Globální a regionální faktory ovlivňující český
export
Prof. Michal Mejstřík
ředitel a předseda představenstva EEIP, a.s.,...
• Právě dnes pozorujeme nejrůzněji se měnící instituce kapitalismu (USA,
Evropa s ESM, Čína, Indie , Latinská Amerika) nez...
1. Posun temp rustu dle teritorii – na jak dlouho ?
Source: World Bank (2012)
1. Posun temp rustu dle teritorii – na jak dlouho ?
Source: World Bank (říjen 2013)
1. Neskutečné výkyvy HDP – nejslabší dvourychlostni Evropa
Zdroj: IMF WEO (říjen 2013)
6
1. Největší rozdíl ve vývoji úvěrů: pokles v Eurozoně, růst v USA
Zdroj: Societ General Group (2013) M.Dřímal
7
1. V Evropě se zpomalilo podnikové investování (nikoliv v USA)
nejistota politik podrývá ochotu investovat dotýká se též...
8
1. Měnící se struktura obchodu vyspělých a rozvíjejících se zemí
…zpomalení Číny vážné pro
ostatní BRICS ale zejména
cel...
9
1. Problémy trhů rozvíjejících se zemí
so-called “fragile five” of India, Indonesia, South Africa, Turkey and Brazil
10
1. Co se děje v USA, že klesá deficit Obchodní bilance
resp.
běžného účtu. Co Evropa ?
US deficit běžného účtu klesá od...
•produkce statků a služeb vs. míra investic a spotřeby. Mladé, méně rozvinuté
většinou překotně investují do rozvoje (což ...
2. Radikální změna : břidlicový plyn v USA – produkce a ceny
Plyn nyní důležitější než uhlí jako US energetický zdroj
 V ...
2. Radikální změna : Kdo produkuje a spotřebovává plyn ...významný zdroj
energie: globální toky plynu v roce 2012 (v mld m...
2. Segmentace trhu s plynem : přehled regionálních spotových cen plynu v
červenci 2013 (v USD/ mmbtu) – různé drivery podl...
2. Segmentace trhu s plynem a výhled cen plynu v US
2. Segmentace trhu s plynem : podíl druhů cenotvorby v EU
2. Vzestup cen elektřiny v EU
Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)
2. Vzestup cen elektřiny v EU oproti cenám v USA, velká konkurenční
nevýhoda oproti oživenému průmyslu v USA, navíc nejen ...
2. Vzestup cen elektřiny v EU oproti cenám v USA, velká konkurenční
nevýhoda oproti oživenému průmyslu v USA kompenzována ...
2. Vzestup cen elektřiny v EU oproti cenám v USA, velká konkurenční
nevýhoda oproti oživenému průmyslu v USA kompenzována ...
2. Řešení v exportu RES zařízení ? Solární panely : Hluboký obchodní deficit
EU...
Source: EU Climate and Energy draft (le...
2. Řešení v exportu RES zařízení ? Obchodní přebytek větrné elektrárny...
Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)
2. Řešení v exportu RES zařízení ? Podle zemí...CR ok ve větrných el.
Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)
• S rostoucí mírou technické vyspělosti a klesajících relativních nákladů na
přepravu dochází k větší míře outsourcingu a ...
25
3. Musíme zafixovat dynamickou konkurenceschopnou pozici
českých podniků v „globálních hodnotových řetězcích“
Důležitým...
|
3. Domácí export vyžaduje zahrani ní importč
| Strana
26
Výrazný podíl
celkových
mezidovozů
se používá
pro vývoz
Příklad...
4. Kolik je našich exportérů a kam vyvážejí ?
Počet vývozců celkem v
období 2006 – 2012
Rok
Počet
vývozců
2006 17055
2007 ...
5. Nevyhnutelný důsledek - snížení ratingu S&P 2012 po Creditwatch warning
– Proč ? Řešením není jen AUSTERITY ale zvýšení...
4. Boj o cenovou a necenovou konkurenceschopnost se stupnuje
Zdroj: Financial Times (November 2013)
Ostrá kritika německé ...
4. Snaha o posun českých podniků v hodnotových řetězcích
| Strana 30
Pozice ČR v hodnotových řetězcích
V tomto segmentu
do...
