CUPRINS
Volumul vânzărilor TIC • Volumul total al vânzărilor pe piaţa sectorului TIC depăşeşte 6,3 miliarde lei • Cota ...
Telefonia mobilă conduce progresul Dar nivelul de penetrare a telefoniei este sub media ţărilor UE de: 43% fixă /125% ...
Nivel redus de penetrare a accesului înbandă largă la Internet Media UE – 24%
Volumul vânzărilor TIC Volumul consolidat de vânzări la telefonia mobilă şi acces la Internet este în creştere conti...
Nivelul de informatizare a ţării Potrivit datelor ultimului sondaj sociologic: soc...
Indicele Dezvoltării TICRatingul global al Moldovei în anul 2010 - 57IDI index 2010 – 4.47 Sursă: „Measuring the Informati...
VIZIUNETehnologiile Informaţiei şi Comunicaţiilor suntmotorul creşterii economice prin creştereaproductivităţii tuturor se...
MISIUNE ŞI VALORIMisiunea noastră este să asigurăm dezvoltarea durabilă asectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţii...
Republica Moldova Viziunea 2020:Conectând Europa şi Estul La intersecţie între Europa şi Est suntem o ţară care uneşte ace...
Constrângeri: Preţul comunicăriieste relativ înalt Preţul telefoniei fixe, Preţul telefoniei mobile, % di...
Conexiunea la Internet este relativ scumpă Preţul conexiunii la Internet în bandă largă, % din PIB per capita ...
Strategiile şi Liberalizarea Pieţelor suntaspectele-cheie  Stimulente de dezvoltare a TIC Strat...
Prezentarea ict moldova rom
of 14

Prezentarea ict moldova rom

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentarea ict moldova rom

 • 1. CUPRINS
 • 2. Volumul vânzărilor TIC • Volumul total al vânzărilor pe piaţa sectorului TIC depăşeşte 6,3 miliarde lei • Cota sectorului TIC în PIB este 8,9% • Cea mai mare creştere înregistrează industria TI, care din 2004 până în 2009, şi-a mărit exporturile de produse program (software) de 10 ori Sursa: ATIC
 • 3. Telefonia mobilă conduce progresul Dar nivelul de penetrare a telefoniei este sub media ţărilor UE de: 43% fixă /125% mobilă
 • 4. Nivel redus de penetrare a accesului înbandă largă la Internet Media UE – 24%
 • 5. Volumul vânzărilor TIC Volumul consolidat de vânzări la telefonia mobilă şi acces la Internet este în creştere continuă, în schimb venitul din vânzări la telefonia fixă al 3-lea an consecutiv este în descreştere.
 • 6. Nivelul de informatizare a ţării Potrivit datelor ultimului sondaj sociologic: sociologic 84% gospodării casnice beneficiază de serviciile telefoniei fixe 79% familii dispun de cel puţin un telefon mobil 42% locuitori ai Republicii Moldova utilizează computerele 37% gospodării casnice sunt dotate cu computere 27% gospodării casnice sunt conectate la Internet 49% gospodării casnice din localităţile urbane au acces la Internet 13% gospodării casnice din localităţile rurale au acces la Internet
 • 7. Indicele Dezvoltării TICRatingul global al Moldovei în anul 2010 - 57IDI index 2010 – 4.47 Sursă: „Measuring the Information Society – 2011”
 • 8. VIZIUNETehnologiile Informaţiei şi Comunicaţiilor suntmotorul creşterii economice prin creştereaproductivităţii tuturor sectoarelor economieinaţionale, prin îmbunătăţirea calităţii serviciilorpublice şi prin creşterea transparenţei actului deguvernare.
 • 9. MISIUNE ŞI VALORIMisiunea noastră este să asigurăm dezvoltarea durabilă asectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor prinpromovarea politicilor de rigoare.Noi creăm oportunităţi de afaceri şi încurajăm investiţiileprin promovarea politicilor de liberalizare şi competiţieloială.Transparenţa şi eficienţa sunt valorile noastre de bază,pe care le credem fundamentale pentru o guvernareefectivă, afaceri responsabile şi o societate civilă activă.
 • 10. Republica Moldova Viziunea 2020:Conectând Europa şi Estul La intersecţie între Europa şi Est suntem o ţară care uneşte aceste două civilizaţii şi economii. Avem oportunitatea de a transforma naţiunea noastră într-un hub regional şi internaţional, conectând reţelele de afaceri, sociale, şi culturale. Până în 2020 putem transforma Republica Moldova întro ţară cu Guvern eficient şi transparent, o economie vibrantă şi competitivă, oferind mai multe locuri de munca bine plătite tinerilor, un climat favorabil de afaceri, care atrage investiţii de mare anvergură. Putem realiza această transformare prin tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC). TIC s-a dovedit deja a fi un instrument puternic pentru transformări socio-economice şi de guvernare după cum reiese din cazurile de succes din Singapore, Coreea, Estonia, Finlanda, SUA, şi Canada.
 • 11. Constrângeri: Preţul comunicăriieste relativ înalt Preţul telefoniei fixe, Preţul telefoniei mobile, % din PIB per capita % din PIB per capita Sursa: INSEAD World Economic Forum Deşi preţurile sunt aparent mici în termeni absoluţi, ele sunt destul de ridicate în comparaţie cu veniturile
 • 12. Conexiunea la Internet este relativ scumpă Preţul conexiunii la Internet în bandă largă, % din PIB per capita Sursa: INSEAD World Economic Forum
 • 13. Strategiile şi Liberalizarea Pieţelor suntaspectele-cheie  Stimulente de dezvoltare a TIC Strategia TIC  definirea locului sectorului TIC al Moldovei în 2012-2015 lanţul valoric global  definirea OFERTEI Ţării  poziţionarea şi promovarea sectorului TIC naţional Programul de acces  stimularea sectorului prin achiziţiile publice în bandă largă  IT park & incubator  Dezvoltarea Infrastructurii  piaţă deschisă a telecomunicaţiilor Strategia TV digitală  atingerea unui nivel de penetrare a accesului în bandă largă la Internet de 20%  Educaţia ca factor de dezvoltare Strategia serviciilor  pentru a asigura că sectorul TIC are resurse poştale adecvate pentru a se dezvolta  pentru a pregăti cetăţenii pentru e-Guvernare

Related Documents