TISKOVÁ KONFERENCE
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
10. ROČNÍKU
KLÍČOVÉ PŘEDPOKLADY
PRO ÚSPĚŠNOU
ŠTIKU ČESKÉHO BYZNYSU
Martin Růžička, Country Manager Coface Czech
David Borkovec, partne...
KLÍČOVÉ PŘEDPOKLADY
PRO ÚSPĚŠNOU
ŠTIKU ČESKÉHO BYZNYSU
Martin Růžička
Country Manager
Coface Czech
Zakladatel projektu
Štiky českého byznysu 2013
Klíčové předpoklady pro
úspěch v ekonomickém
žebříčku Štik…
Praha 23.10.2013
Metodika ekonomického žebříčku Štik
 VSTUP: alespoň jeden kladný výsledek hospodaření za poslední tři roky a
prokázaly s...
Vývoj Indexu Coface v posledních pěti letech
/
6
Finanční indikátory TOP 100 – Meziroční
nárůst obratu
/
7
Finanční indikátory TOP 100 - ROE
/
8
Finanční indikátory TOP 100 - ROA
/
9
Finanční indikátory TOP 100 – Běžná likvidita
/
10
Finanční indikátory TOP 100 - Zadluženost
/
11
Hodnoty obratu a zisku TOP 100 firem v
posledních dvou letech
Obrat
Průměr
Zisk
Medián
Průměr
Medián
2013
2 252 407 ...
Srovnání krajů podle zastoupení v TOP 100
2013
/
13
Kraje podle zastoupení v TOP 100 – tři
poslední období
/
14
Obory činnosti – zastoupení v TOP 100 2013
/
15
Obory činnosti – zastoupení v TOP 100 ve
třech posledních obdobích
/
16
ww.pwc.cz
Co dělá úspěšné firmy
úspěšnými
David Borkovec, partner PwC ČR
23. října 2013
Úspěšná firma
Lidé
Kultura
Růstové
příležitosti
Lidé
Hýčkejte si své klíčové zaměstnance
Které ze skupin (stakeholders) nejvíce
ovlivňují vaše podnikání a obchodní strate...
Kultura
Buďte otevřeni novým nápadům
Jaké jsou vaše největší růstové příležitosti pro následujících 12 měsíců?
Zlepšení p...
Růstové příležitosti
Nebojte se expanze, i do vzdálených vod…
19 % plánuje růst na
současném zahraničním
trhu
14 % expandu...
ww.pwc.cz
Děkuji za pozornost
David Borkovec
daňový partner PwC Česká republika
david.borkovec@cz.pwc.com
+420 251 152 56...
PŘEHLED RODINNÝCH FIREM Z CELKOVÝCH 42
23
KLÍČOVÉ PŘEDPOKLADY
PRO ÚSPĚŠNOU
ŠTIKU ČESKÉHO BYZNYSU
Ivan Jakúbek
vicepresident
Enterprise Investors
KLÍČOVÉ PŘEDPOKLADY
PRO ÚSPĚŠNOU
ŠTIKU ČESKÉHO BYZNYSU
David Krajíček
Managing Director
Krajíček & Associates
PŘEDSTAVENÍ VÍTĚZŮ 10. ROČNÍKU
Byly uděleny ceny v těchto kategoriích:
ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU
V KATEGORII CELOREPUBLIKOVÝCH...
JIHOČESKÝ KRAJ
1. místo = VISCOFAN CZ s.r.o.
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
1. místo = DEICHMANN – OBUV s.r.o.
KARLOVARSKÝ KRAJ
1. místo = BÖHM PLAST spol. s.r.o.
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
1. místo = PORFIX CZ a.s.
LIBERECKÝ KRAJ
1. místo = KNORR – BREMSE Systémy pro
užitková vozidla ČR, s.r.o.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
1. místo = Saft Ferak a.s.
OLOMOUCKÝ KRAJ
1. místo = PARS NOVA a.s.
PARDUBICKÝ KRAJ
1. místo = ELECTROPOLI – GALVIA, s.r.o.
PLZEŇSKÝ KRAJ
1. místo = ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
KRAJ PRAHA
1. místo = Profinit, s.r.o.
