MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACYJNEJ – LLP COMENIUSW dniach 23 września – 6 października 2012 r. wzięłam udziałw kursie szkoleniowy...
Bournemouth
Glenmoor School girls – szkoła tylko dla dziewcząt.
Do Glenmoor School uczęszczają dziewczęta w wieku od11 do 18 lat.
Wejście wraz z recepcją, w której znajduje się jedna z pań zadministracji. Każdy obcy wchodzący do szkoły musiwpisać się w...
Tył szkoły, która sąsiaduje z budynkiem szkoły dlachłopców. Dziewczęta spotykają się nimi na boisku wczasie jedynych dwóch...
Dodatkowe pomieszczenia lekcyjne w postaci baraczków,wyposażonych tak samo jak klasy w budynku. Dostawianesą w przypadku z...
Dodatkowe pomieszczenia lekcyjne i jedna z nauczycielekz identyfikatorem. Identyfikatory noszą tylko nauczyciele.
Klasa do historii – stanowiska komputerowe
Klasa do historii – biurko z kantorkiem
Historia – teczki zamiast zeszytów. Każda klasa ma swójkolor teczek, do których uczniowie wkładają kseropkopie,rysunki, no...
Historia – szafki na teczki. Teczki, tak samo jak zeszyty iksiążki, są kupowane przez szkołę. Uczeń ma obowiązekkupić jedy...
Historia – szafki na książki/podręczniki
Historia – tablice na ścianach. Wszystkie klasy zdobiątakiego rodzaju tablice tematyczne lub z pracami uczniów.
Historia – podręcznik dla 13-latków.
Historia – duża ilość problemów do rozpatrzenia przezucznia samodzielnie lub w grupie.
Matematyka – każda klasa ma inny kolor zeszytów domatematyki, jak i do reszty przedmiotów. Zeszyty orazkalendarze=notesy k...
Matematyka. W kalendarzach uczniowie zaznaczają pracedomowe, terminy sprawdzianów, prac do oddania,wycieczki itp.
Matematyka – klasa. Kolorowa jak większość klas.
Matematyka – użycie tablicy interaktywnej. Tablicainteraktywna, rzutnik, komputer i biała tablica do pisaniawraz z kilkuna...
Klasa do matematyki. Lekcja o ułamkach. Nauczycielkaindywidualizuje pracę uczniom w bardzo łatwy sposób.Pyta się na począt...
Uczennice rozwiązujące samodzielnie zadanie wzięły zszafki białe, ścieralne tabliczki, mazaki od nauczycielki(również zaku...
Matematyka – ocenianie. Na koniec otrzymały odnauczycielki taką oto karteczkę doceniającą ich działania.To angielski syste...
Klasa do informatyki
Centrum informacyjne to miejsce, w którym można spędzićczas wolny w czasie przerw oraz odrobić prace domową.Jest dostępne ...
Klasa do języka ojczystego. Stoliki przygotowane do pracyw grupach.
Klasa do języka ojczystego i standardowe wyposażenie:tablica interaktywna itp. Wokół tablicy strefa nauczyciela.
Strefa nauczyciela. Standardowe wyposażenie: komputer,segregatory z dokumentacją danego nauczyciela, szafki zmateriałami d...
Klasa do języka ojczystego. Uczennica w letniej wersjimundurka.
Cele uczenia na każdej lekcji, w każdej klasie. Każdy uczeńwie, czego będzie się uczył na lekcji i co jest jej celem.Kolok...
Język ojczysty – metody analizy tekstu. Na podstawieponiższej analizy tekstu dokonanej wspólnie wraz znauczycielem, każdy ...
Zeszyt do języka ojczystego
Najstarsza klasa. Dużo różnorodnych życiowych dygresji.Mniejsza liczba uczennic niż w młodszych klasach, bo po16 roku życi...
Biblioteka jest traktowane jako miejsce spotkańmiłośników książek, biblioteki, ale również różnych innychzajęć, które nie ...
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka
Aula jak w każdej szkole znanej z amerykańskich filmów.Służy do spotkań z dyrektorem szkoły w różnych sprawachoraz do prze...
Aula
Języki obce. Akurat trafiłam na zastępstwo. Wuefistkazastępowała w ramach swoich godzin pracy panią odfrancuskiego, która ...