4. ICC ČR: spolupráce českých firem s Organizací islámské spolupráce (OIC)
ICC East-West Business Forum 2012 (18. – 19. zá...
4. East-West Business Forum 2013:
EMERGING AFRICA
25. – 26. 9. 2013
Černínský palác
www.ewbf.cz
…ve spolupráci s Ministers...
International Chamber of Commerce ČR
Chairman
E-mail: mejstrik@icc-cr.cz
www.icc-cr.cz
Kontakty
Institut ekonomických stud...
of 33

Globální a regionální faktory ovlivňující český export

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Globální a regionální faktory ovlivňující český export

 • 1. Globální a regionální faktory ovlivňující český export Prof. Michal Mejstřík ředitel a předseda představenstva EEIP, a.s., předseda dozorčí rady, ČAH, a.s., předseda Mezinárodní obchodní komory ČR, Praha Přednáška na semináři Exportní ceny DHL Unicredit 26. března 2014, ICC Praha
 • 2. • Právě dnes pozorujeme nejrůzněji se měnící instituce kapitalismu (USA, Evropa s ESM, Čína, Indie , Latinská Amerika) nezřídka s různou mírou autoritářských systémů s jeho ojedinělou schopností zpětné vazby a "tvůrčí destrukce" (výraz A.Schumpetera). • Díky akcelerujícímu vývoji specifických forem kapitalismu geopoliticky vznikají dynamické globální nerovnováhy z důvodu různých typů rozvoje ekonomik, hodnot a kultur společností : • Rychlejší růst mladých, méně rozvinutých zemí (BRIC, SAE, aj.) oproti výrazně pomalejšímu růstu vyspělých zemím USA, Japonsku a EU, které cyklickými krizemi překonávají nejistotu, tápání rozvoje (není koho kopírovat, či od koho opisovat) a vznikající nerovnováhy . Např. Čína už zřejmě „dohnala“ ve velikosti HDP Japonsko s cílem se vrátit zpět na pozici největší světové ekonomiky (s ohledem na svoji lidnatost – nyní 1.3 mld obyvatel – tuto pozici po mnohá staletí ne-li tisíciletí držela). • Ale nepostihnou mladé trhy také krize 1. Úvodem 2
 • 3. 1. Posun temp rustu dle teritorii – na jak dlouho ? Source: World Bank (2012)
 • 4. 1. Posun temp rustu dle teritorii – na jak dlouho ? Source: World Bank (říjen 2013)
 • 5. 1. Neskutečné výkyvy HDP – nejslabší dvourychlostni Evropa Zdroj: IMF WEO (říjen 2013)
 • 6. 6 1. Největší rozdíl ve vývoji úvěrů: pokles v Eurozoně, růst v USA Zdroj: Societ General Group (2013) M.Dřímal
 • 7. 7 1. V Evropě se zpomalilo podnikové investování (nikoliv v USA) nejistota politik podrývá ochotu investovat dotýká se též energetiky Zdroj: Societ General Group (2013) M.Dřímal
 • 8. 8 1. Měnící se struktura obchodu vyspělých a rozvíjejících se zemí …zpomalení Číny vážné pro ostatní BRICS ale zejména celou Afriku
 • 9. 9 1. Problémy trhů rozvíjejících se zemí so-called “fragile five” of India, Indonesia, South Africa, Turkey and Brazil
 • 10. 10 1. Co se děje v USA, že klesá deficit Obchodní bilance resp. běžného účtu. Co Evropa ? US deficit běžného účtu klesá od svého nejhlubšího bodu 6 % 2006 Zdá se, že se vrací na úrovně běžné uprostřed 90.let na úrovni 1-1.5 %. Oživuje se domácí průmysl a přitahuje FDI mnohem více -Také v EU jsou obchodní války s Čínou zažehnány (obchod se solárními panely, s vínem) -Problém Ukrajina - 1 % přímého českého vývozu -zpomalující Rusko 3.3% přímého českého vývozu -Ale jsou i nepřímé vývozy přes Německo ...
