XII. NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ EXPORTÉRŮ
________________________________________________________________________________________...
Radomil DOLEŽAL
___________________________________________________________
Generální ředitel CzechTrade
Vystudoval Fakult...
www.czechtrade.cz
Exportní trhy 2015
podle CzechTrade
Ing. Radomil Doležal, MBA
Generální ředitel CzechTrade
2015
www.czec...
CzechTrade: Přidaná hodnota
4 Na zahraničních trzích se vyznáme
Služby CzechTrade
Znalosti, zkušenosti a kontakty ve 48 zemích, na 5 kontinentech
Odborníci v Praze a zahraničních kancelá...
Rok 2014 v kostce
Na zahraničních trzích se vyznáme
CzechTrade v Latinské Americe
7
MEXIKO:
MEXICO CITY
MIROSLAV MANĎÁK
KOLUMBIE:
BOGOTA
JIŘÍ JÍLEK
OD SRPNA 2014
BRAZÍLIE:
SA...
Mexiko
8 Na zahraničních trzích se vyznáme
Úspěšný vstup na trh s podporou CzechTrade  účast na veletrzích:
Potravinářstv...
Kolumbie
9 Na zahraničních trzích se vyznáme
Úspěšný vstup na trh s podporou CzechTrade  účast na veletrzích:
Nerostné su...
Brazílie
10 Na zahraničních trzích se vyznáme
Úspěšný vstup na trh s podporou CzechTrade  účast na veletrzích:
Bezpečnost...
Chile
11 Na zahraničních trzích se vyznáme
Úspěšný vstup na trh s podporou CzechTrade  účast na veletrzích:
Voda, odpady ...
Argentina
Na zahraničních trzích se vyznáme
Úspěšný vstup na trh s podporou CzechTrade  účast na veletrzích:
Stavebnictví...
Doc. PhDr. Ing. Jan URBAN, CSc.
______________________________________________________________________
Absolvent VŠE a FF ...
EXPORT V PRAXI ČESKÝCH FIREM
Mgr. Martin Wichterle, vnuk českého vynálezce kontaktních čoček Otty Wichterleho, po
revoluci...
Soutěžní kategorie:
MALÁ SPOLEČNOST
STŘEDNĚ VELKÁ SPOLEČNOST
GLOBÁLNÍ EXPORTÉR
EXPORTÉR TERITORIA - LATINSKÁ AMERIKA
NEJÚS...
18. června 16.00hod XIII. Klubové setkání exportérů
Téma: ROLE RODINNÝCH FIREM V ČESKÉM EXPORTU
Čestný host: RNDr. Pavel S...
ZA POSKYTNUTÍ ZÁZEMÍ PRO DNEŠNÍ SETKÁNÍ DĚKUJEME SPOLEČNOSTI
of 17

Prezentace - XII. Klubové setkání exportérů

prezentace z klubového setkání se zajímavými hosty
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace - XII. Klubové setkání exportérů

 • 1. XII. NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ EXPORTÉRŮ __________________________________________________________________________________________________________________ CO NÁM PŘINESE ROK 2015 V EXPORTU & EKONOMIE BEZ MÝTŮ A ILUZÍ & EXPORT V PRAXI ČESKÝCH FIREM HOSTÉ Radomil Doležal, MBA; generální ředitel CzechTrade Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. Martin Wichterle, majitel Wikov Industry Panelovou diskuzi řídí Helena KOHOUTOVÁ, pořadatelka a spoluporotkyně Exportní ceny ZAKLADATEL GENERÁLNÍ PARTNER ZÁŠTITA ODBORNÝ GARANT SPOLUPRÁCE POŘADATEL PARTNEŘI
 • 2. Radomil DOLEŽAL ___________________________________________________________ Generální ředitel CzechTrade Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE, poté pracoval v několika nadnárodních společnostech, byl mimo jiné ředitelem nejprve pro Českou a Slovenskou republiku a později pro oblast Střední a Východní Evropy ve společnosti Camping Gaz CS, v posledních dvou letech se zabýval privátním byznysem v oblasti developmentu komerčních nemovitostí. V červnu loňského roku se stal generálním ředitelem agentury na podporu exportu CzechTrade. CO NÁM PŘINESE ROK 2015 V EXPORTU
