Sztuka prezentacji (wystąpień) Korzenie: klasyczna retoryka = teoria i sztuka wymowy
„Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi” Stanisław Jerzy ...
Autoprezentacja – tworzenie własnego pozytywnego wizerunkuDlaczego jest ważna?... …. bo to od niej zależy i sy...
Autoprezentacja ≠ manipulacja dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
Na czym polega dobre przygotowanie? dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
Na czym polega „przewaga” mówiącego (ucznia) nad audytorium (komisją)? Trzeba wykazać, że jest się do swojego wystąpi...
dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
Czynniki pozawerbalne autoprezentacji dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
Merytoryczne aspekty prezentacji dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
Spójność i harmonia„Każda mowa, tak jak każda żywa istota, stanowiswoisty organizm i musi być zwarta wewnętrznie, niemoże ...
Zgodność między tym, Zgodność między tym,jak mówimy, a tym, ...
Czytelna kompozycja Witamy się, Omawiamy temat Podsumowujemy ...
Dyscyplina czasowa zakończenie wstęp 10% ...
Jasność stylu Styl jasny (poprawny) = elementarny warunek dobrego wystąpieniaDwa poziomy poprawne...
Częste błędy językowe1. Niepoprawna wymowa:• wziąć [wziąść], dołączać [dołanczać], piszą [piszom//piszo], chcę [chcem]2. ...
Częste błędy językowe5. Błąd w związku rządu• używać komputer, słuchać muzykę, odnośnie czegoś, oczekiwać na kogoś6. Błąd...
Stosowność(takt retoryczny, klasyczna zasada decorum) Jest to właściwy dobór środków stylistycznych w zależności od tematu...
Przykłady zaburzonej jedności stylu1. W łóżeczku darło się niemowlę płci męskiej,Bartek, obiekt nienawiści obu s...
Ozdobność Ozdobność to ornamentyka (łac. ornatus) tekstu.Retoryczna zasada ozdobności, odnosząca siędo sfery estetyki słow...
Skąd się bierze trema?Ludzie źle mnie ocenią.Na pewno słuchacze będą wrogo nastawieni.Na pewno pomylę się i wyjdę na nieko...
Trema – jak ją zmniejszyć?1. Rob próby dotąd, aż uznasz, że jesteśprzygotowany 2. Pamięć jest zawodna – weź konspekt! ...
Mnemotechnika
Pamięć można doskonalić poprzez pracę nad trzema umiejętnościami: 3. ...
Koncentracja3 uwarunkowania zdolności koncentracji: dr Magdalena Smoleń- Wawrzusiszyn, KUL (...
KojarzenieZadanie: Co ma piernik do wiatraka? Przykładowa odpowie...
Powtarzanie „Repetitio est mater studiorum” Powtarzanie jest matką wiedzyAle: Uczenie się na pamięć całego te...
Sztuka myśleniaMyślenie to nie inteligencja• Inteligencja bez myślenia jest bezużyteczna.Myślenie nie jest przeciwieństwem...
Efektywna i efektowna prezentacja to suma następujących czynników:1. Wiedzy2. Mówienia(„mowywerbalnej”)3. Mowy ciała(mowy...
Prezentacja na III PRP
of 29

Prezentacja na III PRP

Prezentacja do wykładu dr M. Smoleń-Wawrzusiszyn (IFP, KUL), wygłoszonego podczas III Polonistycznego Repetytorium Przedmaturalnego - 14.12.2012 r.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja na III PRP