 • 11. •produkce statků a služeb vs. míra investic a spotřeby. Mladé, méně rozvinuté většinou překotně investují do rozvoje (což je jak příklad Japonska ukazuje neudržitelné) , spotřeba v Číně jen 36% HDP, jinde přes 50%. Stále však v HDP v PPP/obyvatele hluboce zaostávají, nicméně velká většina obyvatel se přehoupla nad hranicí chudoby, méně hladovějících! Spotřeba statků a služeb v mnoha vyspělých zemích stagnuje •větší nákladnost růstu v EU, Japonsku a USA oproti BRIC daná demokraticky (?) prosazenou ekologickou regulací s přísnějšími standardy odvozenými jak ze zdravotních norem tak z hypotéz ekologicky udržitelného rozvoje : spolehlivost dodávek energie z „čistých“, obnovitelných energií a energeticky úsporný rozvoj – mnoho sporných předpokladů a nástrojů mixujících dlouhodobé a krátkodobé zájmy a poznání (kam řadit energii z jádra). BRIC, SAE a další země na vzestupu omluvají zanedbanou ekologiíi nerozvinutostí a nedostatečnými zdroji, ale reagují mnohdy autoritářsky rychle zaváděnými relevantními“ ekologickými technologiemi (vzorová zelená města Abu Dhabi, Čína jako klíčový producent solární a větrné energie, a snad i osobních automobilů s elektrickým pohonem) 2. Nové tendence 11
 • 12. 2. Radikální změna : břidlicový plyn v USA – produkce a ceny Plyn nyní důležitější než uhlí jako US energetický zdroj  V plynu USA po padesáti letech opět v plynu soběstačné a ceny mimořádně nízké díky břidlicovému plynu. Po desetiletích se v USA odtrhl vývoj ceny plynu a ropy, který byl dříve svázán. Míra energetické soběstačnosti 18% v roce 2011 nejnižší ppo řadě let. ...důsledky pro pokles emisi v USA (mimo Kjoto), a vývoz vytlačeného US uhlí do Evropy
 • 13. 2. Radikální změna : Kdo produkuje a spotřebovává plyn ...významný zdroj energie: globální toky plynu v roce 2012 (v mld m3 dle BP)  V plynu USA po padesáti letech opět v plynu soběstačné a ceny mimořádně nízké díky břidlicovému plynu. Po desetiletích se odtrhl vývoj ceny plynu a ropy, který byl dříve svázán. Geostrategické souvislosti pro situaci v Rusku a přítomnost USA na Blízkém východě. ...Toky LNG do Japonska zřejmě oslabí pbnovení provozu JE v Japonsku.. ...důsledky pro pokles emisi v USA (mimo Kjoto), a vývoz vytlačeného US uhlí do Evropy Source: Includes data from Cedigaz, CISStat, GIIGNL, IHS CERA, Poten, Waterborne.
 • 14. 2. Segmentace trhu s plynem : přehled regionálních spotových cen plynu v červenci 2013 (v USD/ mmbtu) – různé drivery podle regionů
 • 15. 2. Segmentace trhu s plynem a výhled cen plynu v US
 • 16. 2. Segmentace trhu s plynem : podíl druhů cenotvorby v EU
 • 17. 2. Vzestup cen elektřiny v EU Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)
 • 18. 2. Vzestup cen elektřiny v EU oproti cenám v USA, velká konkurenční nevýhoda oproti oživenému průmyslu v USA, navíc nejen globální trh , ale i EU trh nehomogenní, segmentován s různou úrovní cen Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)
 • 19. 2. Vzestup cen elektřiny v EU oproti cenám v USA, velká konkurenční nevýhoda oproti oživenému průmyslu v USA kompenzována nižší jednotkovou spotřebou Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)
 • 20. 2. Vzestup cen elektřiny v EU oproti cenám v USA, velká konkurenční nevýhoda oproti oživenému průmyslu v USA kompenzována nižší jednotkovou spotřebou díly poklesu energeticky intenzivní výroby – dopad na ČR ? Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)
 • 21. 2. Řešení v exportu RES zařízení ? Solární panely : Hluboký obchodní deficit EU... Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)
 • 22. 2. Řešení v exportu RES zařízení ? Obchodní přebytek větrné elektrárny... Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)