 • 3. www.czechtrade.cz Exportní trhy 2015 podle CzechTrade Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade 2015 www.czechtradeoffices.com
 • 4. CzechTrade: Přidaná hodnota 4 Na zahraničních trzích se vyznáme
 • 5. Služby CzechTrade Znalosti, zkušenosti a kontakty ve 48 zemích, na 5 kontinentech Odborníci v Praze a zahraničních kancelářích nabízejí: Informační servis pro exportéry Exportní průvodce, analýzy trhů, novinky ze zahraničí Prezentace českých firem v zahraničí B2B akce, společné účasti firem na mezinárodních výstavách a veletrzích Exportní vzdělávání Kurzy, konference, semináře, firemní vzdělávání na míru Výměna zkušeností a kontaktů mezi exportéry Exportní klub CzechTrade Profesionální poradenství Konzultant pro každou firmu, osobní konzultace se zahraničními odborníky, klientská zóna Na zahraničních trzích se vyznáme
 • 6. Rok 2014 v kostce Na zahraničních trzích se vyznáme
 • 7. CzechTrade v Latinské Americe 7 MEXIKO: MEXICO CITY MIROSLAV MANĎÁK KOLUMBIE: BOGOTA JIŘÍ JÍLEK OD SRPNA 2014 BRAZÍLIE: SAO PAOLO MAREK ZMRZLÍK ARGENTINA: BUENOS AIRES MILAN HARMÁČEK Severní Amerika Střední Amerika Karibik Jižní Amerika CHILE: SANTIAGO JOSEF KUNICKÝ OD SRPNA 2014 Země Latinské Ameriky jsou šelmami světové ekonomiky Od roku 2014 operuje v Latinské Americe 5 zahraničních kanceláří CzechTrade
 • 8. Mexiko 8 Na zahraničních trzích se vyznáme Úspěšný vstup na trh s podporou CzechTrade  účast na veletrzích: Potravinářství: Expo ALIMENTARIA, Mexico City, 26.-28.5. 2015; Elektrotechnický průmysl: Expo Eléctrica, Mexico City, 2.- 4.6.2015; Zdravotnický průmysl: ExpoMED, Mexico City, 10.-12.6. 2015; Environmentální technologie a energetika: GREEN Expo, Mexico City, 23.-25.9. 2015; Stavebnictví: Expo CIHAC, Mexico City, 13.-17. 10. 2015 ↗ Environmentální technologie a energetika • Masivní podpora obnovitelné energie s cílem dosáhnout 35% podílu elektrické energie získané z obnovitelných zdrojů do roku 2025, řada projektů jak vládních tak soukromých subjektů v oblasti větrné, solární a vodní energie, plánovaná výstavba tepelných elektráren  Perspektivní oblasti: alternativní zdroje energií, technologie čištění vody, zpracování odpadu a tepelná energie ↗ Stavebnictví a infrastruktura • Mezi aktuální projekty patří stavba nového mezinárodního letiště v Mexico City, konstrukce nových koridorů železnic, budování nových a rekonstrukce stávajících přístavů (vč. Veracruz), budování nových průmyslových parků (hl. oblast Bajío), vládní výdaje na výstavbu v roce 2014 vzrostly o 6,5% oproti roku 2013.  