Ministerul Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor al Republicii Moldova
Cu privire la proiectul Strategiei
Naționale de D...
Caracteristica SNDR aprobată prin
HG 158 din 4 martie 2010
- SNDR reprezintă o primă etapă de implementare a
politicii de ...
Provocări ale SNDR
Provocările SNDR au fost au fost:
- Constituirea cadrului instituțional
- Elaborarea actelor de regleme...
Caracteristica SNDR nou elaborate
- Noul proiect al SNDR este caracterizat prin
schimbarea “paradigmei” sau procedurilor d...
Corelarea politicilor intersectoriale
Prezenta Strategie a fost elaborată în plină concordanță
cu scopurile și obiectivele...
Structura SNDR:
Lista acronimelor
Sumar executiv
I. Cadrul de funcţionare a politicii de dezvoltare
regională în Republica...
Structura SNDR:
III. Sumarul analizei social-economice
IV. Principiile, obiectivele şi mecanismele de implementare
4.1. Pr...
Obiectivul general al SNDR
‘’Dezvoltarea echilibrată şi durabilă
în toate regiunile de dezvoltare ale
Republicii Moldova.’’
Obiective specifice ale SNDR:
Obiectivul 1. Perfecţionarea cadrului legal şi normativ în
domeniul dezvoltării regionale
Ob...
Viziunea strategică a SNDR
Obiectivul general strategic al dezvoltării regionale
pentru perioada anilor 2013-2020 constă î...
Viziunea strategică a SNDR
- Promovarea politicii publice cu privire la identificarea
orașelor regionale cu potențial de c...
Planul de acțiuni privind implementarea SNDR
Principalele elemente ale Planului de acțiuni sunt:
- Elaborarea mecanismului...
of 12

Prezentarea SNDR 2013-2015

Prezentarea SNDR 2013-2015
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Real Estate      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentarea SNDR 2013-2015

 • 1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova Cu privire la proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2013-2015: “Dezvoltare prin competitivitate și cooperare”
 • 2. Caracteristica SNDR aprobată prin HG 158 din 4 martie 2010 - SNDR reprezintă o primă etapă de implementare a politicii de dezvoltare regională, caracterizată prin crearea cadrului instituțional și a condițiilor de dezvoltare în cele șase regiuni de dezvoltare în conformitate cu prevederile Legii privind dezvoltarea regională. - SNDR la o etapă inițială prevede focusarea eforturilor în 3 regiuni Nord, Centru și Sud, iar într-o etapă ulterioară 2012-2019 politica de dezvoltare regională va fi realizată și în celelalte regiuni: Chișinău, UTA Găgăuzia, Transnistria
 • 3. Provocări ale SNDR Provocările SNDR au fost au fost: - Constituirea cadrului instituțional - Elaborarea actelor de reglementare a planificării și coordonării măsurilor de implementare a politicii de dezvoltare regională (SNDR, SDR, DUP, POR) - Elaborarea și implementarea mecanismelor de finanțare a dezvoltării regionale - Elaborarea procedurilor de monitorizare și evaluare a implementării politicii de dezvoltare regională
 • 4. Caracteristica SNDR nou elaborate - Noul proiect al SNDR este caracterizat prin schimbarea “paradigmei” sau procedurilor de implementare a politicii de dezvoltare regională și reorientarea acesteia spre alte priorități. - Noul proiect a fost elaborat în conformitate cu prevederile legislative naționale, luînd în considerație și propunerile parvenite în urma discuțiilor cu unii experți străini
 • 5. Corelarea politicilor intersectoriale Prezenta Strategie a fost elaborată în plină concordanță cu scopurile și obiectivele Strategiei Naționale de Dezvoltare, precum și cu scopurile, obiectivele și mecanismele definite de alte politici sectoriale, printre acestea: - Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii - Strategia infrastructurii transportului terestru - Strategia Națională de Gestionare a Deşeurilor; - Strategia de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare a Republicii Moldova Strategia energetică a Republicii Moldova ș.a.
 • 6. Structura SNDR: Lista acronimelor Sumar executiv I. Cadrul de funcţionare a politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova 1.1. Politici naţionale şi sectoriale 1.2. Dezvoltarea regională şi politicile UE în domeniu 1.3. Dezvoltarea regională în contextul descentralizării II. Retrospectiva dezvoltării regionale în Republica Moldova 2.1. Obiectivele politicii de dezvoltare regională 2007- 2012 2.2 Progresul înregistrat în implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2010- 2012
 • 7. Structura SNDR: III. Sumarul analizei social-economice IV. Principiile, obiectivele şi mecanismele de implementare 4.1. Principiile fundamentale ale Strategiei 4.2. Obiectivul strategic şi obiective specifice 4.3. Mecanisme şi instrumente de realizare a obiectivelor V. Managementul procesului de implementare a Strategiei 5.1. Managementul instituţional 5.2. Managementul financiar 5.3. Monitorizare şi evaluare 5.4. Transparenţa în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională
 • 8. Obiectivul general al SNDR ‘’Dezvoltarea echilibrată şi durabilă în toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova.’’
 • 9. Obiective specifice ale SNDR: Obiectivul 1. Perfecţionarea cadrului legal şi normativ în domeniul dezvoltării regionale Obiectivul 2. Susţinerea dezvoltării durabile a regiunilor şi asigurarea unui sistem urban policentric Obiectivul 3. Consolidarea capacităţilor instituţiilor de dezvoltare regională Obiectivul 4. Diminuarea disparităţilor semnificative locale, inter- şi intra-regionale Obiectivul 5. Elaborarea şi promovarea planificării integrate şi participatorii în procesul de dezvoltare regională
 • 10. Viziunea strategică a SNDR Obiectivul general strategic al dezvoltării regionale pentru perioada anilor 2013-2020 constă în schimbarea paradigmei de funcționare prin elaborarea următoarelor modificări: - SNDR este îndreptată spre sporirea capacităților administrațiilor publice locale de atragere a investițiilor în dezvoltarea economică a localităților din zonele rurale prin realizarea proiectelor de infrastructură, mediu, turism - Apelurile de propuneri de proiecte să fie desfășurate în conformitate cu analiza necesităților de dezvoltare a regiunii pe domenii de intervenție
 • 11. Viziunea strategică a SNDR - Promovarea politicii publice cu privire la identificarea orașelor regionale cu potențial de creștere socio- economică, care de asemenea ar avea un rol de locomotivă și pentru dezvoltarea arealului învecinat - Perioada de implementare a strategiei va permite realizarea obiectivelor strategice și a prevederilor altor documente actuale precum DUP, POR, planificate pentru o perioadă de trei ani. De asemenea, această perioadă ar permite elaborarea noilor proceduri și a instrumentelor de implementare a politicii de dezvoltare regională.
 • 12. Planul de acțiuni privind implementarea SNDR Principalele elemente ale Planului de acțiuni sunt: - Elaborarea mecanismului de conlucrare cu Chișinău și UTA Găgăuzia - Completarea și modificarea Legii privind DR - Modificarea conceptului finanțării proiectelor de DR - Elaborarea Planurilor Sectoriale Regionale - Elaborarea mecanismelor de promovare a parteneriatelor - Realizarea politicii publice: Dezvoltare urbană echilibrată - Elaborarea metodologiei de creare și dezvoltarea clusterelor

Related Documents