Realizacja programu Dish Stories
mgr Agata Waltrowska
Uczniowie klasy 1a i 2b
Co to jest ?Co to jest ?
Dish Stories jest to kulinarny projektDish Stories jest to kulinarny projekt
etwinningu. Na który...
Co tam zamieszczamy ?Co tam zamieszczamy ?
 Zamieszczamy tamZamieszczamy tam
przepisy, zdjęcia iprzepisy, zdjęcia i
wpisy...
Adres internetowy:Adres internetowy:
Wszystkie nasze prace, wpisy i zdjęciaWszystkie nasze prace, wpisy i zdjęcia
można z...
Odznaki jakości:Odznaki jakości:
Nasze posty:Nasze posty:
Nasz opiekun:Nasz opiekun:
 To wszystko zawdzięczamy Pani AgacieTo wszystko zawdzięczamy Pani Agacie
Waltrowskiej, która ...
Wykonała:
Gabriela Ośka
of 8

Prezentacja Dish stories

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Dish stories

  • 1. Realizacja programu Dish Stories mgr Agata Waltrowska Uczniowie klasy 1a i 2b
  • 2. Co to jest ?Co to jest ? Dish Stories jest to kulinarny projektDish Stories jest to kulinarny projekt etwinningu. Na którym my i uczniowie szkół zetwinningu. Na którym my i uczniowie szkół z którymi współpracujemy czyli:którymi współpracujemy czyli:  AboutAbout,,  Çorlu ,Çorlu ,  Badalona,Badalona,  Daleszyce,Daleszyce,  Paralia,Paralia,  Zabór, zamieszczamy przepisy orazZabór, zamieszczamy przepisy oraz doświadczenia kulinarne.doświadczenia kulinarne.
  • 3. Co tam zamieszczamy ?Co tam zamieszczamy ?  Zamieszczamy tamZamieszczamy tam przepisy, zdjęcia iprzepisy, zdjęcia i wpisy, w którychwpisy, w których dzielimy siędzielimy się przeżyciamiprzeżyciami kulinarnymi lubkulinarnymi lub oceniamy prace zoceniamy prace z innych szkół. Otoinnych szkół. Oto przykładowa praca Saryprzykładowa praca Sary Dziębór.Dziębór.
  • 4. Adres internetowy:Adres internetowy: Wszystkie nasze prace, wpisy i zdjęciaWszystkie nasze prace, wpisy i zdjęcia można zobaczyć na stronie:można zobaczyć na stronie: http:dishstories.wordpress.com
  • 5. Odznaki jakości:Odznaki jakości:
  • 6. Nasze posty:Nasze posty:
  • 7. Nasz opiekun:Nasz opiekun:  To wszystko zawdzięczamy Pani AgacieTo wszystko zawdzięczamy Pani Agacie Waltrowskiej, która zawsze nam pomagaWaltrowskiej, która zawsze nam pomaga i tłumaczy nasze wątpliwości.i tłumaczy nasze wątpliwości.
  • 8. Wykonała: Gabriela Ośka