Perspektivní oblasti: železniční doprava, městská hromadná doprava, modernizace zabezpečovacích a signalizačních systémů ↗ Strojírenství • 7. největší výrobce automobilů na světě, výroba tvoří 3,5% z celkového HDP země (2014: 3,2 mil., plán 2020: 4,4 mil.); zahájení výroby větrných elektráren v Mexiku  Perspektivní obory: hutní průmysl, automobilový průmysl, dodávka kovoobráběcích a tvářecí strojů, důlní stroje a technologie, letecké díly Zahraniční obchod • Růst vzájemného obchodu mezi ČR a Mexikem celkový objem obchodu za rok 2014 je 1,1 mld. USD; nejsilnější obchodní partner ze zemí Latinské Ameriky • Stabilní ekonomické prostředí od roku 2000 stabilní růst HDP, stabilita měnového kurzu (mexické peso je 6. nejobchodovanější měna na světě) • 2. nejotevřenější ekonomika na světě • Velké státní a přímé zahraniční investice především environmentální technologie, automobilový průmysl, letecký průmysl, infrastruktura a energetika • Vládní reformy  energetická reforma, daňová reforma, telekomunikace a zákoník práce Příležitosti
 • 9. Kolumbie 9 Na zahraničních trzích se vyznáme Úspěšný vstup na trh s podporou CzechTrade  účast na veletrzích: Nerostné suroviny a polotovary: Petróleo y Gas, Bogota, 26.-28.8. 2015 (Komerční veletrh CT) ↗ Dopravní infrastruktura • Plánované investice 24,4 mld. USD během pěti let zejména na dálnice a rychlostní silnice, dále železnice, lodní dopravu a modernizaci stávající dopravní logistické infrastruktury (přístavy a letiště)  Perspektivní oblasti: inženýrské a stavební služby, stavební materiály a konstrukce ze železa a oceli, dálniční svodidla, průmyslová skla, kontrolní a řídicí systémy pro silniční a železniční dopravu, radary pro letiště ↗ Těžební průmysl • Rozvoj důlního průmyslu je jednou z hlavních priorit kolumbijské vlády. V Kolumbii se nachází 40 % ověřených zásob uhlí v LA  Perspektivní oblasti: dodávky zařízení na vrtání, těžbu, drcení, nakládání a odvoz uhlí, zařízení pro výtahové šachty, zabezpečovací zařízení, vrtací zařízení, potrubí, technologie pro rafinérie, environmentální poradenství a geologické služby ↗ Energetika • Perspektivní oblasti: turbíny (parní, vodní, plynové), generátory, transformátory a elektrické rozvaděče, malé vodní elektrárny Zahraniční obchod • Makroekonomická situace země je stabilní – nízký schodek a poměrně vyvážený dluh • Ekonomika je otevřená • Hlavní partneři ZO: 1. USA, 2. Čína, 3. Mexiko • Trendy ZO: růst dovozu strojírenských produktů a spotřebního zboží • Dohoda o volném obchodu s EU, USA, Jižní Koreou • Výrazné investice do dopravní infrastruktury v zemi Příležitosti
 • 10. Brazílie 10 Na zahraničních trzích se vyznáme Úspěšný vstup na trh s podporou CzechTrade  účast na veletrzích: Bezpečnost: Laad Defence & Security, Rio de Janeiro, 14.-17.4. 2015 (SVV) Bezpečnost: Exposec, Sao Paulo, 12.-14.5. 2015 (Komerční veletrh CT) Strojírenství: FEIMAFE, Sao Paulo, 18.-23.5. 2015 (Komerční veletrh CT) Zdravotnická technika: Hospilatar, Sao Paulo, 19.-22.5. 2015 (Komerční veletrh CT) ↗ Dopravní infrastruktura • Rozsáhlé investice do budování nové silniční, námořní a železniční dopravy, dimenzované pro osobní i nákladní přepravu ↗ Energetika • Velké investice do nových tepelných elektráren, ale i do výstavby nových zdrojů energie: výstavba vodních, větrných elektráren, perspektivní jsou také plynové termoelektrárny a do budoucna se počítá i se solární energií ↗ Strojírenství • Jako jedna z nejrychleji se rozvíjejících ekonomik absorbuje velké množství strojírenské produkce, ČR má významné reference  Perspektivní oblasti: tradiční komodity - tvářecí a obráběcí stroje • Těžební průmysl • Brazílie má ohromné zásoby nerostných surovin a paliv  Perspektivní oblasti: pásy, zabezpečovací systémy, dodávky do hlubinných dolů Zahraniční obchod • Velký průmyslový růst severovýchodního regionu  investice do železniční a silniční infrastruktury, je zde budován největší průmyslový přístavní komplex zaměřený na rafinérský a petrochemický provoz • Atraktivní a perspektivní trh pro finančně zdravé firmy s výjimečným produktem, které již mají vytvořeny pevné obchodní vazby na zákazníky v jiných zemích (např. EU) a uvažují o expanzi na vzdálenější trhy • Snaha o diverzifikaci zdrojů při výrobě elektrické energie Příležitosti
 • 11. Chile 11 Na zahraničních trzích se vyznáme Úspěšný vstup na trh s podporou CzechTrade  účast na veletrzích: Voda, odpady a životní prostředí: AMBIENTAL, Santiago de Chile, 7.-9.10. 2015 (Komerční veletrh CT) ↗ Environmentální technologie a energetika • Plánované investice do energetiky, především obnovitelných zdrojů vč. vodní energetiky, ale i v oblasti tepelných elektráren, výstavba a modernizace stávajících kapacit  Perspektivní oblasti: energetika od výroby elektřiny z vody, uhlí, ropných derivátů nebo obnovitelných zdrojů až po její distribuci, technologie čištění vody ↗ Strojírenství • Dodávky strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl především moderních NC a CNC strojů, obráběcích strojů, soustruhů, fréz, vyvrtávaček apod. s dodávkami od jednotlivých strojů po ucelená obráběcí, frézovací aj. centra, strojní vybavení pro důlní průmysl. ↗ Důlní a těžební průmysl • Zařízení a chemikálie, unikátní technologie v hornictví či zpracování nerostných surovin Zahraniční obchod • Chile je otevřenou, transparentní a liberální ekonomikou (8. nejvstřícnější země světa dle World Economic Forum, nejotevřenější ekonomika kontinentu) • Nejvyspělejší ekonomika Latinské Ameriky • Hlavní partneři ZO: 1. Čína, 2. USA, 3. Brazílie • Stabilita ekonomického prostředí a legislativního systému, nízká míra korupce • Nejméně riziková země iberoamerického světa • Téměř neexistují dovozní restrikce • Asociační dohoda EU – Chile od r. 2005 Příležitosti
 • 12. Argentina Na zahraničních trzích se vyznáme Úspěšný vstup na trh s podporou CzechTrade  účast na veletrzích: Stavebnictví: BATIMAT-EXPOVIVIENDA, Buenos Aires, 20.-23.5. 2015 Osvětlovací technika: BIEL- light + building, Buenos Aires, 15.-19.9. 2015 Obráběcí a tvářecí stroje: FIMAQ, Buenos Aires, 10.-14.5. 2016 ↗ Energetika: • Nedostatek instalovaného výkonu, v provozu dva jaderné bloky v elektrárně ATOCHA, výstavba 3. a 4. bloku nedávno podepsána s Čínou, ale subdodavatelé jsou otevření, zvýšení počtu tepelných bloků, výstavba přehrad v Patagonii na Rio Turbio, ČR má v Argentině dobré reference  Perspektivy v oblasti ropy a zemního plynu, zásobníků, výstavby a subdodávek obnovitelných zdrojů energie a subdodávek pro plánované elektrárny (jaderné, vodní, tepelné) ↗ Doprava a infrastruktura • Výstavba metra v Buenos Aires, projekty tramvajových tratí a trolejbusů v mnoha městech, modernizace železnic, modernizace letišť, potřeba nových letadel  Perspektivy v oblasti dodávky trolejbusů a tramvají + modernizace ↗ Strojírenství • Silný podíl