Języki obce
Języki obce
Opis umiejętności na każdy poziom na każdymprzedmiocie, symbole do sprawdzania prac.
Sprawa telefonów
Zasady, szacunek, kultura, grzeczność. W każdej klasiewywieszone są podobne tabliczki bądź plakaty. Dyscyplinęwprowadza si...
Geografię w najmłodszej klasie prowadziła dość ostranauczycielka. Wymagała, aby wszystkie zadania byływykonane w określony...
Geografia – kącik nauczyciela z kantorkiem.
Podręcznik do geografii dla naszej V/VI klasy. Dużokomiksów, kolorowych zdjęć, wykresów, diagramów,podkreśleń, map mentaln...
Sala do dramy. Można z niej skorzystać w czasieinscenizacji lektury w czasie lekcji języka ojczystego lubjakiegokolwiek in...
Kafeteria = stołówka
Menu
Szklarnia w szkolnym ogródku
Ogródek szkolny
Szatnie
Klasa do sztuki
Klasa do sztuki
Klasa do sztuki
KlasY do sztuki
Sztuka
Klasa do sztuki – kącik nauczyciela
Klasa do sztuki
Sztuka
Sztuka – zajęcia z kubizmu
Zajęcia fotograficzne
Zajęcia fotograficzne
Klasa do techniki I
Technika I
Technika I
Technika=skrzyneczki, zegarki, napisy, znaki itp.
Klasa do techniki II – zajęcia kulinarne
Zajęcia kulinarne
Zajęcia kulinarne
Klasa do techniki III – szycie, projektowanie.
Klasa do techniki III – szycie, projektowanie.
Klasa do techniki III – szycie, projektowanie.
Klasa do techniki III – szycie, projektowanie.
Plan zajęć nauczyciela – tydzień A
Plan zajęć nauczyciela – tydzień B
Plan ucznia
Sankcje
Sankcje
Sankcje
Obowiązkowe zajęcia pozalekcyjne sportowe
Mundurki
Jawność wszystkiego dla ucznia i nauczyciela
Prezentacja o angielskiej szkole - Mobilność Kadry Edukacyjnej
Prezentacja o angielskiej szkole - Mobilność Kadry Edukacyjnej
Prezentacja o angielskiej szkole - Mobilność Kadry Edukacyjnej
Prezentacja o angielskiej szkole - Mobilność Kadry Edukacyjnej
of 92

Prezentacja o angielskiej szkole - Mobilność Kadry Edukacyjnej

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja o angielskiej szkole - Mobilność Kadry Edukacyjnej

 • 1. MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACYJNEJ – LLP COMENIUSW dniach 23 września – 6 października 2012 r. wzięłam udziałw kursie szkoleniowym zwanym job – shadowing.Polegał on na dwutygodniowym pobycie w Wielkiej Brytanii wmieście Bournemouth i dokształceniu się w zakresie posługiwania sięjęzykiem angielskim oraz obserwacji zajęć w jednej z miejscowychszkół.Przeżyłam wiele ciekawych chwil, zwiedzając okolicę, podszkoliłamjęzyk angielski, zobaczyłam życie szkolne od środka i poznałam kilkuwspaniałych ludzi z różnych stron świata.Oprac. Agnieszka Pietnoczka
 • 2. Bournemouth
 • 3. Glenmoor School girls – szkoła tylko dla dziewcząt.
 • 4. Do Glenmoor School uczęszczają dziewczęta w wieku od11 do 18 lat.
 • 5. Wejście wraz z recepcją, w której znajduje się jedna z pań zadministracji. Każdy obcy wchodzący do szkoły musiwpisać się w księdze wejść i wyjść oraz nalepić na ubranianaklejkę z napisem „gość”.
 • 6. Tył szkoły, która sąsiaduje z budynkiem szkoły dlachłopców. Dziewczęta spotykają się nimi na boisku wczasie jedynych dwóch przerw.
 • 7. Dodatkowe pomieszczenia lekcyjne w postaci baraczków,wyposażonych tak samo jak klasy w budynku. Dostawianesą w przypadku zwiększenia się liczby uczniów. Tańszaopcja powiększenia szkoły niż dobudowywanie nowychbudynków.
