNDR - 7 proiecte (107 alternative)455,83 mii lei) • 90% din suma alocată pentru•din sursele GIZ – 3 proiecte (2 978,0 proiecte valorificată;mii lei; 300,0 mii EURO) • 3 % valorificate pentru lucrări•din sursele Ambasadei Republicii suplementare.Cehia – 1 proiect (8 129,5 EURO)Gestionarea proiectelor regionale de 8 proiecte lansate,către ADR Nord 8 acorduri de implementare semnate.
 • 6. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Identificarea, dezvoltarea și implementarea proiectelor de dezvoltare regională Activitatea Rezultate obținuteIdentificarea proiectelor de dezvoltare  34 idei de proiecte identificateregională  7 sesiuni de instruireDezvoltarea proiectelor de dezvoltare  4 concepte de proiecte din DUPregională îmbunătăţite
 • 7. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Dezvoltarea capacităţilor actorilor regionali Activitatea Rezultate obținute Sesiuni de instruire în cadrul  7 sesiuni de instruireProgramului „Elaborarea proiectelor  96 participanţi din cadrul a 41 din fondurile FNDR şi UE”, APL de nivelul I şi 11 APL de suport GIZ nivelul II Participarea specialiştilor ADR la diverse seminare și training-uri  Circa 90 activităţi de instruire specializate organizate de către 14 specialişti instruiţi/informaţi MDRC, DIFID, GIZProgram de instruire din cadrul vizitei 6 module de instruire specialiștilor ADR Nord la Piatra 2 specialişti ADR instruiţi Neamț
 • 8. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Stabilirea parteneriatelor de dezvoltare şi schimb de experiență internațională Activitatea Rezultate obținute Relaţii de colaborare stabilite cuStabilirea parteneriate de dezvoltare: Consulatul General al României în regionale, interinstituţionale şi Moldova de la Bălţi şi alte 7 transfrontaliere. Ambasade a ţărilor UE în Moldova, cu organizaţii / instituţii academice, publice, private, mass-media. Semnarea memorandumurilor decolaborare cu instituţii similare agenţiei 7 Memorandumuri /acorduri dedin ţară şi de peste hotare, cu ONG din colaborare semnate RDN, universităţi şi organizaţii donatoare. •La ADR Nord-Est din Piatra Neamț şi ADR Vest din Timişoara Vizite de studiu pentru stabilirea (România);parteneriatelor de dezvoltare şi studiere • În Germania, România, Polonia, a bunelor practici de dezvoltare. Cehia, Ucraina, Letonia, Estonia, Belgia, Luxemburg etc.
 • 9. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Activităţi de comunicare şi de promovare a potenţialului RDN Activitatea Rezultate obținute Organizarea conferinţelor, meselor rotunde, atelierelor de  12 activităţi de promovare al lucru, zilelor uşilor deschise, potenţialul economic, social şi conferinţelor de presă altor cultural din RDN desfăşurate. evenimente de anvergură. 10 canale de comunicare pe Internet 150 comunicate de presă publicate pe Web 2 rapoarte publicate pe WebPromovarea imaginii şi 12 buletine electronice informativepotenţialului RDN în mass-media şi lunarereţea Internet 250 de abonați la buletin  30 000 vizitatori ai site-ului ADR Nord 15 Ieşiri la radio şi 30 TV. 35 publicaţii în presa locală şi naţională.
 • 10. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Activităţi de comunicare şi de promovare a potenţialului RDN Conferința științifică cu genericul „Evoluţia relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană pe parcursul anilor 2001-2011. Perspective şi strategii”.  Masă rotundă cu genericul „Oportunităţi investiţionale în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova” Zilei Europei în Moldova, cu participarea Preşedintele Parlamentului RM, dl Marian Lupu, şi Ambasadorul, şef al Delegaţiei UE în R. Moldova, Dl Dirk Schuebel.
 • 11. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Activităţi de comunicare şi de promovare a potenţialului RDN  3 mese rotunde în cadrul activităţii de Actualizare a Strategiei socio-economice a raionului Rîșcani, capitolul „Aprovizionarea cu apă și canalizare”. Atelier de lucru cu genericul „Dezvoltarea turismului în RDN”  Conferință de presă și o masă rotundă cu genericul „ADR Nord la 2 ani de activitate: parteneriate, rezultate şi perspective”.
 • 12. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Concluzii Anul 2011 a fost pentru ADR Nord un an de succes în ceea ce ţine de implementarea politicii naţionale de dezvoltare regională a Republicii Moldova. Obiectivele stabilite pentru 2011 au fost realizate integral, graţie echipei ADR, membrilor CRD Nord şi partenerilor de dezvoltare. Activităţile întreprinse pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare regională au reieşit din prevederile legislaţiei în vigoare privind dezvoltarea regională.
 • 13. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Concluzii Pentru dezvoltarea durabilă şi eficientă este necesară o planificare strategică la nivel local, raional şi regional, reieşind din politicile naţionale de dezvoltare şi necesităţile locale. Dezvoltarea şi consolidarea capacităților actorilor regionali contribuie la atragerea investiţiilor şi absorbția fondurilor pentru dezvoltare; Dezvoltarea parteneriatelor la nivel local şi regional are un rol important în reuşita proiectelor regionale.
 • 14. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Concluzii Schimbul de experienţă şi vizitele de studiu peste hotare contribuie la dezvoltarea capacităţilor instituţiilor implicate în implementarea politicii de dezvoltare regională. Promovarea potenţialului Regiunii Nord, informarea şi transparenţa în procesul implementării proiectelor de DR asigură îndeplinirea calitativă a obiectivelor. Implementarea proiectelor de dezvoltare regională asigură un nivel mai înalt de trai pentru locuitorii din RDN.
 • 15. Sediul ADR Nord :mun. Bălți, Piața VasileAlecsandri, nr.8, etaj II www.adrnord.md Vă mulțumim pentru atenție !

Related Documents