průmyslu (automobily, zemědělské stroje), obráběcí stroje se téměř výhradně dováží  Velký potenciál českého exportu kovoobráběcích strojů Zahraniční obchod • Hlavní partneři ZO: 1. Brazílie, 2. Čína, 3. USA • Systém dovozních licencí, podléhá schválení • Vzájemný obchod mezi ČR a Argentinou roste. Český vývoz cca 100 milionů USD/rok. Saldo je dlouhodobě aktivní ve prospěch ČR • Nenasycený trh prakticky ve všech oborech s výjimkou potravinářských komodit, kde je Argentina světovou velmocí • Hlavní příležitosti: strojírenství, energetika, životní prostředí, dopravní systémy Příležitosti
 • 13. Doc. PhDr. Ing. Jan URBAN, CSc. ______________________________________________________________________ Absolvent VŠE a FF UK, vedoucí katedry národního hospodářství na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, ředitel poradenské společnosti Consilium Group a předseda správní rady vzdělávací společnosti European Business School. Je autorem řady článků a publikací z oblasti ekonomie, veřejné politiky a manažerské teorie. Jeho nejnovější knihou je Ekonomie bez mýtů a iluzí, kterou nám zde dnes představí. Jeden z vás bude moci vyhrát podepsaný výtisk v tombole. Vydalo nakladatelství odborné literatury
 • 14. EXPORT V PRAXI ČESKÝCH FIREM Mgr. Martin Wichterle, vnuk českého vynálezce kontaktních čoček Otty Wichterleho, po revoluci založil se společníkem firmu zabývající se geologií, která se stala během několika let středoevropskou jedničkou ve svém oboru a v roce 2001 ji prodal americkým investorům za více než 100 milionů korun. Další investicí pak byla zkrachovalá porcelánka, kterou se podařilo vzkřísit a následně převzít i její bývalou mateřskou firmu ve Švýcarsku. Dalšími akvizicemi byly ČKD Hronov a Škoda Gear, které daly základ současnému holdingu Wikow, jehož je Martin Wichterle 100% vlastníkem. Wikow je v současné době největším českým výrobcem zařízení do větrných elektráren a průmyslových převodovek s obratem přes 1,5 miliardy korun. Wikow prodává své výrobky zejména v zahraničí, v Indii, Číně, Rusku, Koreji, Německu, Norsku atd. Martin Wichterle je vystudovaný geolog, jeho zálibou je mineralogie a sport. Martin WICHTERLE majitel Wikov Industry
 • 15. Soutěžní kategorie: MALÁ SPOLEČNOST STŘEDNĚ VELKÁ SPOLEČNOST GLOBÁLNÍ EXPORTÉR EXPORTÉR TERITORIA - LATINSKÁ AMERIKA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KLIENT CZECHTRADE Uzávěrka přihlášek 12. října 2015 ZAKLADATEL GENERÁLNÍ PARTNER ODBORNÝ GARANT ZÁŠTITA SPOLUPRÁCE POŘADATEL PARTNEŘI 18. ročník bude zahájen 13. května 2015 Přihlaste se prostřednictvím webové aplikace na www.exportnicena.cz
 • 16. 18. června 16.00hod XIII. Klubové setkání exportérů Téma: ROLE RODINNÝCH FIREM V ČESKÉM EXPORTU Čestný host: RNDr. Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank Hosté z řad podnikatelů (2 – 3 firmy) 15. října 16.00hod XIV. Klubové setkání exportérů Host: Ing. Vladimír Dlouhý & Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. Místo konání: ICC – Freyova, Praha ZAKLADATEL GENERÁLNÍ PARTNER ODBORNÝ GARANT ZÁŠTITA SPOLUPRÁCE POŘADATEL PARTNEŘI Plánovaná setkání
 • 17. ZA POSKYTNUTÍ ZÁZEMÍ PRO DNEŠNÍ SETKÁNÍ DĚKUJEME SPOLEČNOSTI

Related Documents