 • 8. Dodatkowe pomieszczenia lekcyjne i jedna z nauczycielekz identyfikatorem. Identyfikatory noszą tylko nauczyciele.
 • 9. Klasa do historii – stanowiska komputerowe
 • 10. Klasa do historii – biurko z kantorkiem
 • 11. Historia – teczki zamiast zeszytów. Każda klasa ma swójkolor teczek, do których uczniowie wkładają kseropkopie,rysunki, notatki, prace domowe, sprawdziany.
 • 12. Historia – szafki na teczki. Teczki, tak samo jak zeszyty iksiążki, są kupowane przez szkołę. Uczeń ma obowiązekkupić jedynie mundurek, plecak/torbę, piórnik i jegowyposażenie.
 • 13. Historia – szafki na książki/podręczniki
 • 14. Historia – tablice na ścianach. Wszystkie klasy zdobiątakiego rodzaju tablice tematyczne lub z pracami uczniów.
 • 15. Historia – podręcznik dla 13-latków.
 • 16. Historia – duża ilość problemów do rozpatrzenia przezucznia samodzielnie lub w grupie.
 • 17. Matematyka – każda klasa ma inny kolor zeszytów domatematyki, jak i do reszty przedmiotów. Zeszyty orazkalendarze=notesy każdy uczeń również dostaje ze szkoły.
 • 18. Matematyka. W kalendarzach uczniowie zaznaczają pracedomowe, terminy sprawdzianów, prac do oddania,wycieczki itp.
 • 19. Matematyka – klasa. Kolorowa jak większość klas.
 • 20. Matematyka – użycie tablicy interaktywnej. Tablicainteraktywna, rzutnik, komputer i biała tablica do pisaniawraz z kilkunastoma mazakami to standardowewyposażenie każdej klasy.
 • 21. Klasa do matematyki. Lekcja o ułamkach. Nauczycielkaindywidualizuje pracę uczniom w bardzo łatwy sposób.Pyta się na początku, kto chce kolejne zadania dosamodzielnego rozwiązania. Zgłosiła się mała grupauczennic (pracowały pojedynczo lub w parach). Dostałyzadanie w szarych kopertach, rozwiązywały je przez całągodzinę. Reszta klasy słuchała tego, co tłumaczyłamatematyczka
 • 22. Uczennice rozwiązujące samodzielnie zadanie wzięły zszafki białe, ścieralne tabliczki, mazaki od nauczycielki(również zakupione przez szkołę) i gąbkę do ścierania.Pisały działania na tabliczce, dopasowywały karteczki zdziałaniami i wynikami. Na koniec dostawały odnauczycielki wzór do sprawdzenia.
 • 23. Matematyka – ocenianie. Na koniec otrzymały odnauczycielki taką oto karteczkę doceniającą ich działania.To angielski system motywujący ucznia do pracy w szkole.Dziewczynki wkleiły je do zeszytów.
 • 24. Klasa do informatyki
 • 25. Centrum informacyjne to miejsce, w którym można spędzićczas wolny w czasie przerw oraz odrobić prace domową.Jest dostępne cały dzień dla uczniów i nauczycieli.
 • 26. Klasa do języka ojczystego. Stoliki przygotowane do pracyw grupach.
 • 27. Klasa do języka ojczystego i standardowe wyposażenie:tablica interaktywna itp. Wokół tablicy strefa nauczyciela.
 • 28. Strefa nauczyciela. Standardowe wyposażenie: komputer,segregatory z dokumentacją danego nauczyciela, szafki zmateriałami do lekcji, drukarka, mazaki, ołówki, papier naksero itp.– wszystko zakupione przez szkołę.
 • 29. Klasa do języka ojczystego. Uczennica w letniej wersjimundurka.
 • 30. Cele uczenia na każdej lekcji, w każdej klasie. Każdy uczeńwie, czego będzie się uczył na lekcji i co jest jej celem.Kolokwialnie mówiąc – po co się dzisiaj ma troszkę wysilić.
 • 31. Język ojczysty – metody analizy tekstu. Na podstawieponiższej analizy tekstu dokonanej wspólnie wraz znauczycielem, każdy samodzielnie sporządza notatkę lubpisze wypracowanie.