STŘEDOČESKÝ KRAJ
1. místo = SYNTHOS Kralupy, a.s.
ÚSTECKÝ KRAJ
1. místo = SANDVIK CHOMUTOV
PRECISION TUBES spol. s.r.o.
KRAJ VYSOČINA
1. místo = SEPOS, spol.s.r.o.
ZLÍNSKÝ KRAJ
1. místo = D PLAST a.s.
VÍTĚZOVÉ V KRAJÍCH
SKOKAN ROKU
ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU
V KATEGORII
CELOREPUBLIKOVÝCH VÝSLEDKŮ
3. místo
celorepublikové hodnocení
2. místo
celorepublikové hodnocení
1. místo
celorepublikové hodnocení
DĚKUJEME ZA POZORNOST
of 45

Prezentace vyhlášení výsledků

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace vyhlášení výsledků

 • 1. TISKOVÁ KONFERENCE VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 10. ROČNÍKU
 • 2. KLÍČOVÉ PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNOU ŠTIKU ČESKÉHO BYZNYSU Martin Růžička, Country Manager Coface Czech David Borkovec, partner PwC ČR Petr Laštovka, partner EMUN PARTNERS Ivan Jakúbek, vicepresident Enterprise Investors David Krajíček, Managing Director Krajíček & Associates Setkáním provede Helena Kohoutová, Managing Director Agentury Helas Spoluporotkyně projektu
 • 3. KLÍČOVÉ PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNOU ŠTIKU ČESKÉHO BYZNYSU Martin Růžička Country Manager Coface Czech Zakladatel projektu
 • 4. Štiky českého byznysu 2013 Klíčové předpoklady pro úspěch v ekonomickém žebříčku Štik… Praha 23.10.2013
 • 5. Metodika ekonomického žebříčku Štik  VSTUP: alespoň jeden kladný výsledek hospodaření za poslední tři roky a prokázaly schopnost dostát svým závazkům. Pro vlastní umístění je rozhodující hodnota Indexu 1000, který je počítán na základě pěti ekonomických kritérií:  nárůstu obratu ROE (poměru hospodářského výsledku po zdanění k vlastnímu kapitálu),  ROA (poměru hospodářského výsledku po zdanění k celkovým aktivům),  běžné likvidity,  míry zadluženosti. max. 200 bodů za hodnocení ukazatele / 5
 • 6. Vývoj Indexu Coface v posledních pěti letech / 6
 • 7. Finanční indikátory TOP 100 – Meziroční nárůst obratu / 7
 • 8. Finanční indikátory TOP 100 - ROE / 8
 • 9. Finanční indikátory TOP 100 - ROA / 9
 • 10. Finanční indikátory TOP 100 – Běžná likvidita / 10
 • 11. Finanční indikátory TOP 100 - Zadluženost / 11
 • 12. Hodnoty obratu a zisku TOP 100 firem v posledních dvou letech Obrat Průměr Zisk Medián Průměr Medián 2013 2 252 407 951 967 800 500 258 457 581 70 644 500 2012 2 377 436 131 881 218 000 319 823 440 67 907 000 / 12
 • 13. Srovnání krajů podle zastoupení v TOP 100 2013 / 13
 • 14. Kraje podle zastoupení v TOP 100 – tři poslední období / 14
 • 15. Obory činnosti – zastoupení v TOP 100 2013 / 15
 • 16. Obory činnosti – zastoupení v TOP 100 ve třech posledních obdobích / 16
 • 17. ww.pwc.cz Co dělá úspěšné firmy úspěšnými David Borkovec, partner PwC ČR 23. října 2013
 • 18. Úspěšná firma Lidé Kultura Růstové příležitosti
 • 19. Lidé Hýčkejte si své klíčové zaměstnance Které ze skupin (stakeholders) nejvíce ovlivňují vaše podnikání a obchodní strategii? 37 % generálních ředitelů se velmi obává nedostatku kvalitních zaměstnanců 23 % vidí jako velkou hrozbu pro své podnikání neangažovanost vlastních lidí PwC Zdroj: Český průzkum názorů generálních ředitelů, PwC ČR 2013
