<ul><li>Prezentare Proiect </li></ul><ul><li>Programul de granturi mici Runda I-a (PGM-I) din cadrul proiectului “Învăţăm...
Obiective : <ul><li>Orientare spre tineretul rural şi încurajarea acestuia spre iniţiere în afaceri. </li></ul><ul><li>Dez...
Rez u ltatele ob ţinute: <ul><li>Indicatori cantitativi : </li></ul><ul><li>20 de afaceri prestatoare de servicii sociale...
of 3

Prezentarea PGM I

Informatie generala cu privire la continutul si bunele practici din cadrul PGM I
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Sports      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentarea PGM I

  • 1. <ul><li>Prezentare Proiect </li></ul><ul><li>Programul de granturi mici Runda I-a (PGM-I) din cadrul proiectului “Învăţămîntul Profesional şi Dezvoltarea Rurală” a fost iniţiat ca un mecanism flexibil ce susţine activităţile non-agricole din spaţiul rural prin intermediul micro-întreprinderilor (nou create şi existente). </li></ul><ul><li>Acest proiect a urmat să consolideze parteneriatul cu sectorul public, cu alte organizatii ale societatii civile si cu sectorul privat, influenţînd şi fortificînd mecanismul de participare, responsabilitate şi includere a populaţiei. </li></ul><ul><li>PGM- I a susţinut iniţiativele locale pe scară mică; aducînd o schimbare pozitivă la reformarea societăţii rurale, adresat în special, tinerilor ce doresc să pornească o afacere, meşterilor populari, instituţiilor de învăţământ, etc.; finanţînd 20 de proiecte din zona Centru cu un buget total alocat de 800 443, 38 lei MDL. </li></ul>Perioada: 2008 Spaţiul geografic eligibil: Zona Centru a RM Finanţatori: A. O.”Hilfswerk Austria”RM în parteneriat cu Agenţa Austriecă pentru Dezvoltare (ADA)
  • 2. Obiective : <ul><li>Orientare spre tineretul rural şi încurajarea acestuia spre iniţiere în afaceri. </li></ul><ul><li>Dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local, precum si marketingul acestora. </li></ul><ul><li>Promovarea cooperării regionale dintre comunităţile teritoriale, autorităţile publice, instituţiile, agenţii economici, societatea civilă în aria de acţiune a proiectului. </li></ul><ul><li>Formare şi consultanţă în domeniul promovării şi dezvoltării afacerilor pentru comunităţile beneficiare a PGM-I. </li></ul><ul><li>Valorificarea schimburilor şi abordărilor inovative şi a bunelor practici din domeniul educaţiei pentru sectorul vulnerabil . </li></ul>
  • 3. Rez u ltatele ob ţinute: <ul><li>Indicatori cantitativi : </li></ul><ul><li>20 de afaceri prestatoare de servicii sociale , echipate cu utilaje, tehnică şi mobilier performant, dezvoltate în 5 raioane beneficiare incluse în PGM- I; </li></ul><ul><li>46 persoane instruite pe parcursul implementării proiectului în domeniul promovării şi susţinerii antreprenoriatului la nivel local; </li></ul><ul><li>Au fost iniţiate 14 afaceri în comunităţile rurale şi dezvoltate 6 afacerii existente, asigurînd 52 noi locuri de muncă; </li></ul><ul><li>Reprezentanţii sectorului de afaceri şi ai sectorului asociativ , inclusiv APL au beneficiat de o diversitate de domenii finanţate : </li></ul><ul><ul><li>- Frizerie - 5 </li></ul></ul><ul><ul><li>- Atelier de prelucrare a lemnului (producere uşi,ferestre,rame,etc.) - 4 </li></ul></ul><ul><ul><li>- Atelier de croitorie - 5 </li></ul></ul><ul><ul><li>- Atelier de prelucrare a pietrei de Cosăuţi - 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>- Centru pentru tineri - 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>- Atelier meşteşugăresc - 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>- Centru de instruire în contabilitate - 1; </li></ul></ul><ul><li>Indicatori calitativi : </li></ul><ul><li>În perioada anului 2008 PGM- I a contribuit la îmbunătăţirea mediului de afaceri şi la lărgirea orizonturilor de acces a zonei rurale; </li></ul><ul><li>A fost dezvoltată reţeaua ONG- APL- Comunitate care a permis înlăturarea dezechilibrelor sociale şi a îndrumat beneficiarii spre iniţierea în activităţi şi deschiderea propriilor afaceri; </li></ul><ul><li>PGM- I a favorizat şi oferit oportunităţi concrete pentru 20 de afaceri non-agricole din mediul rural, respectiv a contribuit la crearea de noi locuri de muncă. </li></ul>