 • 32. Zeszyt do języka ojczystego
 • 33. Najstarsza klasa. Dużo różnorodnych życiowych dygresji.Mniejsza liczba uczennic niż w młodszych klasach, bo po16 roku życia uczeń decyduje, czy kontynuuje naukę wtakiej szkole, czy nie.
 • 34. Biblioteka jest traktowane jako miejsce spotkańmiłośników książek, biblioteki, ale również różnych innychzajęć, które nie muszą odbywać się w klasach
 • 35. Biblioteka
 • 36. Biblioteka
 • 37. Biblioteka
 • 38. Biblioteka
 • 39. Biblioteka
 • 40. Biblioteka
 • 41. Aula jak w każdej szkole znanej z amerykańskich filmów.Służy do spotkań z dyrektorem szkoły w różnych sprawachoraz do przedstawień i balów.
 • 42. Aula
 • 43. Języki obce. Akurat trafiłam na zastępstwo. Wuefistkazastępowała w ramach swoich godzin pracy panią odfrancuskiego, która zostawiła materiały do lekcji wadministracji. Wuefistka puszczała dzieciom program znauką liczb po francusku, robiła ćwiczenia.
 • 44. Języki obce
 • 45. Języki obce
 • 46. Opis umiejętności na każdy poziom na każdymprzedmiocie, symbole do sprawdzania prac.
 • 47. Sprawa telefonów
 • 48. Zasady, szacunek, kultura, grzeczność. W każdej klasiewywieszone są podobne tabliczki bądź plakaty. Dyscyplinęwprowadza się najbardziej w najmłodszych klasach, byprzyzwyczaić dzieci do zasad zachowania się w szkole.
 • 49. Geografię w najmłodszej klasie prowadziła dość ostranauczycielka. Wymagała, aby wszystkie zadania byływykonane w określonym przez nią czasie, bardzo zwracałauwagę na koncentrację uczennic i dyscyplinowała ich dociągłej pracy nad sobą.
 • 50. Geografia – kącik nauczyciela z kantorkiem.
 • 51. Podręcznik do geografii dla naszej V/VI klasy. Dużokomiksów, kolorowych zdjęć, wykresów, diagramów,podkreśleń, map mentalnych itp..
 • 52. Sala do dramy. Można z niej skorzystać w czasieinscenizacji lektury w czasie lekcji języka ojczystego lubjakiegokolwiek innego działania z każdego przedmiotu.Uczniowie uczą się w niej obsługi oświetlenia sceny.
 • 53. Kafeteria = stołówka
 • 54. Menu
 • 55. Szklarnia w szkolnym ogródku
 • 56. Ogródek szkolny
 • 57. Szatnie
 • 58. Klasa do sztuki
 • 59. Klasa do sztuki
 • 60. Klasa do sztuki
 • 61. KlasY do sztuki
 • 62. Sztuka
 • 63. Klasa do sztuki – kącik nauczyciela
 • 64. Klasa do sztuki
 • 65. Sztuka
 • 66. Sztuka – zajęcia z kubizmu
 • 67. Zajęcia fotograficzne
 • 68. Zajęcia fotograficzne
 • 69. Klasa do techniki I
 • 70. Technika I
 • 71. Technika I
 • 72. Technika=skrzyneczki, zegarki, napisy, znaki itp.
 • 73. Klasa do techniki II – zajęcia kulinarne
 • 74. Zajęcia kulinarne
 • 75. Zajęcia kulinarne
 • 76. Klasa do techniki III – szycie, projektowanie.
 • 77. Klasa do techniki III – szycie, projektowanie.
 • 78. Klasa do techniki III – szycie, projektowanie.
 • 79. Klasa do techniki III – szycie, projektowanie.
 • 80. Plan zajęć nauczyciela – tydzień A
 • 81. Plan zajęć nauczyciela – tydzień B
 • 82. Plan ucznia
 • 83. Sankcje
 • 84. Sankcje
 • 85. Sankcje
 • 86. Obowiązkowe zajęcia pozalekcyjne sportowe
 • 87. Mundurki
 • 88. Jawność wszystkiego dla ucznia i nauczyciela