 • 23. 2. Řešení v exportu RES zařízení ? Podle zemí...CR ok ve větrných el. Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)
 • 24. • S rostoucí mírou technické vyspělosti a klesajících relativních nákladů na přepravu dochází k větší míře outsourcingu a offshoringu některých činností: integrované globální hodnotové řetězce sofistikovaně optimalizují meziprodukty a hotové výrobky • S rostoucí mírou globalizace a vertikální specializace výroby se stávají globální hodnotové řetězce dominantním rysem světové ekonomiky a obchodu. Např. Meziprodukty („mezidovozy“) představují 60% globálního obchodu a akolo 30% celkového objemu obchodu probíhá mezi dceřinnými firmami stejných nadnárodních společností. • Aby se země udržely konkurenceschopné, musí zajistit rychlé a efektivní fungování každého stupně hodnotového řetězce • Tradiční („hrubá“) data o exportech a importech můžou způsobit zavádějící pohled na podílech na světového obchodu 3. Význam zapojení do globálních hodnotových řetězců ve zpracovatelské průmyslu přetrvává, náš průmysl je součástí Zdroj: Hofbauer G., et al: Payoff from World Trade Agenda 2013, ICC , and Trade facilitation matters, VoxEU, September 14, 2012 http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/tradedataday13_e/paul_schreyer_e.pdf 24
 • 25. 25 3. Musíme zafixovat dynamickou konkurenceschopnou pozici českých podniků v „globálních hodnotových řetězcích“ Důležitým znakem globalizace je, že podniky rozkládají své produkční procesy do různých obchodních jednotek, které následně rozmisťují po světě tak, aby dosáhly maximální efektivity a zvětšily rozsah pokrytí nových trhů./or new markets. To se týká tzv konceptu globálních hodnotových řetězců a mezinárdoního sourcingu. (Viz iniciativa OECD-WTO). Pozor na dopady unit energy costs. Cíle mezinárodního sourcingu – podíl klíčových aktivit a podpůrných funkcí realizovaných prostřednictvím mezinárodního sourcingu (%), 2009
 • 26. | 3. Domácí export vyžaduje zahrani ní importč | Strana 26 Výrazný podíl celkových mezidovozů se používá pro vývoz Příklad: transportní zařízení a elektronika - domácí vs. zahraniční hodnota Zdroj: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/tradedataday13_e/paul_schreyer_e.pdf
 • 27. 4. Kolik je našich exportérů a kam vyvážejí ? Počet vývozců celkem v období 2006 – 2012 Rok Počet vývozců 2006 17055 2007 18531 2008 18527 2009 17792 2010 16405 2011 16303 2012 16722 Počet vývozců, kteří vyvezli zboží do EU v období 2006 – 2012 (1 vývozce může být zahrnut pouze jednou v daném roce) Rok Počet vývozců 2006 12364 2007 12750 2008 12977 2009 12234 2010 10280 2011 11802 2012 10271 Počet vývozců, kteří vyvezli zboží mimo EU v období 2006 - 2012 (1 vývozce může být zahrnut pouze jednou v daném roce) Rok Počet vývozců 2006 11140 2007 16096 2008 11966 2009 11269 2010 10829 2011 10098 2012 12295
 • 28. 5. Nevyhnutelný důsledek - snížení ratingu S&P 2012 po Creditwatch warning – Proč ? Řešením není jen AUSTERITY ale zvýšení COMPETITIVENESS Source: Standard & Poor 2012 January 13 Podobně jako Standard & Poor’s 2012, vidím krizi veřejných financí v širším kontextu mezinárodní konkurenceschopnosti „Ačkoliv chápeme nedostatek fiskální prozíravosti jako hlavní faktor přispívající k vysokým veřejným dluhům v některých zemích jako Řecko, věříme, že klíčovým problémem pro Eurozónu jako celek je rostoucí rozdíl v konkurenceschopnosti mezi jádrem a tzv. periferií. Spolu s rychlým nárůstem rozvah evropských bank to vedlo k velkým a rostoucím vnějším nerovnováhám, projevujících se ve velikosti nerovnováhy finančních sektorů mezi čistými exportéry bankovních systémů a čistých importérů“