 • 20. Kultura Buďte otevřeni novým nápadům Jaké jsou vaše největší růstové příležitosti pro následujících 12 měsíců? Zlepšení provozní efektivnosti Výzkum, vývoj, schopnost inovovat Rozšíření zákaznické základny Rozšíření nabídky služeb Fúze a akvizice Rozvoj talentů a zajištění kvality lidského kapitálu Zavádění nových technologií Zdroj: Český průzkum názorů generálních ředitelů, PwC ČR 2013
 • 21. Růstové příležitosti Nebojte se expanze, i do vzdálených vod… 19 % plánuje růst na současném zahraničním trhu 14 % expanduje na nové trhy 33 % generálních ředitelů vidí růstové příležitosti pro svou firmu mimo ČR Zdroj: Český průzkum názorů generálních ředitelů, PwC ČR 2013
 • 22. ww.pwc.cz Děkuji za pozornost David Borkovec daňový partner PwC Česká republika david.borkovec@cz.pwc.com +420 251 152 561 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto informací podnikali konkrétní kroky bez dodatečné odborné konzultace. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani učiněné mlčky), pokud jde o úplnost a přesnost informací obsažených v této publikaci. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., její členové, zaměstnanci a spolupracovníci, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídají za jakékoliv následky způsobené případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím učiněným na základě informací v této publikaci. © 2013 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. “PwC” je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.
 • 23. PŘEHLED RODINNÝCH FIREM Z CELKOVÝCH 42 23
 • 24. KLÍČOVÉ PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNOU ŠTIKU ČESKÉHO BYZNYSU Ivan Jakúbek vicepresident Enterprise Investors
 • 25. KLÍČOVÉ PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNOU ŠTIKU ČESKÉHO BYZNYSU David Krajíček Managing Director Krajíček & Associates
 • 26. PŘEDSTAVENÍ VÍTĚZŮ 10. ROČNÍKU Byly uděleny ceny v těchto kategoriích: ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU V KATEGORII CELOREPUBLIKOVÝCH VÝSLEDKŮ Vyhodnocuje se 1. – 3. místo ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU V KATEGORII KRAJSKÝCH VÝSLEDKŮ Vyhodnocuje se 1. – 3. místo v každém kraji SKOKAN ROKU Vyhodnocuje se 1. místo
 • 27. JIHOČESKÝ KRAJ 1. místo = VISCOFAN CZ s.r.o.
 • 28. JIHOMORAVSKÝ KRAJ 1. místo = DEICHMANN – OBUV s.r.o.
 • 29. KARLOVARSKÝ KRAJ 1. místo = BÖHM PLAST spol. s.r.o.
 • 30. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 1. místo = PORFIX CZ a.s.
 • 31. LIBERECKÝ KRAJ 1. místo = KNORR – BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.
 • 32. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 1. místo = Saft Ferak a.s.
 • 33. OLOMOUCKÝ KRAJ 1. místo = PARS NOVA a.s.
 • 34. PARDUBICKÝ KRAJ 1. místo = ELECTROPOLI – GALVIA, s.r.o.
 • 35. PLZEŇSKÝ KRAJ 1. místo = ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
 • 36. KRAJ PRAHA 1. místo = Profinit, s.r.o.
 • 37. STŘEDOČESKÝ KRAJ 1. místo = SYNTHOS Kralupy, a.s.
 • 38. ÚSTECKÝ KRAJ 1. místo = SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s.r.o.
 • 39. KRAJ VYSOČINA 1. místo = SEPOS, spol.s.r.o.
 • 40. ZLÍNSKÝ KRAJ 1. místo = D PLAST a.s.
 • 41. VÍTĚZOVÉ V KRAJÍCH
 • 42. SKOKAN ROKU
 • 43. ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU V KATEGORII CELOREPUBLIKOVÝCH VÝSLEDKŮ
 • 44. 3. místo celorepublikové hodnocení 2. místo celorepublikové hodnocení 1. místo celorepublikové hodnocení
 • 45. DĚKUJEME ZA POZORNOST

Related Documents