Wpływ nowoczesnych kanałów komunikacji marketingowej na rozwój marek
odzieżowych na przykładzie Mohito.
18 listopada 2013,...
PLAN PREZENTACJI
Wstęp
Cel
Hipoteza badawcza
Metodologia badawcza
Literatura
Pytania?
7
POU
WSTĘP
Agata Kędziorska
Kierunek - zarządzanie
Specjalność - marketing
Promotor - dr Justyna Berniak - Woźny
6
SQUIZ
TEZA PRACY
Rozwój nowoczesnych technologii oraz upowszechnienie
się Internetu wpłynęło na powstanie handlu
elektronicznego...
CEL PRACY
Zbadanie, w jaki sposób nowoczesne
technologie wpływają na rozwój handlu
tradycyjnego oraz rozwój marki.
Omówien...
SZCZEGÓŁOWE CELE PRACY
Omówienie rozwoju
handlu elektronicznego
Ocena wpływu tego
zjawiska na handel
tradycyjny
Analiza ...
HIPOTEZA BADAWCZE
Rozwój nowoczesnych technologii oraz
upowszechnienie się Internetu wpłynęło na
powstanie handlu elektron...
ZAŁOŻENIA BADAWCZE
Sprzedaż internetowa zaczyna wypierać sprzedaż
tradycyjną;
Zmiana modelu zachowania klientów;
Efekt ROP...
METODOLOGIA BADAŃ
Przeprowadzenie badań ma służyć wykazaniu
zasadności postawionej hipotezy.
Wykorzystane zostaną w tym ce...
DANE PIERWOTNE
Kwestionariusz ankiety.
Działania:
- analiza i synteza informacji,
- uogólnienia i wnioskowania,
- struktu...
DANE WTÓRNE
Wyniki badań wtórnych.
Publikacje firmy badawczych.
Specjalistyczne analizy sprzedaży.
POU
LITERATURA
1. Philip Kotler, Marketing 3.0
2. Philip Kotler, Marketing
3. Paweł Tkaczyk, Zakamarki marki. Rzeczy, o
któryc...
INNE ŹRÓDŁA
Strona internetowa marki Mohito www.mohito.pl
(bieżące i roczne raporty finansowe)
Strona internetowa LPP www.l...
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Pytania?
agata.kedziorska@gmail.com
@akedziorska
605 619 670
11
POU
of 14

Prezentacja Seminarium Magistersterskie Agata Kędziorska w12336

Prezentacja: Seminarium Magistersterskie Promotor: dr Justyna Berniak - Woźny Kierunek: Zarządzanie Specjalność: E-biznes
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Seminarium Magistersterskie Agata Kędziorska w12336

 • 1. Wpływ nowoczesnych kanałów komunikacji marketingowej na rozwój marek odzieżowych na przykładzie Mohito. 18 listopada 2013, Warszawa | Seminarium magisterskie | Agata Kędziorska w12336
 • 2. PLAN PREZENTACJI Wstęp Cel Hipoteza badawcza Metodologia badawcza Literatura Pytania? 7 POU
 • 3. WSTĘP Agata Kędziorska Kierunek - zarządzanie Specjalność - marketing Promotor - dr Justyna Berniak - Woźny 6 SQUIZ
 • 4. TEZA PRACY Rozwój nowoczesnych technologii oraz upowszechnienie się Internetu wpłynęło na powstanie handlu elektronicznego, który decyduje o sukcesie marki na rynku tradycyjnym. POU
 • 5. CEL PRACY Zbadanie, w jaki sposób nowoczesne technologie wpływają na rozwój handlu tradycyjnego oraz rozwój marki. Omówienie problemu odbyło się na przykładzie analizy działań podejmowanych przez polską firmę odzieżową Mohito, która wykorzystuje nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej i technologie. POU
 • 6. SZCZEGÓŁOWE CELE PRACY Omówienie rozwoju handlu elektronicznego Ocena wpływu tego zjawiska na handel tradycyjny Analiza rozwoju nowoczesnych technologii i jego wpływu na handel w ujęciu tradycyjnym POU
 • 7. HIPOTEZA BADAWCZE Rozwój nowoczesnych technologii oraz upowszechnienie się Internetu wpłynęło na powstanie handlu elektronicznego, który decyduje o sukcesie marki na rynku tradycyjnym. POU
 • 8. ZAŁOŻENIA BADAWCZE Sprzedaż internetowa zaczyna wypierać sprzedaż tradycyjną; Zmiana modelu zachowania klientów; Efekt ROPO; Wzrost wolumenu sprzedaży online; Obecność marki w Internecie jest decydująca. POU
 • 9. METODOLOGIA BADAŃ Przeprowadzenie badań ma służyć wykazaniu zasadności postawionej hipotezy. Wykorzystane zostaną w tym celu dane pierwotne oraz wtórne. POU
 • 10. DANE PIERWOTNE Kwestionariusz ankiety. Działania: - analiza i synteza informacji, - uogólnienia i wnioskowania, - strukturalizacja i porządkowanie zidentyfikowanych zjawisk. POU
 • 11. DANE WTÓRNE Wyniki badań wtórnych. Publikacje firmy badawczych. Specjalistyczne analizy sprzedaży. POU
 • 12. LITERATURA 1. Philip Kotler, Marketing 3.0 2. Philip Kotler, Marketing 3. Paweł Tkaczyk, Zakamarki marki. Rzeczy, o których mogłeś nie wiedzieć, zapomnieć lub pominąć podczas budowania swojej marki 4. Dann Stephen, Dann Susan, E-marketing 5. Pod red. Curtis P.Haugvedt, Online consumer psychology POU
 • 13. INNE ŹRÓDŁA Strona internetowa marki Mohito www.mohito.pl (bieżące i roczne raporty finansowe) Strona internetowa LPP www.lpp.com.pl Bazy danych EBSCO i Securities. POU
 • 14. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Pytania? agata.kedziorska@gmail.com @akedziorska 605 619 670 11 POU