 • 29. 4. Boj o cenovou a necenovou konkurenceschopnost se stupnuje Zdroj: Financial Times (November 2013) Ostrá kritika německé ekonomické politiky ze strany US Treasury • The US Treasury: “Germany’s anaemic pace of domestic demand growth and dependence on exports have hampered rebalancing at a time when many other euro- area countries have been under severe pressure.” “The net result has been a deflationary bias for the euro area, as well as for the world economy.” • Američané, kteří připomínají, že přebytek německého běžného účtu je větší než čínský, zdůrazňují, že němci si nekupují dost zboží ze zahraničí (zejména z USA). Politika úspor vedla k poklesu kupní síly, poklesu dovozu slabších zemí a celková bilance eurozóny se díky aktivnímu Německu posunula z vyrovnané do aktivní. • Německo odmítá obvinění. Vášnivá debata zdůrazňuje, že (na rozdíl od fiskálne neodpovědných USA podporovaných QE) si fiskálně odpovědné Německo udržuje konkurenceschopnost cenovou i inovativní, udržuje kladné bilance rozpočtu a obchodu. Navíc spotřeba postupně roste spolu s reálnými mzdami. navíc i cenové indexy nemovitostí ve městech rostou. Německé příspěvky a garance půjček různým stabilizačním fondům EU přesahují celoroční německý rozpočet a jous bezprecedentní (nemluvě o přeléváni fondu ECB v rámci Target 2). Přebytkový běžný účet si mohou udržovat ti, kteří jsou produktivnější a inovativnější než ti ostatní, kteří se mohou poučit a zlepšit svůj výkon. Právě tato konkurence vede ke zlepšení produktivity, což právě pohání světovou ekonomiku správným směrem. Jde o dynamickou hru, kde dnešní vítězové mohou zítra prohrávat. Je příznačné, že protekcionismus a nacionalismus narůstá v zemích s institucionálně disfunkčním uspořádáním, které jim brání v adaptaci.
 • 30. 4. Snaha o posun českých podniků v hodnotových řetězcích | Strana 30 Pozice ČR v hodnotových řetězcích V tomto segmentu dochází k posunu českých producentů Sem bychom se chtěli přesunout…Sem bychom se chtěli přesunout… Chceme vytvořit podmínky a služby, které českým exportérům umožní posunout se výše v hodnotových řetězcích výroby. Tento aspekt proexportních činností vyžaduje nejsilnější posílení orgwaru – tj. koordinace jednotlivých politik a využívání jejich synergií.
 • 31. 4. ICC ČR: spolupráce českých firem s Organizací islámské spolupráce (OIC) ICC East-West Business Forum 2012 (18. – 19. září 2012, Praha, MZV)  250 účastníků z 30 zemí v Černínském paláci  Obsah: potenciál vzájemné obchodní spolupráce mezi ČR a členskými zeměmi OIC, prezentace obchodních a investičních příležitostí v oboru energetiky, strojírenství, infrastruktury vodohospodářství, zdravotních zařízení…  www.ewbf.cz Islamic banking conference (29. květen 2012, Praha, ČNB)  Spolupráce ICC ČR s ambasádami členských zemí OIC v Praze pod vedením velvyslance Turecké republiky J.E. Cihada Erginaye  Obsah: představení islámského bankovního systému a jeho principů  200 účastníků …spolupráce podpořena sérií teritoriálních setkání (i s novými českými velvyslanci) ohledně podmínek podnikání v Jordánsku, Uzbekistánu, Kazachstánu, Pákistánu, Iráku, Malajsii atd…
 • 32. 4. East-West Business Forum 2013: EMERGING AFRICA 25. – 26. 9. 2013 Černínský palác www.ewbf.cz …ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí…  hlavním cílem akce byla podpora českého vývozu a investic do vybraných zemí AFRIKY  Egypt, Etiopie, Tunisko, JAR, Senegal, Rwanda, Gabon, Maroko, Alžírsko…  součástí konference byla prezentace možností financování obchodu s africkým regionem (ADB, EBRD, ČEB, EGAP…)
 • 33. International Chamber of Commerce ČR Chairman E-mail: mejstrik@icc-cr.cz www.icc-cr.cz Kontakty Institut ekonomických studií FSV UK Opletalova 26, Praha 1 mejstrik@fsv.cuni.cz http://ies.fsv.cuni.cz EEIP,a.s. chairman Thunovska 12, Praha 1 Michal.mejstrik@eeip.cz http://www.eeip.cz

Related Documents