 • 1. Sztuka prezentacji (wystąpień) Korzenie: klasyczna retoryka = teoria i sztuka wymowy
 • 2. „Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi” Stanisław Jerzy Lec
 • 3. Autoprezentacja – tworzenie własnego pozytywnego wizerunkuDlaczego jest ważna?... …. bo to od niej zależy i sympatia, i autorytet, którymi obdarzą nas (lub nie) słuchający ALE… dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 4. Autoprezentacja ≠ manipulacja dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 5. Na czym polega dobre przygotowanie? dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 6. Na czym polega „przewaga” mówiącego (ucznia) nad audytorium (komisją)? Trzeba wykazać, że jest się do swojego wystąpienia przygotowanym, czyli… dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 7. dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 8. Czynniki pozawerbalne autoprezentacji dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 9. Merytoryczne aspekty prezentacji dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 10. Spójność i harmonia„Każda mowa, tak jak każda żywa istota, stanowiswoisty organizm i musi być zwarta wewnętrznie, niemoże być bez głowy i nóg, a powinna mieć tułówi kończyny dobrane do siebie i uwarunkowanecałością”. Platon Fajdros dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 11. Zgodność między tym, Zgodność między tym,jak mówimy, a tym, o czym mówimyjacy jesteśmy (tematem), a sposobem,• Nasza osobowość też w jaki mówimy (stylem decyduje o sposobie wypowiedzi) prezentacji • Rodzaj prezentacji narzuca dyscyplinę, tok i wydźwięk przekazu dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 12. Czytelna kompozycja Witamy się, Omawiamy temat Podsumowujemy Rozwinięcie ZakończenieWstęp przedstawiamy (tezy + dowody na główne tezy, temat, nie oraz materiał przedstawiamy przykładowy), wnioski, nawiązujemy kontakt z podtrzymujemy dziękujemy za audytorium i uwagę audytorium uwagę staramy się skupić jego uwagę, przedstawiamy porządek (punkty) naszej prezentacji dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 13. Dyscyplina czasowa zakończenie wstęp 10% 15% rozwinięcie 75%Ważne: trzymać się wyznaczonego czasu! dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 14. Jasność stylu Styl jasny (poprawny) = elementarny warunek dobrego wystąpieniaDwa poziomy poprawnej wypowiedzi: Na temat Nienaganna językowo„Wody wiele, a ryb mało, mówi pospoliteprzysłowie: słyszę słów wiele, a nie znajdujęrzeczy.” Grzegorz Piramowicz dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 15. Częste błędy językowe1. Niepoprawna wymowa:• wziąć [wziąść], dołączać [dołanczać], piszą [piszom//piszo], chcę [chcem]2. Niepoprawny akcent:• polonistyka, muzyka, czterysta, osiemset, graliśmy, czytaliście3. Nieodmienianie nazwisk:• komedia Fredry, powieść Kafki, wiersze Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej4. Błąd w związku zgody:• Odbudowa i remont budynków będzie wykonana za rok; Wczoraj odwiedziła nas Ewa i Piotr dr Magdalena Smoleń- Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 16. Częste błędy językowe5. Błąd w związku rządu• używać komputer, słuchać muzykę, odnośnie czegoś, oczekiwać na kogoś6. Błąd z imiesłowowym równoważnikiem zdania• Wyszedłszy z domu, portfel wypadł mi z kieszeni; Będąc jeszcze w przedszkolu, pobił mnie kolega7. Pleonazmy• całkiem pełny, potencjalne możliwości, interesująca ciekawostka, zamierzenia na przyszłość8. Nadużywanie wyrazów modnych:• prezydencja, dedykowany, implementacja dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 17. Stosowność(takt retoryczny, klasyczna zasada decorum) Jest to właściwy dobór środków stylistycznych w zależności od tematu wypowiedzi (funkcjonalność) i zachowanie jedności stylu całej wypowiedzi . „Styl osiągnie stosowność, jeśli pozwoli wyrazić uczucia i charaktery, i jeśli będzie odpowiedni do swojego przedmiotu. Odpowiedniość ta zostanie zachowana, jeśli nie będzie się mówić niedbale o sprawach poważnych ani w sposób uroczysty o błahostkach. W przeciwnym razie stanie się stylem komediowym”. Arystoteles dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 18. Przykłady zaburzonej jedności stylu1. W łóżeczku darło się niemowlę płci męskiej,Bartek, obiekt nienawiści obu starszych sióstr.2. Wicepremier twierdzi, że jeśli epidemia zwolnieńchorobowych będzie postępowała w takim tempie, towypłaty rozwalą budżet państwa.3. Może pod skrzydłami pierwszej damyRzeczypospolitej poprawi się zespołowi, któremuwkrótce stuknie 45 lat. dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 19. Ozdobność Ozdobność to ornamentyka (łac. ornatus) tekstu.Retoryczna zasada ozdobności, odnosząca siędo sfery estetyki słowa i mówionego, ipisanego, obejmowała takie atrybuty stylu, jak: Siła Płynność Blask Staranność Pomysłowość Rozmaitość Dowcip Wdzięk dr Magdalena Smoleń- Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 20. Skąd się bierze trema?Ludzie źle mnie ocenią.Na pewno słuchacze będą wrogo nastawieni.Na pewno pomylę się i wyjdę na niekompetentnego.Na pewno aparatura zawiedzie.Na pewno wśród słuchaczy będzie ktoś, kto źle mi życzy.Na pewno głos będzie mi się trząsł.A jak źle wypadnę? dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 21. Trema – jak ją zmniejszyć?1. Rob próby dotąd, aż uznasz, że jesteśprzygotowany 2. Pamięć jest zawodna – weź konspekt! 3. Publiczność nie widzi Twojego stresu! 4. Najtrudniejsze pierwsze 5 minut 5. Słuchający zazwyczaj nie mają powodu, by być do Ciebie wrogo nastawieni dr Magdalena Smoleń- Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 22. Mnemotechnika
 • 23. Pamięć można doskonalić poprzez pracę nad trzema umiejętnościami: 3. Powtarzanie 2. Kojarzenie 1. Koncentracja dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 24. Koncentracja3 uwarunkowania zdolności koncentracji: dr Magdalena Smoleń- Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 25. KojarzenieZadanie: Co ma piernik do wiatraka? Przykładowa odpowiedź: Wiatraki, podobnie jak młyny, służyły do mielenia mąki, z której wypiekano pierniki. dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 26. Powtarzanie „Repetitio est mater studiorum” Powtarzanie jest matką wiedzyAle: Uczenie się na pamięć całego tekstu tozła metoda. Przewodnikiem powinien byćkonspekt. dr Magdalena Smoleń- Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 27. Sztuka myśleniaMyślenie to nie inteligencja• Inteligencja bez myślenia jest bezużyteczna.Myślenie nie jest przeciwieństwem działania• Możemy działać, nie myśląc, możemy wykorzystywać myślenie jako pretekst, żeby nie działać.Myślenie to nie umiejętność• „Bacz, abyś w mądrości swej nie zgłupiał”Myślenie to nie tylko logika• Myślenie obejmuje też: obserwację, badanie, dokonywanie wyboru, planowanie, ocenę i wyczucie, ustalenie hierarchii wartości, celów, rozwiązań, skutków i znajomość tego, co myślą inni. dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)
 • 28. Efektywna i efektowna prezentacja to suma następujących czynników:1. Wiedzy2. Mówienia(„mowywerbalnej”)3. Mowy ciała(mowypozawerbalnej)4. Pozytywnegonastawieniai wiary w siebie dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, KUL (III PRP)