TESTS
Sākt

 Kas redzams attēlā?
1. jautājums
Trīsvienība
s baznīca
Eliasa
muzejs

Nākama
is
jautājum
s

Nākamai
s
jautājum
s
Pildīt
vēlreiz

Jelgavas galvenā iela ir:
2. jautājums
Lielā iela
Mazā iela
of 5

Prezentācija1 kopija

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentācija1 kopija

  • 1. TESTS Sākt
  • 2.   Kas redzams attēlā? 1. jautājums Trīsvienība s baznīca Eliasa muzejs
  • 3.  Nākama is jautājum s
  • 4.  Nākamai s jautājum s Pildīt vēlreiz
  • 5.  Jelgavas galvenā iela ir: 2. jautājums Lielā iela Mazā iela

Related Documents